မ်ိဳးဆက္က်ိန္စာ (သို႔မဟုတ္) မာရ္နတ္၏လွည့္စားျခင္း

တရားေဒသနာရဲ႕ေခါင္းစဥ္ကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ပ်က္သြားၿပီလားမိတ္ေဆြ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ အဆံုးထိေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါ။

မိတ္ေဆြအတြက္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ၀ိညာဥ္ခြန္အားပဲျဖစ္ျဖစ္

ဘုရားသခင္ကေပးခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိေနပါတယ္။

ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အျခားေသာဧ၀ံတရားေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္

ေနာက္ဆက္တြဲေသာကေတြကို ယတိျပတ္သုတ္သင္ဖယ္ရွင္းေပးပါလိမ့္မယ္။

တစ္ခါတေလၾကားမိတဲ့စကားပါ။ မ်ိဳးဆက္က်ိန္စာတဲ့ ......... ။

ဒီစကားက အေတာ့္ကို ၾကားရတာနားမခ်မ္းသာစရာစကားပါ။

က်ေနာ္ေတာ့ဒီစကားကို ၾကားတိုင္း သခင္ေယရႈရဲ႕အေသြးေတာ္ကို ေစာ္ကားရက္ေလျခင္းလုိ႔ခံစားမိပါတယ္။

တစ္ခါတေလမွာ တခ်ိဳ႕တရားေဟာဆရာေတြရဲ႕ ေဒသနာေတြက နားေထာင္သူေတြကို ေ၀ဒနာျဖစ္ေစတာကို

ႀကံဳရတာမ်ားလာေတာ့ က်ေနာ့္ရင္ထဲမွာ ယံုၾကည္သူေတြကို အားနာလာမိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕သတင္းေကာင္းက က်ေနာ္တို႔ကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေတြ၊ ၿငိမ္သက္ျခင္းေတြ၊

လႊတ္ျခင္းေတြ ခံစားေစတာျဖစ္ပါတယ္။
0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites