ေပးေသာသူ


ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ့ေခါင္းစဥ္ကို ျမင္တာနဲ႔
ဟာ..ဆရာကေတာ့ေပးကမ္းျခင္းအေၾကာင္းေတြေဟာၿပီး အလွဴခံေတာ့မယ္ထင္ေနပါသလား။
မိတ္ေဆြရဲ့အထင္ေတြကို ခဏေလးေဘးခ်ိတ္ၿပီး က်မ္းစာကိုအရင္ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
တရားေဟာရာက်မ္း ၂၈း ၁၂ မွာ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာကို
သူတစ္ပါးဆီက ေခ်းငွားယူရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ မိတ္ေဆြက လူမ်ိဳးတကာကို ေခ်းငွားေပးရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေကာင္းႀကီးေပးႏိုင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔
အလိုေတာ္ရွိပါတယ္။ ( တမန္ေတာ္ ၂၀း၃၅ )
ဘုရားသခင္ရဲ့အဲဒီအလုိေတာ္ကို မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာထင္ရွားလာေစဖို႔
လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္ကိုေတာ့ တရားေဟာရာက်မ္း ၂၈း၁မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာ အေခ်းငွားခံေနရတဲ့ဘ၀မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ
သူတစ္ပါးကို မိမိကေခ်းငွားေပးႏိုင္တဲ့ ဘ၀အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာေစမယ့္
တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက ဘုရားသခင္ရဲ့စကားကို ေစ့ေစ့နားေထာင္ဖို႔ပါ။
ဒီက်မ္းခ်က္(၂)ခ်က္အားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ရဲ့အသက္တာမွာ ကိုယ္ကေပးေနတဲ့အသက္တာလား?
ဒါမွမဟုတ္ သူမ်ားကေပးေနတာကို ကိုယ္ကခံယူေနရတဲ့အသက္တာလားဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အခုက်ေနာ္ဆိုလိုတဲ့ ေပးတယ္ ဆိုတဲ့စကားက ဘာေတြကို ဆိုလိုတာလို႔မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ။
ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၊ ေငြေၾကးေတြလို႔ပဲထင္ေနပါသလား?
က်ေနာ္ဆိုလိုတဲ့ ေပးတယ္ ဆိုတဲ့အရာမွာ အဲဒီအရာေတြအျပင္
ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ မိတ္ေဆြရဲ့အသက္တာမွာ ကိုယ္ကသူမ်ားကို ဒီအရာေတြကို မေပးႏိုင္ဘဲ သူမ်ားကကိုယ့္ကို ေပးေနတာဆိုရင္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့အလိုေတာ္နဲ႔ လြဲေနၿပီလုိ႔ဆိုရမွာပါ။
ဥပမာေျပာရရင္- မိတ္ေဆြက သူတစ္ပါးကိုခြင့္လႊတ္ေပးေနတာ၊
သည္းခံေပးေနတာ၊ နားလည္ေပးေနတာ၊ တည္ေဆာက္ေပးေနတာမဟုတ္ဘဲ
မိတ္ေဆြကို သူတစ္ပါးက ခြင့္လႊတ္ေပးေနရတယ္၊ သည္းခံေပးေနရတယ္၊
တည္ေဆာက္ေပးေနရတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြကိုဆိုလိုတာပါ။
က်မ္းစာမွာ- ေပးကမ္းျခင္းအားျဖင့္ မ်ားစြာေသာအရာေတြကို
ျပန္လည္ရယူခဲ့တဲ့အေၾကာင္းေတြကို အမ်ားႀကီးေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြထဲက ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဘုရားသခင္ကိုေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ဘုရားသခင္က မိမိရဲ့တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ျဖစ္တဲ့ ေယရႈကိုလူေတြကိုေပးၿပီးတဲ့အခါမွာ
မ်ားစြာေသာသားေတြကို သခင္ေယရႈအားျဖင့္ျပန္ရခဲ့ပါတယ္။
ေယာ၃း ၁၆၊ ေယာ ၁း၁၂

( ဆရာဆလိုင္းေရႊနီ )

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites