ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

တစ္ေန႔တာဆင္ျခင္စရာ


ဒီေန႔အတြက္ ဆင္ျခင္ႏွလံုးသြင္းဖို႔ က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ကို
ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ခြန္အားျဖင့္
တစ္ေန႔တာရဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို အႏိုင္ယူေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါေစ။
( ၁၂၁ ) ခုေျမာက္ေသာဆာလံမွာ ဆာလံဆရာက
ငါ့ကို မစျခင္းအေၾကာင္းသည္ ေပၚထြက္ရေသာ
ေတာင္ရိုးသို႔ ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၏ လို႔စပ္ဆိုထားပါတယ္။
ဆာလံဆရာက ဘာေၾကာင့္ဘုရားသခင္ရဲ့မစျခင္းကို
ေတာင္ရိုးနဲ႔ ဥပမာေပးၿပီးဖြဲ႔ဆိုထားတာလဲ လုိ႔
မိတ္ေဆြစဥ္းစားဖူးပါသလား။
ေတာင္ဆိုတာ အျမင္နီးေပမယ့္ တကယ္တမ္းသြားၾကည့္တဲ့အခါ
တက္လို႔ကို မဆံုုးပါဘူး။
ဒါ့အျပင္ ေတာင္ကို ဘယ္အရပ္မ်က္ႏွာကပဲ ၾကည့္ၾကည့္
ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီ ေတာင္လိုပဲထာ၀ရဘုရားရဲ့ မစျခင္းက
မိတ္ေဆြအထင္မွာ မ်က္စိတဆံုးပဲ
ျမင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဘုရားသခင္က
ဘ၀တေလွ်ာက္လံုးစာ ျပင္ဆင္ထားေပးတာကို
အသက္တာခရီးမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္းနဲ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း
သိနားလည္လာႏိုင္မွာျဖစ္သလို
ဘုရားသခင္ရဲ့ မစျခင္းေက်းဇူးေတာ္ဟာလည္း
မိတ္ေဆြ မေလးရွားမွာပဲေရာက္ေနေန၊ ဂ်ပန္မွာပဲေရာက္ေနေန၊
စကၤာပူမွာပဲရွိရွိ၊ အေမရိကန္ဒါမွမဟုတ္ ျမန္မာျပည္မွာပဲရွိရွိ
ဘယ္အရပ္ကပဲေမွ်ာ္ၾကည့္ၾကည့္ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ေန႔တာလံုးရဲ့ အခက္အခဲေတြကို ဘုရားသခင္ရဲ့ မစျခင္းအားျဖင့္
ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါေစ။ ။


အရာတိုင္းရဲ့အစဦးအရွင္ဘ၀မွာ
ဆံုးရႈံးမႈေတြႀကံဳလာတိုင္း
နာက်င္ရလြန္းလို႔
ရင္တစ္ခုလံုးမွာလည္း
ဒဏ္ရာေတြခ်ည္းပါပဲ သခင္......
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္
ဖိနပ္မပါဘဲေလွ်ာက္ရတဲ့လမ္းလို႔
ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္အထင္
တက္တက္စင္အျမင္လြဲ ........
အရာရာ ငါပဲလို႔ထင္ခဲ့မိတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္း
ေသြးလႊမ္းေအာင္ၾကမ္းမွန္းသိမွ
မွားပါၿပီသခင္
ငါသာလွ်င္ငါ့အရွင္လို႔
က်ေနာ္ထင္ခဲ့သမွ်ေတြ .......
ကားတိုင္မွာအစျပဳ ........
ကိုယ္ေတာ္ထုဆစ္ခဲ့တဲ့
ေအာင္ျမင္မႈေတြပါပဲ ။ ။

ေပးေသာသူ


ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ့ေခါင္းစဥ္ကို ျမင္တာနဲ႔
ဟာ..ဆရာကေတာ့ေပးကမ္းျခင္းအေၾကာင္းေတြေဟာၿပီး အလွဴခံေတာ့မယ္ထင္ေနပါသလား။
မိတ္ေဆြရဲ့အထင္ေတြကို ခဏေလးေဘးခ်ိတ္ၿပီး က်မ္းစာကိုအရင္ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
တရားေဟာရာက်မ္း ၂၈း ၁၂ မွာ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို
သူတစ္ပါးဆီက ေခ်းငွားယူရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ မိတ္ေဆြက လူမ်ိဳးတကာကို ေခ်းငွားေပးရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေကာင္းႀကီးေပးႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔
အလိုေတာ္ရွိပါတယ္။ ( တမန္ေတာ္ ၂၀း၃၅ )
ဘုရားသခင္ရဲ့အဲဒီအလုိေတာ္ကို မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာထင္ရွားလာေစဖို႔
လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္ကိုေတာ့ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၈း၁မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာ အေခ်းငွားခံေနရတဲ့ဘ၀မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ
သူတစ္ပါးကို မိမိကေခ်းငွားေပးႏိုင္တဲ့ ဘ၀အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာေစမယ့္
တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက ဘုရားသခင္ရဲ့စကားကို ေစ့ေစ့နားေထာင္ဖို႔ပါ။
ဒီက်မ္းခ်က္(၂)ခ်က္အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ့အသက္တာမွာ ကိုယ္ကေပးေနတဲ့အသက္တာလား?
ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားကေပးေနတာကို ကိုယ္ကခံယူေနရတဲ့အသက္တာလားဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုက်ေနာ္ဆိုလိုတဲ့ ေပးတယ္ ဆိုတဲ့စကားက ဘာေတြကို ဆိုလိုတာလို႔မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ။
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ေငြေၾကးေတြလို႔ပဲထင္ေနပါသလား?
က်ေနာ္ဆိုလိုတဲ့ ေပးတယ္ ဆိုတဲ့အရာမွာ အဲဒီအရာေတြအျပင္
ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာ ကိုယ္ကသူမ်ားကို ဒီအရာေတြကို မေပးႏိုင္ဘဲ သူမ်ားကကိုယ့္ကို ေပးေနတာဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္နဲ႔ လြဲေနၿပီလုိ႔ဆိုရမွာပါ။
ဥပမာေျပာရရင္- မိတ္ေဆြက သူတစ္ပါးကိုခြင့္လႊတ္ေပးေနတာ၊
သည္းခံေပးေနတာ၊ နားလည္ေပးေနတာ၊ တည္ေဆာက္ေပးေနတာမဟုတ္ဘဲ
မိတ္ေဆြကို သူတစ္ပါးက ခြင့္လႊတ္ေပးေနရတယ္၊ သည္းခံေပးေနရတယ္၊
တည္ေဆာက္ေပးေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကိုဆိုလိုတာပါ။
က်မ္းစာမွာ- ေပးကမ္းျခင္းအားျဖင့္ မ်ားစြာေသာအရာေတြကို
ျပန္လည္ရယူခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြကို အမ်ားႀကီးေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြထဲက ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ဘုရားသခင္က မိမိရဲ့တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေယရႈကိုလူေတြကိုေပးၿပီးတဲ့အခါမွာ
မ်ားစြာေသာသားေတြကို သခင္ေယရႈအားျဖင့္ျပန္ရခဲ့ပါတယ္။
ေယာ၃း ၁၆၊ ေယာ ၁း၁၂

( ဆရာဆလိုင္းေရႊနီ )

ေမးခြန္းတိုင္းရဲ့အေျဖ


မဂၤလာပါ။ ဒီဘေလာ့ဂ္ကို လာေရာက္လည္ပတ္ၾကသူေတြအားလံုး သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ့
ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔အတူ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားတို႔ကို ခံစားႏိုင္ၾကပါေစလို႔
ဦးစြာဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔ေတြ ခြန္အားယူၾကမယ့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ့ေခါင္းစဥ္ကေတာ့
" ေမးခြန္းတိုင္းရဲ့အေျဖ "ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေတာလည္ရာက်မ္း ၂၁း ၈-၉မွာ ထာ၀ရဘုရားကို လူေတြကျပစ္မွားၾကတဲ့အတြက္
မီးေျမြေတြအကိုက္ခံရၿပီးေသၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။
အဲဒီလူေတြဘာေၾကာင့္ မီးေျမြကိုက္တာခံရတာလဲဆိုတာထက္
မီးေျမြအကိုက္ခံရခ်ိန္မွာ လူေတြရဲ့ေတာင္းဆိုမႈနဲ႔ ဘုရားသခင္ရဲ့အေျဖေပးမႈရဲ့
ကြာျခားမႈကိုုပဲ က်ေနာ္တို႔အဓိကထားၿပီးေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
လူေတြက ေျမြကိုက္ခံရတာကေန သက္သာဖို႔အတြက္ ေျမြေတြကိုဖယ္ရွားေပးဖို႔
ေမာေရွကေနတဆင့္ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ဒါက လူ႔အႀကံ၊ လူ႔အထင္ပါ။
ဘုရားကေတာ့ မီးေျမြရုပ္ကိုလုပ္ၿပီး တိုင္ေပၚမွာေျမွာက္ထားခိုင္းပါတယ္။
ဘုရားေျပာတဲ့အတိုင္း လုပ္ေဆာင္လိုက္တဲ့အခါ လူေတြအားလံုးခ်မ္းသာရာရသြားၾကပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔လူေတြအားလံုးရဲ့ ေန႔စဥ္အသက္တာဟာ
ဒီက်မ္းခ်က္ထဲကလူေတြလိုပဲ ေျမြကိုက္ခံေနရတာပါ။
စားေရးဆိုတဲ့ေျမြ၊ ၀တ္ေရးဆိုတဲ့ေျမြ၊ ေနေရးဆိုတဲ့ေျမြ၊ က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ သားေရးသမီးေရး၊ ကေလးေက်ာင္းလခအစရွိသျဖင့္ ေျမာက္ျမားလွတဲ့ေျမြေတြၾကားမွာနပမ္းလံုးရင္း
အကိုက္ခံတလွည့္၊ သက္သာတလွည့္နဲ႔ ရွင္သန္ေနၾကရတာပါ။
က်ေနာ္တို႔ အထင္ကေတာ့ ဒီအရာေတြရဲ့ အကိုက္ခံရတဲ့ေ၀ဒနာကုိေပ်ာက္ေအာင္
ဒီအရာေတြကို မရွိမွျဖစ္မယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။
ဘုရားရဲ့အေျဖက ..... အဲဒီလိုကိုက္ေနတဲ့ေျမြေတြထဲကေနပဲ အေျဖထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းပါ။
မိတ္ေဆြရဲ့ အသက္တာမွာ ဘယ္လိုေျမြမ်ိဳးကကိုက္ေနပါသလဲ။
အဲဒီအေျခအေနထဲကေနပဲ ေျမြရုပ္ကိုလုပ္ၿပီးတိုင္ေပၚမွာေျမွာက္ထားသလို ေယရႈကို ျမင့္ျမင့္ေျမွာက္ထားပါ။
မိတ္ေဆြခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာကေနခ်မ္းသာရာရသြားပါလိမ့္မယ္။
ကိုယ့္အလုပ္ရွင္ (Boss)က မိတ္ေဆြကို နာက်င္ေစေနပါသလား။
ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္ရဲ့က်န္းမာေရးအေျခအေနက မိတ္ေဆြကို နာက်င္ေစပါသလား။
မိမိရဲ့လုပ္ငန္း၊ မိမိရဲ့ပတ္၀န္းက်င္၊ မိမိရဲ့လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဘက္ေတြက
မိတ္ေဆြကို နာက်င္ေစတဲ့သူေတြျဖစ္ေနပါသလား။
အဲဒီအရာေတြကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔ မိတ္ေဆြဘုရားသခင္ကို ဆုေတာင္းေနတယ္ဆိုရင္
ေတာင္းေမာႀကီးပဲျဖစ္ၿပီး အေျဖရမွာမဟုတ္ပါဘူး။
တကယ့္အေျဖက ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွာ ဘုရားကဖြင့္ဆိုထားၿပီးသားပါ။
အဲဒီအရာေတြအားလံုးရဲ့အထက္မွာ သခင္ေယရႈကို ျမင့္ျမင့္ခ်ီးေျမွာက္ပါ။
မိတ္ေဆြရဲ့ဘ၀မွာ ခ်မ္းသာရာရလာပါလိမ့္မယ္။

၁ေကာ ၁၀း၁၃မွာ .... မိတ္ေဆြမခံႏိုင္တဲ့ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းကို မေပးဘူးလို႔ေဖာ္ျပထားတဲ့အျပင္
မိတ္ေဆြခံစားရတဲ့ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္းမွာ အေျဖပါၿပီးသားျဖစ္တယ္လို႔လည္း အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္အခြင့္ေပးတဲ့ စံုစမ္းေႏွာက္ယွက္ျခင္း၊
တနည္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္စစ္တဲ့စာေမးပြဲတိုင္းမွာ ေမးခြန္းထဲမွာကို အေျဖကပါၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခါတုန္းက ..... အစိုးရဌာနတစ္ခုမွာ လစ္လပ္ရာထူးတစ္ခုအတြက္ လူသစ္ေခၚၿပီးအင္တာဗ်ဴးေျဖရပါတယ္။ အဲဒီလိုအင္တာဗ်ဴး၀င္ေျဖတဲ့အထဲမွာ လူႀကီးသမီးတစ္ေယာက္လည္းပါေနတယ္။
အင္တာဗ်ဴးေမးတဲ့သူက ဗဟုသုတေမးခြန္းေတြေမးတဲ့အခါမွာ တျခားသူေတြကိုက်ေတာ့
လေပၚကို ပထမဆံုးေရာက္ခဲ့သူကဘယ္သူလဲ၊ ကြန္ျပဴတာကိုစတင္တီထြင္သူအစရွိသျဖင့္
ခက္ခဲတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေမးၿပီး လူႀကီးသမီးေျဖရမယ့္အလွည့္က်ေတာ့
စာတိုက္ပံုးအေရာင္ကဘာအေရာင္လဲ၊ အခ်က္ျပမီးပြိဳင့္မွာ အေရာင္ဘယ္ႏွစ္ေရာင္ပါသလဲဆိုတဲ့
အရမ္းလြယ္တဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေမးပါတယ္။
အဲ..... အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈကို စစ္တဲ့အခါက်ေတာ့လည္း
တျခားသူေတြကို ပုတ္သင္ညိဳတို႔၊ ထန္းရည္တို႔၊ မုန္႔ေလေပြတို႔ကို
အဂၤလိပ္လိုဘယ္လိုေခၚသလဲေမးတဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ မေျဖႏိုင္ၾကပါဘူး၊
လူႀကီးသမီးေျဖရမယ့္အလွည့္က်ေတာ့ ေကာ္ဖီကိုစာလံုးေပါင္းျပခိုင္းပါတယ္။
အဲဒီေလာက္လြယ္တဲ့ေမးခြန္းကို လူႀကီးသမီးကေျဖတဲ့အခါ ........
Kaw (ေကာ္) - Phy ( ဖီ ) ေကာ္ဖီလို႔ေျဖပါတယ္။
အဲဒါကို ဘုတ္အဖြဲ႔က တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့အျပင္
အလုပ္အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး အလုပ္ခန္႔လိုက္ပါတယ္။
က်ေနာ္ဘာကို ဆိုလိုခ်င္တာလဲဆိုေတာ့
ေလာကမွာအျမင့္ဆံုးေသာဘုရားသခင္ရဲ့သားသမီးျဖစ္ၾကတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အသက္တာမွာ
ေျဖဆိုရတဲ့စာေမးပြဲေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ အစမ္းသပ္ခံရတဲ့စံုစမ္းျခင္းေတြကလည္း
အခုေျပာသြားတဲ့ အေၾကာင္းအရာထဲကလိုပါပဲ။
က်ေနာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္စစ္တဲ့စာေမးပြဲတိုင္းဟာ က်ရႈံးေစမယ့္အရာမဟုတ္ပါဘူး၊
က်ေနာ္တို႔ကို ဂုဏ္ထူးေပးခ်င္လို႔၊ အဆင့္တစ္ခုတိုးေပးခ်င္လို႔ က်ေနာ္တို႔ေျဖႏိုင္ေလာက္တဲ့ေမးခြန္းကိုု
ရွာႀကံၿပီး ေမးလာတာျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာ ေတြ႔ႀကံဳေနရတဲ့အခက္အခဲေတြ၊
နာက်င္ခါးသီးမႈေတြအထဲမွာ မိတ္ေဆြအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္ေတြပါရွိေနပါတယ္။
လက္ရွိခံစားေနရတဲ့ နာက်င္မႈ၊ ခါးသီးမႈ၊ အခက္အခဲထဲကေနပဲ ေယရႈကို ခ်ီးေျမွာက္လိုက္ပါ။
အဲဒီအရာအားလံုးဟာ မိတ္ေဆြအတြက္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြအျဖစ္ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
မိတ္ေဆြအတြက္ ခါးသီးဆိုးယုတ္လွတဲ့ ေမးခြန္းတိုင္းရဲ့အေျဖက
မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာ ေယရႈကိုခ်ီးေျမွာက္မႈအေပၚမွာပဲရွိပါတယ္။
ကဲ.... အဲဒီေတာ့ ဒီေန႔ကစလို႔မိတ္ေဆြရဲ့အနားမွာ၀ိုင္းေနတဲ့
အရာအားလံုးထက္ ေယရႈကိုပိုၿပီးခ်ီးေျမွာက္လိုက္ရေအာင္။ ။ အာမင္။

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites