ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

အဆံုးမဲ့လမ္း (သို႔) အက်င့္တရား


သမၼာအလင္းဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ ပရိသတ္အားလံုး မဂၤလာပါ။
ဒီေန႔ေတာ့ ပညတ္တရား/ အက်င့္တရားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သမၼာက်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အတူတကြ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ရွင္မႆဲ ၁၉း ၁၆- ၂၂ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္္ရဲ့အေၾကာင္းကေန က်ေနာ္တို႔ကို
ဘုရားသခင္က ဘာေတြေျပာေနတယ္ဆိုတာ ရွာၾကည့္ရေအာင္။
သခင္ေယ႐ႈဆီကို လူတစ္ေယာက္က လာေမးတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ အစျပဳလိုက္ၾကရေအာင္။
သူေမးတဲ့ေမးခြန္းက
" ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာ၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရဖို႔ က်ေနာ္ ဘာေကာင္းမႈေတြလုပ္ရမလဲ " တဲ့။
သူေမးတဲ့ေမးခြန္းက အရွင္းကေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယ႐ႈက အဲဒီေမးခြန္းကို ဘယ္လိုျပန္ေျဖသလဲ?
" ငါ့ကို ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းျမတ္တယ္လို႔ေခၚတာလဲ။ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္တယ္။
အသက္ရွင္ျခင္းကို ၀င္စားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပညတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ " တဲ့။ မႆဲ ၁၉း ၁၆- ၁၇
ဒီလူက သခင္ေယ႐ႈကို ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာလို႔ေခၚတာကို သခင္ေယ႐ႈလက္မခံဘဲ
ဘာေၾကာင့္ျငင္းပယ္ၿပီး ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္တယ္လို႔ေျပာတာလဲ။
တကယ္ေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လူ႔ဇာတိကိုခံယူထားတဲ့သခင္ေယ႐ႈက
လူမွန္ရင္ ဘယ္သူမွမေကာင္းျမတ္ဘူး။ ငါလည္းမေကာင္းျမတ္ဘူး။
ေကာင္းတဲ့သူဆိုလို႔ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းပဲရွိတယ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစခ်င္လို႔ အခုလိုျပန္ေျဖတာပါ။ အဲဒီလိုေျဖၿပီးမွ ပညတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းတာကလည္း ပညတ္တရားကိုလိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔
လူမွန္ရင္ဘယ္သူမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းပဲ တတ္ႏိုင္တယ္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမွန္ရင္ ေကာင္းတာလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘယ္သူမွမေကာင္းဘူးလို႔ ဆိုေနတာပါ။
သခင္ေယ႐ႈက အဲဒီလိုေျဖတဲ့အခါ လူက ထပ္ၿပီးေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။
" ဘယ္လိုပညတ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရမွာလဲ " တဲ့။ အဲဒီအခါ သခင္ေယ႐ႈက -
(၁) လူ႔အသက္ကိုမသတ္နဲ႔။
(၂) သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားနဲ႔။
(၃) သူ႔ဥစၥာကိုမခိုးနဲ႔။
(၄) မမွန္ေသာသက္ေသကိုမခံနဲ႔
(၅) မိဘကို႐ိုေသစြာျပဳေလာ့။
(၆) ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့.....
အစရွိတဲ့ပညတ္ေတာ္(၆)ခ်က္ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈက ဒီပညတ္ေတြကိုေပးတဲ့အခါ
လူက- ဒီပညတ္ရွိသမွ်တို႔ကို က်ေနာ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ
ဘယ္အက်င့္လုိေသးလဲ လို႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႁကြားစြာျပန္ေျဖပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕စကားကို သခင္ေယ႐ႈက ဘယ္လိုတံု႔ျပန္သလဲဆိုေတာ့-
သင္ဟာ စံုလင္ျခင္းကိုေရာက္ခ်င္ရင္ ကိုယ္ဥစၥာေတြကိုေရာင္းၿပီး ဆင္းရဲသားေတြကိုေပးပါ။
အဲဒီလိုလုပ္ရင္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ဘ႑ာကိုရမယ္။
ၿပီးမွ ငါ့ေနာက္လိုက္ပါ လို႔အေျဖျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မႆဲ ၁၉း၁၈- ၂၁
ဒီအခ်က္ေတြက က်ေနာ္တို႔ကို ဘာေတြသြန္သင္ေနတာလဲ?
က်ေနာ္တို႔ေတြသည္ အက်င့္တရားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံကို တိုး၀င္မယ္ဆိုရင္
အထက္ကေဖာ္ျပထားသလိုပဲ ဘယ္ေတာ့မွမကုန္ဆံုးႏိုင္တဲ့တံတားကိုေလွ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ပညတ္တရားမွာ က်ေနာ္တို႔ေစာင့္ေရွာက္လို႔ ၿပီးၿပီလို႔ထင္ေပမယ့္ ထပ္ၿပီးက်န္ရွိေနပါေသးတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔က အကုန္လုပ္ၿပီးၿပီလို႔ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေျပာလိုက္တိုင္း ဘုရားသခင္က ဒါလုပ္ဖို႔ က်န္ေသးတယ္လုိ႔ ေျပာေနပါတယ္။ ပညတ္တရားရဲ႕အက်င့္အားျဖင့္သြားမယ္ဆိုရင္
က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာေတြက ဒါၿပီးရင္ ဒါ၊ ဒါၿပီးရင္ ဒါ အစရွိသျဖင့္ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။
ဒီလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာေတြကို တကယ္ပဲၿပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာတစ္ခုက်န္ေနပါေသးတယ္။
အဲဒါကေတာ့ ေယ႐ႈေနာက္လိုက္ဖို႔ပါပဲ။ မႆဲ ၁၉း၂၁(b)
မိတ္ေဆြ ဘယ္လုိပဲေကာင္းမႈေတြလုပ္ေနပါေစ၊ သခင္ေယ႐ႈမပါရင္ အလကားပဲျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔အသက္တာမွာ ထာ၀ရအသက္ကိုရႏိုင္မယ့္ အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အ႐ိုုးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းက
သခင္ေယ႐ႈေခၚရာကိုလိုက္ဖို႔ပါပဲဆိုတာကို သမၼာက်မ္းစာထဲက တျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုနဲ႔
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ မႆဲ ၄း ၁၈- ၂၀မွာၾကည့္တဲ့အခါ ေပတ႐ုတို႔ညီအစ္ကို(၂)ေယာက္ကို
သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ေနာက္လိုက္ဖို႔ေခၚတဲ့အခါမွာ သူတို႔က ခ်က္ခ်င္းပဲလိုက္ၾကတယ္ဆိုတာေတြ႔ရပါတယ္။
အသက္လမ္းျဖစ္တဲ့ေယ႐ႈေနာက္ကို လိုက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္းက မိတ္ေဆြရဲ႕တစ္ဘ၀လံုး
ေကာင္းမႈေတြကိုလုပ္ေနရင္း အခ်ိန္ကုန္ခံေနတာထက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသလုိ ပိုၿပီးလည္း အာမခံမႈရွိပါတယ္။
လူလုပ္လို႔ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိလာမွာမဟုတ္တဲ့ အက်င့္တရားေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနမယ့္အစား
အက်င့္တရားအလံုးစံုကို ၿပီးျပည့္စံုေစသူ သခင္ေယ႐ႈေခၚရာကို လုိက္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ မိတ္ေဆြသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားႏိုင္ပါေစ။

လူ႐ိုင္း


ဘယ္သူေျပာတာလဲ
လမင္းေပ်ာ္တာ
ေကာင္းကင္မွာပဲ လို႔ ......။
ေဟာဟိုက
မသံုးတာၾကာတဲ့ ေရတြင္းထဲမွာ ........
အမႈိက္သ႐ိုက္ေတြျပည့္ေနတဲ့ ေရကန္ငယ္ထဲမွာ ........။
လျပည့္ညေတြမွာ
လေရာင္ေတာက္ေနတဲ့ ေရတစ္ခြက္ ......
လက္ခုပ္ထဲ ထည့္ေသာက္ ......
ၿပီးမွ ......
တစ္ေတာလံုးကို ေျခာက္မယ္ ......။
၀ံပုေလြတစ္ေကာင္ပါ
ဒါေပမယ့္
ရင္ကြဲဖူးတဲ့အတိတ္ေတြရွိတယ္
အညာခံခဲ့ရဖူးတယ္
သစၥာေဖာက္ခံခဲ့ရဖူးတယ္
က်ဳပ္ရဲ႕ဆိုးညစ္မႈေတြအတြက္
မ်က္ရည္လည္ေလာက္တဲ့
ရာဇ၀င္တစ္ပိုင္းတစ
အေၾကာင္းျပဖို႔သိမ္းထားတယ္။
ကဲ ..... ဘာကြာလဲ
လူဆိုတဲ့ ခင္ဗ်ားနဲ႔ .....။

မိုးစက္နီမိခင္မ်ားေန႔


နာခံေသာမုဆိုးမ
၄ရာ၊ ၄း၁-၇။


မိခင္မ်ားေန႔တြင္ ဘုရားသခင္ကို စကားကို နာခံေသာ မုဆိုးမ မိခင္ၾကီးတစ္ဦး အေၾကာင္းေ၀ငွလိုက္ပါတယ္။
ယံုၾကည္ျခင္းအားၾကီးေသာ မိခင္မ်ား၏ ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးမ်ားေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ခံစားၾကရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ မိခင္၏ ယံုၾကည္ျခင္းကို အမွီလိုက္ႏိုင္ေသာ သားသမီးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
ယံုၾကည္ျခင္းအားၾကီးေသာ မိခင္မ်ားအားလံုးအေပၚ ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
ယံုၾကည္ျခင္းအားၾကီးေသာ မိခင္ကိုေပးထားေသာ ဘုရားသခင္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
Happy Mother's Day

နာခံေသာမုဆိုးမသည္ ပေရာဖက္ဧလိရွဲ၏ တပည့္တစ္ေယာက္၏ဇနီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ခင္ပြန္းကြယ္လြန္ ခ်ိန္၌ သားႏွစ္ေယာက္ႏွင့္က်န္ခဲ့သည္။ ေၾကြးတင္ေနသည့္ အတြက္၊ ေၾကြးရွင္ကသားႏွစ္ေယာက္ကုိ ကြၽန္အျဖစ္ သိမ္း ယူေခၚေဆာင္သြားရန္ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ သူမသည္ မခ်ိတင္ကဲ ေ၀ဒနာခံစားေနရသည္။ သူမ၏ခင္ပြန္းသည္ အသက္ရွင္စဥ္က ထာ၀ရဘုရားကုိ ေၾကာက္ရြံ႕႐ိုေသသူ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုသာ ပေရာဖက္ဧလိရွဲအား ေျပာျပသည္။ သို႔ ေသာ္ ခင္ပြန္းက မိသားစုအတြက္ လံုေလာက္စြာ မျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ခင္ပြန္း၏အလုပ္သည္လည္း အမႈ ေတာ္ေဆာင္ျခင္းအလုပ္သာျဖစ္သည့္အတြက္ စီးပြားေရး အလုပ္မဟုတ္ခဲ့ပါ။ ဤမုဆိုးမသည္ ဘုရားရွင္ကသာ အရာအားလံုးတတ္ႏုိင္သည္ကုိ ယံုၾကည္သျဖင့္ ဘုရား သခင္၏လူျဖစ္ေသာ ဧလိရွဲထံ အကူအညီေတာင္းခဲ့သည္။ သူမသည္ အေၾကြးမ်ားကုိ ဆပ္ႏုိင္မွသာ သူမႏွင့္သားမ်ား အတူေနခြင့္ရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သားမ်ားႏွင့္ကြဲကြာ ၿပီး၊ မည္မွ်ၾကာမည္မသိေသာ အေျခအေနသို႔ ဆုိက္သြား ႏုိင္ပါသည္။
သူမသည္ လံုး၀ေၾကာက္လန္႔ျခင္းမရွိဘဲ ဧလိရွဲ အား ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။ ဧလိရွဲသည္လည္း ဘုရားသခင္၏ လူျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူ၏တပည့္မ်ားအားလံုးအတြက္ စိတ္၀င္စားမႈ၊ ဂ႐ုျပဳမႈရွိခဲ့သည္ကုိ ေထာက္ၿပီး ဤမုဆိုးမ သည္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ားအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကူအညီေသာ္လည္းေကာင္း ရရွိရန္လာခဲ့သည္။ ဧလိရွဲ ၏တပည့္မ်ားသည္လည္း အိမ္ေထာင္မရွိသူမ်ား၊ လူလြတ္ မ်ား၊ ပေရာဖက္ေက်ာင္းတြင္ စာအံၿပီး စုေပါင္းေနထုိင္သူ မ်ား၊ ဆရာႀကီးျဖစ္သူဧလိရဲွ၏ အစီအမံျဖင့္ စားေသာက္ ေနထုိင္သူမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ သူတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ရွိ သူမ်ား၊ မိသားစုကုိ ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဧလိရွဲ သည္ ထုိတပည့္မ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကုိ အထူးစိတ္၀င္ စားသည္။ ဤသည္မွာ ဘုရားသခင္၏လူျဖစ္ေသာ ပေရာ ဖက္ ဧလိရွဲ၏စိတ္ထားကုိျပပါသည္။
ဧလိရဲွက သူမအား ကူညီလုိေသာစိတ္ျဖင့္ေမးပါ သည္။ ဓသင့္အတြက္ ငါအဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္း။ သင့္အိမ္တြင္ အဘယ္ပစၥည္းဥစၥာရွိပါသနည္းဓဟု ေမးပါ သည္။ သူမကလည္း ဓသံလြင္ဆီအုိးကေလးတစ္လံုးမွ တစ္ပါး အျခားဘယ္အရာမွ်မရွိပါဓဟုျပန္ေျဖပါသည္။ ထုိ အခါ ဧလိရွဲက သူမအား တမူထူးျခားေသာၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိ ေပးလုိက္သည္။ ...ဓအိမ္နီးခ်င္းအားလံုးထံသြား၊ အိုးလြတ္ရွိသမွ်ငွားလာခဲ့။ အိမ္ကုိ ထုိအုိးမ်ားယူလာၿပီး တံခါးကုိပိတ္။ ၿပီးလွ်င္ သင္၌႐ွိေသာဆီျဖင့္ ငွားလာေသာ အိုးမ်ားကုိ ျဖည့္ဓဟု မိန္႔မွာသည္။ ထုိအတုိင္း သူမႏွင့္ သားမ်ားျပဳလုပ္ရာ ဆီမ်ားစြာရၿပီး ငွားထားေသာ အိုးအား လံုးအျပည့္အလွ်ံရသည္။
ဧလိရဲွၫႊန္ၾကားသည့္အတုိင္းလုပ္ရန္၊ သူမ၌ ဓကေလးသူငယ္၏ယံုၾကည္ျခင္းဓကဲ့သုိ႔ေသာ ယံုၾကည္ျခင္းရွိရန္လုိသည္။ ဤနိမိတ္လကၡဏာတြင္ မုဆိုးမ၏ ယံု ၾကည္ျခင္းႏွင့္ နာခံလုိက္ေလွ်ာက္ျခင္းပူးတြဲေနသည္ကုိ သတိျပဳမိေစသည္။ သူမ၏အခက္အခဲမ်ားမွ ဧလိရွဲသည္ ေျဖရွင္းေပးမည္ကုိ တထစ္ခ်ယံုၾကည္ၿပီး အိမ္နီခ်င္းတုိ႔ထံ မွ အိုးလြတ္မ်ားကုိ ရႏုိင္သမွ်ငွားရမ္းယူခဲ့သည္။ ဧလိရွဲ ေျပာသည့္အတုိင္း တိတိက်က်လုပ္ေဆာင္ပါသည္။
အကယ္၍သာ သူမက ေစာဒကတက္ၿပီး၊ မယံု မၾကည္စိတ္ျဖင့္ .... ဓအိုး... က်မအထင္ေတာ့ ဒါဟာ လံုး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဘယ့္ႏွယ္ေတာ္။ အေၾကြးဆပ္ဘုိ႕လုိ ေနပါတယ္ဆုိမွ သူမ်ားေတြရဲ႕အိုးလြတ္ကုိ ငွားရဦးမယ္။ တကယ္အေၾကြးဆပ္ႏုိင္ဘုိ႔ဆုိရင္... အိုးလြတ္မ်ားအစား၊ ဆီအျပည့္ရွိတဲ့အိုးေတြကုိ အိမ္နီးခ်င္းေတြက ေပးၾကတယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ဟုတ္တုတ္တုတ္ဓဟုေျပာႏုိင္ပါသည္။ သူမ သည္ ေနာက္ထပ္စဥ္းစားႏုိင္ေသးသည္က... ဓအိမ္ျပန္ ၿပီး ဒီကိစၥအားလံုး တံခါးပိတ္ၿပီးမွ လုပ္ရမယ္ဆုိတာလဲ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ ဘုရားသခင္က နိမိတ္လကၡဏာျဖစ္ေစ ခ်င္ရင္လဲ... လူအမ်ားေရွ႕ျမင္ပါေစေပါ့ဓဟူ၍လည္းျဖစ္ သည္။
သုိ႔ေသာ္ ထုိသို႔မဟုတ္ပါ။ သူမသည္ ဧလိရွဲ၏ စကားကုိ ယံုၾကည္နာခံခဲ့သည္။ တကယ္ပင္ နာခံခဲ့ပါ သည္။ အေသးစိတ္မွအစ မခ်န္မလွပ္ဘဲ နာခံခဲ့ပါသည္။
တံခါးကုိပိတ္ၿပီးေနာက္ သူမသည္ သူမ၌ ႐ွိသည္ ဆီအိုးမွ ဆီကုိ အိုးလြတ္မ်ားထဲသုိ႔ စတင္ေလာင္း ထည့္သည္။ ထုိအခါ ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းစြာ ဆီ သည္ ဆက္လက္မ်ားလာသည္။ တစ္အုိးျဖင့္ တစ္အိုးသို႔ အိုးေပါင္းမ်ားစြာထဲသို႔ ဆီမ်ားျဖည့္ေနခဲ့သည္။
ငွားယူထားေသာအိုးမ်ားျပည့္ကုန္ေသာအခါ၊ သူမက ဓအိုးလြတ္ရွိေသးသလားဓဟုေမးရာ၊ သားက ဓမက်န္ေတာ့ပါဓဟု ေျဖလုိက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ဆီထြက္ ရပ္ေလသည္။ ကုိယ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ေပးအရာမ်ားကုိ အလဟသမျဖစ္ေစပါ။
နိမိတ္လကၡဏာ၏ အဆံုးသတ္ကေလးသည္ လည္း ျမင္ေယာင္ေစပါသည္။ ဆီမ်ားစြာရ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္ေနေသာမုဆိုးမသည္ ဧလိရွဲထံ တဖန္သြားၿပီး သတင္းပုိ႔သည္။ ဧလိရွဲက ထုိဆီမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး ေၾကြး ဆပ္ရန္ႏွင့္ က်န္ေငြျဖင့္ သူမႏွင့္သားမ်ား ဆက္လက္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရန္ မွာၾကားသည္။ သူမ၏ အေၾကြးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြပမာဏထက္ မ်ားေသာ ေငြမ်ားကုိ ရလုိက္ၿပီး ေၾကြးကိစၥမပူပင္ရဘဲ မိသားစုေပ်ာ္ ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္လံုလံုေလာက္ေလာက္ေနထုိင္ႏုိင္ေလၿပီ။
ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ေတာင္းႏုိင္၊ စဥ္းစားႏုိင္သည္ထက္ ဘုရားရွင္မစႏုိင္ပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ေပးကမ္းျခင္းသည္ ရက္ေရာလွပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ေစတနာေမတၱာသည္ မည္သည့္အခါမွ် ႏွေျမာတြန္႔တုိျခင္းမရွိပါ။ သူမအတြက္ အေျခခုိင္ေသာသက္သာမႈရရွိသည့္အျပင္၊ သားမ်ားႏွင့္ အတူေနထုိင္ရေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ ရရွိခဲ့သည္။
ရွင္မႆဲခရစ္၀င္က်မ္းတြင္ မည္သုိ႔စားရ၊ မည္သုိ႔ေနရ၊ မည္သုိ႔၀တ္ရမည္စသည္တုိ႔ကုိ စိုးရိမ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ကင္းရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (မႆဲ၊ ၆း၃၁-၃၄) ဓဘုရားသခင္၏ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္အလုိေတာ္ကုိ ပထမဦးစြာ ရွာၾကေလာ့ဓဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကအျမင္ႏွင့္ ၾကည့္လွ်င္ အဓိပၸာယ္မဲ့ျဖစ္ေနမည္။ ဘုရားရွင္သည္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ထံမွ မည္သည့္အရာကုိ လုိခ်င္ပါသနည္း။ ရာႏႈန္းျပည့္နာခံ ျခင္းကုိ လုိခ်င္ပါသည္။ အျခားသူမ်ား ဘယ္လုိထင္လိမ့္ မည္နည္းဟု စိုးရိမ္ျခင္းထက္ ကုိယ္ေတာ္ကေနာက္ေတာ္ သို႔လုိက္ေစလုိသည္။ ေလာကအျမင္ျဖင့္မည္သို႔ျမင္ရသည္ ျဖစ္ေစ အထက္ပါမုဆိုးမကဲ့သို႔ ကုိယ္ေတာ္၏မိန္႔မွာခ်က္ ကုိ တိတိက်က်နာခံေစလုိသည္။ ထုိမွသာ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာအျပည့္ရရွိခံစားရမည္။

ဘုရားသခင္ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ။
ထန္ႏိုး
အိပ္မက္သစ္မီဒီယာ


--


--

ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာမွားယြင္းပါလည္း ...........


မဂၤလာပါ။ က်ေနာ္တို႔ေလ့လာၾကမယ့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေမးခြန္းတစ္ခုနဲ႔ဖြင့္လိုက္ၾကရေအာင္။
ခင္ဗ်ားဘ၀မွာ ဘယ္ႏွႀကိမ္ေလာက္မွားခဲ့ဖူးလဲ။ ဒီေမးခြန္းကိုမေျဖခင္မွာ မိတ္ေဆြကိုက်ေနာ္သတိေပးခ်င္တယ္။ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ျပဳမိဖူးတဲ့အမွားေတြပါ မက်န္ခဲ့ရေလေအာင္
မိတ္ေဆြမွတ္မိတဲ့ မွားယြင္းမႈအႀကိမ္ေပါင္းကို (၂)ဆပြားၿပီးတြက္ၾကည့္ပါ။
ကဲ ....... ဒီေလာက္ဆို ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ဆိုးညစ္တယ္ဆိုတာ မိတ္ေဆြနားလည္ေလာက္ၿပီထင္ပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ဆိုးညစ္တဲ့ခင္ဗ်ားလိုလူကို ဘယ္သူေတြက အထင္ႀကီးေလးစားေနၾကသလဲ၊
ဘယ္သူေတြကမ်ား ကဲ့ရဲ႕ရႈတ္ခ်ေနၾကသလဲ။ ဘယ္သူေတြကမ်ား ခ်စ္ခင္ေနၾကသလဲ။
မိတ္ေဆြကိုအထင္ႀကီးေလးစားေနၾကတဲ့သူေတြကို မိတ္ေဆြရဲ႕အမွားေတြထဲက တစ္၀က္ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာျပၿပီး အသိေပးရဲလား။ အဲဒီလို အသိေပးၿပီးရင္ေကာ အဲဒီလူေတြက မိတ္ေဆြကိုု
အရင္အတိုင္းပဲ အထင္ႀကီးေလးစားၾကမယ္လို႔ ေသခ်ာရဲ႕လား။ ကဲ ..... ဒီအပိုင္းကိုထားလိုက္ပါဦး။
သမၼာက်မ္းစာထဲက အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ခြန္အားယူၾကရေအာင္။
ရွင္ေယာဟန္ ၄း ၁- ၃၅ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အေၾကာင္းအရာကို ၾကည့္ရေအာင္။
ဒီအေၾကာင္းအရာမွာ သခင္ေယရႈက ရွမာရိမိန္းမတစ္ေယာက္ကို အျပစ္လႊတ္တဲ့အေၾကာင္းကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီလိုအျပစ္လႊတ္ျခင္းခံစားရတဲ့မိန္းမရဲ႕အသက္တာအေၾကာင္းကိုပါ တၿပိဳင္နက္ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
သခင္္ေယရႈက ရွမာရိနယ္ကိုျဖတ္သြားရင္း ယာကုပ္ေရတြင္းကိုေရာက္တဲ့အခါမွာ
ခရီးပန္းေတာ္မူတဲ့အတြက္ ထိုင္ၿပီးနားေတာ္မူတယ္။ အဲဒီလိုနားတဲ့အခ်ိန္က ညေန(၆)နာရီဆိုေတာ့
သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ့စံေတာ္ခ်ိန္အရဆိုရင္- ညဥ့္ဦးယံရဲ့အစ ေန၀င္ခ်ိန္ျဖစ္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ လူအမ်ားစုက လုပ္ငန္းကိုယ္စီကေန အိမ္ကိုျပန္ေရာက္ၿပီး
မိသားစုနဲ႔အတူ အနားယူညစာစားၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာမွ လူေတာမတိုး၀ံ့တဲ့ ရွမာရိမိန္းမတစ္ေယာက္က ယာကုပ္ေရတြင္းကို ေရခပ္ဖို႔ထြက္လာတယ္။ သူ လူေတာမတိုး၀ံ့တာက အေၾကာင္း(၂)ခ်က္ရွိတယ္။
(၁) အခ်က္က လူေတြက အထင္ေသးစက္ဆုပ္ၿပီး ပစ္ပယ္ထားလို႔ျဖစ္တယ္။
(၂) အခ်က္က သူကိုယ္တိုင္က လိပ္ျပာမလံုတဲ့အတြက္ လူေတြကိုရင္ဆိုင္ရမွာေၾကာက္လာလို႔ျဖစ္တယ္။
အဲဒီလိုအခ်က္ေတြေၾကာင့္ လူျမင္မခံခ်င္လို႔ သူမ်ားေတြအိမ္မွာအနားယူေနၾကတဲ့ ေမွာင္ရီပ်ိဳးစအခ်ိန္ေရာက္မွ
ေရခပ္ထြက္လာတဲ့မိန္းမခမ်ာ သခင္ေယရႈနဲ႔မွ ေရတြင္းမွာလာဆံုၾကတယ္။
တိုက္ဆိုင္ႏိုင္လိုက္တာလို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလား။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့လုပ္ေဆာင္မႈတုိင္းမွာ
တိုက္ဆိုင္လို႔ျဖစ္လာတာ တစ္ခုမွမရွိပါဘူး။ ဘုရားသခင္က ဘာကိုပဲလုပ္လုပ္ က်ေနာ္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အခုပဲၾကည့္ေလ ...... သခင္ေယရႈက ဒီေရတြင္းနားေရာက္ခါမွ
အခ်ိန္မေတာ္ႀကီး ထိုင္ေနတယ္။ က်ေနာ္တို႔အတြက္ တကယ့္ကို ၀မ္းေျမာက္စရာအခ်က္ပါ။
က်ေနာ္တို႔ေတြနားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ သခင္ေယရႈက လူတစ္ေယာက္အတြက္ အခ်ိန္မေတာ္ႀကီးမွာ ထိုင္ေစာင့္ေနပါတယ္။ သခင္ေယရႈက နားတာေတာင္မွ က်ေနာ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိမွ နားပါတယ္။
အဲဒီေလာက္ေမတၱာထားတတ္တဲ့ ေယရႈနဲ႔ ရွမာရိမိန္းမတို႔ ေရတြင္းမွာ ဆံုၾကတဲ့အခါ -
သခင္ေယရႈက ေရေတာင္းေသာက္ပါတယ္။ ေယာ ၄း ၇
အဲဒီအခ်ိန္မွာ တပည့္ေတာ္ေတြက စားစရာ၀ယ္ဖို႔ ၿမိဳ႕ထဲကိုသြားေနၾကပါတယ္။ ေယာ ၄း ၈
သခင္ေယရႈလုိ တန္ခိုးေတာ္ႀကီးမားလွတဲ့သူ၊ နိမိတ္လကၡဏာအလံုးစံုကို ျပဳႏိုင္သူက ဘာေၾကာင့္မ်ား
တပည့္ေတာ္ေတြ စားစရာ၀ယ္ဖို႔သြားတာကို မတားဘဲ မိန္းမတစ္ေယာက္ဆီမွာ ေရေတာင္းေသာက္ရတာလဲ။
တကယ္ဆို သခင္ေယရႈဟာ မုန္႔(၅)လံုး၊ ငါး(၂)ေကာင္အားျဖင့္ မိန္းမႏွင့္ ကေလးမပါဘဲ
ေယာက်ၤား(၅၀၀၀)ေလာက္ကိုတစ္ႀကိမ္၊ မုန္႔(၇)လံုးႏွင့္ ငါးေလးအနည္းငယ္အားျဖင့္ မိန္းမနဲ႔ကေလးေတြကို
ထည့္မေရဘဲ ေယာက်ၤား(၄၀၀၀)ကို တစ္ႀကိမ္ ေလာက္ငွေအာင္ေကၽြးခဲ့ဖူးပါတယ္။
မႆဲ ၁၄း ၁၃-၂၁၊ မႆဲ ၁၅း ၃၂- ၃၈
တစ္ခါတရံမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕၀ိညာဥ္ေရးရာေကာင္းခ်ီးအတြက္
သခင္ေယရႈဟာ နိမိတ္လကၡဏာကို ေဖာေဖာသီသီ မျပဳဘဲ ေနေလ့ရွိပါတယ္။
သခင္ေယရႈက အဲဒီလိုေရေတာင္းေသာက္တဲ့အခါ ရွမာရိမိန္းမက ဘယ္လိုတံု႔ျပန္သလဲဆိုေတာ့-
ယုဒလူျဖစ္တဲ့ရွင္က က်မလိုရွမာရိမိန္းမဆီမွာ ဘာျဖစ္လို႔ေရလာေတာင္းေသာက္ရတာလဲ ... တဲ့။ ေယာ ၄း ၉
ရွမာရိမိန္းမရဲ့စကားကို သခင္ေယရႈက ဘယ္လိုျပန္ေျဖသလဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ဘုရားသခင္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ကို၄င္း၊ အခုေရေတာင္းေသာက္တဲ့သူဟာ ဘယ္သူျဖစ္တယ္ဆိုတာကို၄င္း
သင္သိမယ္ဆိုရင္ ထိုသူကိုေတာင္းလိမ့္မယ္ .... တဲ့။ ေယာ ၄း ၁၀
ဘုရားသခင္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္ကိုမသိ၊ သခင္ေယရႈကိုမသိရင္ လူေတြက ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သန္႔ရွင္းျခင္း၊
အစရွိတဲ့အရာေတြကို ဘုရားကိုေပးၿပီး ဘုရားဆီက ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာနဲ႔ လဲလွယ္ယူခ်င္ၾကသလို
လူမ်ိဳးစြဲေတြရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ေက်းဇူးေတာ္နဲ႔
သခင္ေယရႈကိုသိကၽြမ္းမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဘုရားနဲ႔ အလဲအလွယ္လုပ္ေသာသူေတြမဟုတ္ေတာ့ဘဲ
ေတာင္းခံျခင္း/ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ဆီက ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတြကိုု အခမဲ့ရယူေနၾကသူေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးအစြဲေတြပေပ်ာက္သြားပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔က လူတစ္ေေယာက္ရဲ့ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာခံစားရ/မရနဲ႔ ထာ၀ရအသက္ရ/မရကို
အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္တတ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း ရွမာရိမိန္းမက သခင္ေယရႈက
ေရေပးမယ္ဆိုတဲ့စကားကိုု ေရခပ္စရာပါ/ မပါနဲ႔ ခ်ိန္ထိုးၿပီး ဆံုးျဖတ္တာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ ေယာ ၄း ၁၁
တကယ္ေတာ့ သခင္ေယရႈဟာ ခပ္စရာရွိမွ ေရေပးႏိုင္ေသာသူ/ တနည္းအားျဖင့္ အေျခအေနေပးမွ အလုပ္လုပ္ေသာသူမဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္ႏိုင္ေသာအေျခအေနမွာ အလုပ္လုပ္ေသာဘုရားျဖစ္ပါတယ္။
ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ ရွမာရိမိန္းမက သခင္ေယရႈကို သခင္ဟာ ငါတို႔အဘယာကုပ္ထက္
ႀကီးျမတ္သလား လို႔လည္း ေမးပါေသးတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူေတြက မိမိသိေသာအရာ၊ မိမိစြဲကိုင္ေသာအရာေတြနဲ႔ ဘုရားသခင္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိေၾကာင္းကို
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုစကားေျပာၾကရင္း သခင္ေယရႈက ရွမာရိမိန္းမကို အသက္ေရကိုေပးမယ္လို႔ေျပာတဲ့အျပင္ အဲဒီမိန္းမရဲ႕ ဘ၀အေျခအေနကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ျပလိုက္ၿပီး သူရဲ႕လင္ကိုပါသြားေခၚလာခဲ့ဖို႔ေျပာပါတယ္။ ေယာ ၄း ၁၆- ၁၈
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဖံုးဖိထားတဲ့အျပစ္ေတြကို သခင္ေယရႈရဲ႕အျပစ္လႊတ္ျခင္းက လံုေလာက္ေအာင္
ေက်းဇူးႀကီးမားတဲ့အျပင္ ေနာက္ထပ္အျပစ္သားေတြရွိရင္လည္း ေခၚခဲ့လိုက္ပါဦး၊ ငါ့ရဲ႕ေမတၱာတရားက
ဘယ္ေတာ့မွ ေပးလို႔မကုန္ပါဘူးလို႔ သခင္ေယရႈက ဒီေနရာမွာ ေၾကျငာလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
မိတ္ေဆြ ခင္ဗ်ားဘယ္ေလာက္အျပစ္မ်ားမ်ား သခင္ေယရႈရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းက ခင္ဗ်ားအတြက္ေလာက္ငွရံုမကဘဲ ပိုေတာင္ပိုေနပါေသးတယ္။
ရွမာရိမိန္းမဟာ သခင္ေယရႈရဲ႕ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကို ခံစားလိုက္ရတဲ့အခါ သူယူလာတဲ့ေရအိုးကိုထားခဲ့ၿပီး
ၿမိဳ႕ထဲျပန္ၿပီး ေတြ႔သမွ်လူေတြကို သခင္ယရႈက သူ႕အျပစ္ရွိသမွ်ကို ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းေျပာပါေတာ့တယ္။
ဘုရားသခင္ရဲ႕ေမတၱာနဲ႔ တကယ္ပဲထိေတြ႔သြားၾကသူမွန္ရင္ အရင္က မိမိစြဲကိုင္လာတဲ့အရာေတြကို
အလိုအေလ်ာက္ စြန္႔လႊတ္ထားႏိုင္တာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယာ၄း ၂၈
ုခင္ဗ်ားရဲ႕အရင္က အိုးမပါရင္ ေရမပါဘူး/ ေကာင္းတာလုပ္မွ ေကာင္းတာရမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆေတြ၊
လူမ်ိဳးစြဲေတြ၊ ဂိုဏ္းဂနစြဲေတြထားခဲ့လိုက္ပါ။ အဲဒါကို ဘုရားသခင္အလိုရွိေနပါတယ္။
ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆိုလိုရင္းက သင္ဘယ္ႏွႀကိမ္ပဲမွားခဲ့ .. မွားခဲ့ သခင္ေယရႈရဲ႕အျပစ္လႊတ္ျခင္းက
အဲဒီမွားယြင္းမႈေတြထက္ ပိုတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေပးေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေလာကမွာ သခင္ေယရႈရဲ႕ခြင့္လႊတ္ျခင္းထက္ပိုၿပီး ဘယ္သူမွ အျပစ္မမ်ားပါဘူး။
လူတိုင္းအတြက္ သူ႔ရဲ႕ေမတၱာက လံုေလာက္တဲ့အျပင္ ပိုလွ်ံေနပါတယ္။
ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဘုရားသခင္စကားေျပာပါေစ။


Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites