အရာတိုင္းရဲ့အစဦးအရွင္ဘ၀မွာ
ဆံုးရႈံးမႈေတြႀကံဳလာတိုင္း
နာက်င္ရလြန္းလို႔
ရင္တစ္ခုလံုးမွာလည္း
ဒဏ္ရာေတြခ်ည္းပါပဲ သခင္......
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္
ဖိနပ္မပါဘဲေလွ်ာက္ရတဲ့လမ္းလို႔
ကိုယ့္စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္အထင္
တက္တက္စင္အျမင္လြဲ ........
အရာရာ ငါပဲလို႔ထင္ခဲ့မိတယ္။
ကိုယ္ေတာ္ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္း
ေသြးလႊမ္းေအာင္ၾကမ္းမွန္းသိမွ
မွားပါၿပီသခင္
ငါသာလွ်င္ငါ့အရွင္လို႔
က်ေနာ္ထင္ခဲ့သမွ်ေတြ .......
ကားတိုင္မွာအစျပဳ ........
ကိုယ္ေတာ္ထုဆစ္ခဲ့တဲ့
ေအာင္ျမင္မႈေတြပါပဲ ။ ။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites