ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

မ်ိဳးဆက္က်ိန္စာ (သို႔မဟုတ္) မာရ္နတ္၏လွည့္စားျခင္း

တရားေဒသနာရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ပ်က္သြားၿပီလားမိတ္ေဆြ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ အဆံုးထိေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။

မိတ္ေဆြအတြက္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားပဲျဖစ္ျဖစ္

ဘုရားသခင္ကေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိေနပါတယ္။

ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အျခားေသာဧ၀ံတရားေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္

ေနာက္ဆက္တြဲေသာကေတြကို ယတိျပတ္သုတ္သင္ဖယ္ရွင္းေပးပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခါတေလၾကားမိတဲ့စကားပါ။ မ်ိဳးဆက္က်ိန္စာတဲ့ ......... ။

ဒီစကားက အေတာ့္ကို ၾကားရတာနားမခ်မ္းသာစရာစကားပါ။

က်ေနာ္ေတာ့ဒီစကားကို ၾကားတိုင္း သခင္ေယရႈရဲ႕အေသြးေတာ္ကို ေစာ္ကားရက္ေလျခင္းလုိ႔ခံစားမိပါတယ္။

တစ္ခါတေလမွာ တခ်ိဳ႕တရားေဟာဆရာေတြရဲ႕ ေဒသနာေတြက နားေထာင္သူေတြကို ေ၀ဒနာျဖစ္ေစတာကို

ႀကံဳရတာမ်ားလာေတာ့ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ ယံုၾကည္သူေတြကို အားနာလာမိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕သတင္းေကာင္းက က်ေနာ္တို႔ကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ၊

လႊတ္ျခင္းေတြ ခံစားေစတာျဖစ္ပါတယ္။
ေနာဧ သေဘာၤေတြ႕ၿပီ

ကမာၻဦးက်မ္းစာလာ ေနာဧသေဘာၤအစိတ္အပိုင္းမ်ား ေတြ႕ရွိ


တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တူရကီႏိုင္ငံက ဧ၀ံေဂလိ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ တူရကီႏိုင္ငံ အေရွ႔ဘက္ရွိ အာရာရတ္ေတာင္ေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၈၀၀ သက္တမ္းရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ေနာဧသေဘာၤရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြကို
ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါေတာင္ေပၚက သေဘာၤပ်က္ အစိတ္အပိုင္းေတြ ေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ေနရာဟာ ကမာၻဦးက်မ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ဘုရားသခင္ရဲ႕ ခိုင္းေစခ်က္ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ ေနာဧသေဘာၤႀကီး ဆိုက္ကပ္ ရပ္နားနာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီသေဘာၤပ်က္အပိုင္းအစေတြကို ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ ေနာဧသေဘာၤ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးအဖြဲ႕က ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ကာဗြန္သက္တမ္းစစ္ေဆးနည္းနဲ႔ စပ္သပ္ၿပီး သက္တမ္း ၄၈၀၀ ရွိၿပီဆိုတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ အဆိုပါသက္တမ္းဟာ ေနာဧသေဘာၤရြက္လႊင့္ခဲ့တယ္လို႔ ကမာၻဦးက်မ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ရက္နဲ႔လည္း တိုက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ယခုေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ သေဘာၤရဲ႕အစိတ္အပိုင္းမွာ သီးျခားကန္႔ထားတဲ့ အခန္းငယ္ေတြပါ၀င္ၿပီး အဲ့ဒီအခန္းေတြဟာ တိရစၦာန္ေတြကို ထည့္သြားဖို႔ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့တဲ့ အခန္းေတြျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္၊ သဘၤာပ်က္ကိုေတြ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲ့ဒီေနရာကို ကုလသမဂၢယူနက္စကိုရဲ႕ ကမာၻ႕ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရဖို႔ ေလွ်ာက္ထားသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံအာဏာပိုင္ေတြက တူရကီအစိုးရကို တိုက္တြန္းသြားမယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ ကမာၻႀကီးမွာ ရာဇ၀တ္မႈေတြထူေျပာလာလို႔ ကမာၻကို ေရလႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ ဖ်က္ဆီးပစ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္အၿပီးမွာ ေနာဧလို႔ အမည္ရတဲ့ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးကို ဧရာမသေဘၤာႀကီးတစ္စင္းေဆာက္လုပ္ေစၿပီး တိရစၦာန္မ်ိဳး စိတ္တိုင္းရဲ႕ ဖိုမတစ္စုံစီကို သေဘၤာေပၚတင္ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ေရလႊမ္းမိုးမႈအၿပီးမွာ သေဘၤာႀကီးဟာ အဲ့ဒီေတာင္ေပၚမွာ ရပ္တန္႔သြားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


မူရင္းမွာ>>>http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/2949640/Noahs-Ark-found-in-Turkey.html

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
((( သမၼာအလင္း )))

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites