သခင္ေခၚခ်ိန္မွာ လွမ္းထြက္ခဲ့ပါ


ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမအားလံုးမဂၤလာပါ။

ဒီကေန႔ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းၾကမည့္တရားေဒသနာကိုေတာ့ သခင္ေခၚခ်ိန္မွာ လွမ္းထြက္ခဲ့ပါ လို႔
အမည္ေပးထားပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ခရစ္၀င္ အခန္းႀကီး (၁၁)ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ
ေဗသနိရြာသား လာဇရုေသတဲ့အေၾကာင္းကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီမွာ လာဇရုမက်န္းမမာျဖစ္ေနတဲ့အေၾကာင္းကို မာသက
သခင္ေယရႈဆီလူလႊတ္ၿပီး အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါ
သခင္ေယရႈက ဒီအရာဟာ ေသေစႏိုင္ေလာက္တဲ့အနာေရာဂါမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းကိုထင္ရွားေစမယ့္
အနာေရာဂါသာျဖစ္တယ္လို႔ အေျဖေပးပါတယ္။ အဲ..... ဒါေပမယ့္ လာဇရုဟာ အဲဒီေရာဂါနဲ႔ပဲ ေသသြားတာကို
က်မ္းစာမွာေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါျဖင့္ရင္ သခင္ေယရႈက မုသာေျပာတာလား။ သခင္ေယရႈေျပာေတာ့
ဒီအရာဟာ ေသေစေလာက္တဲ့ အရာမဟုတ္ဘူးဆို အခုဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ေသသြားရတာလဲ။
တကယ္ေတာ့ ေသေလာက္တဲ့အနာေရာဂါပဲျဖစ္ေနပါေစ သခင္ေယရႈအတြက္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္၊
သူ႕ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေစမယ့္အရာသာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔လူသားေတြအေၾကာက္ဆံုးျဖစ္တဲ့ေသေဘးကိုေတာင္ သူက လံုး၀ေခါင္းထဲမထည့္သလို
( တစ္နည္းအားျဖင့္ ) ဂရုကိုမစိုက္ပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ႔ လာဇရုေသသြားတဲ့အခါမွ
သခင္ေယရႈဟာ ေဗသနိရြာကိုေရာက္သြားပါတယ္။
ရြာကိုေရာက္တာနဲ႔ မာသက သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သာရွိရင္ က်မေမာင္ မေသဘူးလို႔ေလွ်ာက္ဆိုတာကို သခင္ေယရႈက သင့္ရဲ႕ေမာင္ဟာ ထေျမာက္လိမ့္မယ္လို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္။ ေယာ ၁၁း ၂၃
အပိုဒ္ငယ္ ၂၄ မွာၾကည့္တဲ့အခါ မာသက ေနာက္ဆံုးေသာေန႔ဆိုတဲ့ ထေျမာက္ရာကာလမွာ
သူဟာ
ထေျမာက္မယ္ဆိုတာ က်မသိပါတယ္လို႔ ျပန္ေလွ်ာက္တဲ့အခါ
သခင္ေယရႈက ငါသည္ထေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္း၊ အသက္ရွင္ျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္၏၊။ ငါ့ကိုယံုၾကည္ေသာသူသည္ ေသလြန္ေသာ္လည္း ရွင္လိမ့္မည္လို႔ မာသကိုျပန္ေျဖတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ဘာကိုေျပာေနတာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔က တစ္စံုတခုကိုဘုရားသခင္ဆီကေမွ်ာ္လင့္တဲ့အခါ မေရမရာနဲ႔ ေနာင္လာမယ့္တစ္ေန႔ေန႔မွာျဖစ္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တတ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဘက္ကအေျဖကေတာ့ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အခုလက္ငင္းကိုအေျဖေပးျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအေျဖကို မ်က္ေမွာက္ဘ၀ထဲကို ေရာက္လာဖို႔က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႔ဆြဲယူရတာပါ။
သခင္ေယရႈက လာဇရုရဲ႕သခ်ိဳၤင္းတြင္းကို ေရာက္တဲ့အခါ သခ်ိဳၤင္းေျမတြင္းကို ဖံုးဖိထားတဲ့ ေက်ာက္တံုးကို
ဖယ္ခိုင္းတဲ့အခါ မာသက -
ကိုယ္ေတာ္ လာဇရုေသတာ အခုဆို (၄)ရက္ရွိေနပါၿပီ ၊ အခုေနေက်ာက္တံုးကို

ဖယ္လိုက္ရင္နံပါလိမ့္မယ္လို႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ ေယာ ၁၁း ၃၈- ၃၉
ဒါက ဘာကိုဆိုလိုေနတာလဲဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔လူသားေတြဟာ ေျမမႈန္႔ကေနဖန္ဆင္းျခင္းခံထားရတဲ့
ေျမသားခႏၶာကိုယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျမသားကိုယ္ႀကီးရဲ႕ ဆိုးညစ္မိုက္္မဲမႈေတြကို ေက်ာက္ဆိုတဲ့
ပညတ္တရား/ အက်င့္တရားနဲ႔ ဖံုးအုပ္ကြယ္ကာထားေပမယ့္ အတြင္းမွာေတာ့ အပုပ္နံ႔ကနံ႔ေနပါတယ္။
အဲဒီလို အပုပ္နံ႔ထြက္ေနတာကို ဘုရားသခင္မေျပာနဲ႔ လူလူခ်င္းေတာင္သိတယ္ဆိုတာကို ဒီက်မ္းခ်က္က
ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို သခင္ေယရႈက မသိဘဲဘယ္ေနပါ့မလဲ။
သိသိႀကီးနဲ႔ကို အက်င့္တရားကိုပံုေဆာင္တဲ့ေက်ာက္ကို ဖယ္ခိုင္းၿပီး လာဇရုထြက္၍လာေလာ့လ္ို႔
ႀကီးစြာေသာအသံနဲ႔ေခၚလုိ္က္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႀကီးစြာေသာအသံနဲ႔ဘာေၾကာင့္ေခၚရတယ္လို႔
မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ။ က်ေနာ္တို႔လူရဲ႕အက်င့္စရိုက္က ဘုရားသခင္ရဲ႕ေကာင္းရာေကာင္းေၾကာင္းအသံေတာ္ကို
ၾကားဖို႔ဆိုရင္ နားေလးေနတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သခင္ေယရႈက ႀကီးစြာေသာအသံနဲ႔ေခၚရျခင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း ၄၁၊ ၁၁း၄၃
သခင္ေယရႈရဲ႕ေခၚသံအဆံုးမွာ ေျခ၊ လက္၊ မ်က္ႏွာတစ္ကိုယ္လံုးကို အ၀တ္နဲ႔ပတ္စည္းျခင္းခံထားရတဲ့ လာဇရုဟာ အေတာင့္သားႀကီးထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီအခါ ေယရႈက လာဇရုရဲ႕ကိုယ္ေပၚက ခ်ည္ေႏွာင္ပတ္ရစ္
ထားတဲ့အရာေတြအားလံုးကို ျဖည္လႊတ္ခိုင္းလိုက္ပါတယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ၁၁း ၄၄
က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ အက်င့္တရား/ ပညတ္တရားရဲ႕ေအာက္မွာ ေနထိုင္မယ္ဆိုရင္ လာဇရုကဲ့သို႔ မလူးသာမလြန္႔သာေအာင္ ပညတ္တရားရဲ႕ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံေနရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလို ပညတ္တရားေအာက္မွာ ေနထုိင္တာေတာင္မွ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာက အပုပ္နံ႔ထြက္ေနတယ္။
၀ိညာဥ္ေသေနပါတယ္။ ၁ေကာ ၁၅း ၅၆ ၊ ၂ေကာ ၃း၇
အဲဒီလို (၁) ေသေနတဲ့ (၂) အပုပ္နံ႔လႈိင္ေနတဲ့ (၃) ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသက္တာအတြက္
တစ္ခ်က္ခုတ္၊ သံုးခ်က္ျပတ္နည္းလမ္း/ အေျဖက သခင္ေယရႈရဲ႕ေခၚသံေနာက္ကို လွမ္းထြက္ခဲ့လိုက္ဖို႔ပါပဲ။
က်ေနာ့္ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြကို ခြန္အားေပးခ်င္တယ္။ မိမိရဲ႕အသက္တာမွာ လူတကာက အပုပ္ခ်ျခင္းကို
ခံေနရပါသလား၊ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းကိုခံေနရပါသလား၊ သခင့္ရဲ႕ေခၚသံေနာက္ကို လွမ္းထြက္ခဲ့လိုက္ပါ။
သမၼာတရားရဲ႕အရွင္ျဖစ္တဲ့ ေယရႈက မိတ္ေဆြရဲ႕အသက္တာကို အလံုးစံုေသာတုပ္ေႏွာင္ျခင္းေတြကေန
ျဖည္လႊတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။ ရွင္ေယာဟန္ ၈း ၃၂
ဒီတရားေဒသနာအားျဖင့္ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြအားလံုးကို ဘုရားသခင္စကားေျပာပါေစ။
အားလံုးကို ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites