ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ( ၁၃း ၄-၈ )

၄ေမတၱာသည္ စိတ္ရွည္တတ္၏။ ေက်းဇူးျပဳတတ္၏။ ေမတၱာသည္ ဂုဏ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိ၊ ဝါၾကြားျခင္း မရွိ၊ မာန္မာနမရွိ။ ၅ေလ်ာက္ပတ္စြာမက်င့္တတ္၊ ကိုယ္အက်ိဳးကို မရွာတတ္၊ ေဒါသအမ်က္မထြက္တတ္၊ အျပစ္ရွိ သည္ဟု မထင္တတ္၊ ၆မတရားေသာအမႈ၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းမရွိတတ္၊ သမၼာတရား၌ဝမ္းေျမာက္တတ္၏။ ၇ခပ္သိမ္း ေသာအရာကို ဖံုးအုပ္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ယံုတတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို ေျမာ္လင့္တတ္၏။ ခပ္သိမ္းေသာအရာကို သည္းခံတတ္၏။ ၈ေမတၱာသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းသေဘာႏွင့္ အစဥ္ကင္းလြတ္၏။ ပေရာဖက္ ဥာဏ္ေသာ္၄င္း၊ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာဘာသာစကားကို ေျပာႏိုင္ေသာအခြင့္ေသာ္၄င္း၊ သိပၸံအတတ္ေသာ္၄င္း၊ ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။

ဆာလံက်မ္း ( ၉၈း ၁ )

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊

ရွင္လုကာခရစ္၀င္ ( ၅း ၄ )

စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရႊ႔ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္း ေလာ့ဟု ရွိမုန္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။

ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ( ၂၀း ၇ )

၇အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကုိ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အကြၽႏု္ပ္ လုိက္ပါၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္အားႀကီး၍ ႏုိင္ေတာ္မူၿပီ။

ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ ( ၄း ၂၆-၂၇ )

၂၆အမ်က္ထြက္ရာတြင္ အျပစ္မရွိ ေစႏွင့္။ ၂၇အမ်က္ မေျပဘဲ ေနမဝင္ေစႏွင့္။ မာရ္နတ္ကို အခြင့္မေပးၾကႏွင့္။

ဒီတစ္ပါတ္ရဲ႕အႀကိဳက္ဆုံးသီခ်င္းျဖစ္ပါတယ္

 
သီဆိုလို႔အဆင္ေျပေအာင္ သီခ်င္းစာသားပါတြဲတင္ေပးထားပါတယ္
"Give Me Your Eyes"
Em
Looked down from a broken sky
C
Traced out by the city lights
G
My world from a mile high
D/F
Best seat in the house tonight
Em
Touched down on the cold black tile
C
Hold on for the sudden stop
G
Breath in the familiar shock
D/F          D
Of confusion and chaos
Em               C
Are those people going somewhere?
G          D
Why have I never cared?

Chorus:
Em
Give me your eyes for just one second
             C
Give me your eyes so I can see
          G
Everything that I keep missing
             D/F
Give me your love for humanity
             Em
Give me your arms for the broken hearted
                  C
The ones that are far beyond my reach
             G
Give me your heart for the once forgotten
             ( D )
Give me your eyes so I can see
Em
yeah
C
yeah
G
yeah
D/F
yeah

Step out on a busy street
See a girl and our eyes meet
Does her best to smile at me
To hide whats underneath
Theres a man just to her right
Black suit and a bright red tie
To ashamed to tell his wife
He's out of work
He's buying time
Are those people going somewhere?
Why have I never cared?

Chorus

Ive Been there a million times
A couple of million eyes
Just moving past me by
I swear I never thought that I was wrong
Well I want a second glance
So give me a second chance
To see the way you see the people all alone

Chorus (x2)

က်မ္းစာေလ့လာျခင္း


" သခင္ေယရႈ၏အေသခံျခင္း ( The Death of Christ )
သခင္ေယရႈ၏အေသခံျခင္းအေပၚ သမၼာက်မ္းစာ၏အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္
( The Bible Definition of Christ’s Death ) "


၁။ ေရြးယူရန္   ( Ransom )    Lev 25: 47- 49
Matt 20: 28, 1Pe 1: 18, 1Tim 2: 6, 2: 8, 3: 13

၂။ အမ်က္ေျပေစျခင္း  ( Atonement )         Heb 9: 15
1John 2: 2, Rom 3: 25, Isa 2: 17

၃။ သင့္ျမတ္ေစျခင္း    ( Reconciliation )    
Rom 5: 10, 2John 5: 18, Eph 2: 16, John 1: 20

၄။ အစားထိုးျခင္း        ( Substitution )       Exo 12
1Cor 5: 17, Isa 53: 6, 1Pe 2: 24, 3: 8, 2John 5: 21

ယုံၾကည္သူတို႔၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာcross

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားေနမိတဲ့စကားေတြေၾကာင့္ ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဘေလာ့ခ္ေပၚတင္ျဖစ္တာပါ။
“ ေကာင္းႀကီးခံစားရမွာေပါ့ ……….. သူက ဆုေတာင္းအားႀကီးတာကိုး….”
“ က်မ္းစာဖတ္ပါ… ဆုေတာင္းပါ…. ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ မွန္မွန္ထည့္ပါ “အဲဒီလိုဆိုရင္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရမယ္။
အဲဒီလိုစကားမ်ိဳးေတြ၊ သြန္သင္မႈေတြၾကားမိတဲ့အခါတိုင္း က်ေနာ္အေတာ့္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စကားေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြက ခရစ္ေတာ္ကို ေလွ်ာ့တြက္လြန္းၿပီး ကိုယ္ရည္ေသြးလြန္းေနၾကပါလားလို႔ ခံစားမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္တဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ “ ဆန္ေပးမွဆီရ “ တဲ့ႏွလုံးသားမ်ိဳးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို ဆက္ ဆံေနတာ လုံး၀မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီလိုခံယူေဟာေျပာၾကတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ကလက္မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ သမၼာက်မ္းစာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယံုၾကည္ခံယူမႈတစ္ခုကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အနက္ဖြင့္ၾကတဲ့ေနရာမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ သူရဲ႕တန္ဖိုးကိုပဲ ေတြ႔ေအာင္ရွာပါတယ္။   မိတ္ေဆြၾကားဖူးခဲ့တဲ့တျခားသြန္သင္ေဟာေျပာမႈေတြျဖစ္တဲ့ “ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘုရားအတြက္ဘာလုပ္ရဲရမယ္တို႔ …. အကုန္လံုးကိုစြန္႔လႊတ္ရဲရမယ္တို႔ …. ဆုေတာင္းအားႀကီးရမယ္တို႔ …. ’’ ဆိုတဲ့အရာမ်ိဳးေတြနဲ႔ေတာ့ တူႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာတခုကေတာ့ မိတ္ေဆြနားလည္မႈမလြဲဖို႔ပါပဲ။ အခုက်ေနာ္တို႔ ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ထည့္ျခင္းေတြကို ဆန္႔က်င္တာမ်ိဳး၊ မလိုအပ္ဘူးလို႔ ျငင္းပယ္တာမ်ိဳး လံုးဝမပါ ပါဘူး။
ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္တာမွာ အဲဒီအရာေတြလိုအပ္ေပမယ့္ အဲဒီအရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနလို႔ ဘုရားသခင္ဆီက ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံစားရတာလို႔ မထင္မိေစဖို႔ သတိေပးပါရေစ။ က်မ္းစာမဖတ္၊ ဆုမေတာင္း၊ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔မမွန္ရင္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးမေပးေတာ့ဘူးလား။ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္း၊ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔မွန္မွ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးေပးတာလား။ ဒါျဖင့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရျခင္းက အဲဒီအရာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအေပၚမူတည္ေနတာေပါ့။ ကဲ…. က်မ္းစာက ဘယ္လိုေဖာ္ျပထားသလဲ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
ငါ့တန္ခိုး၊ ငါ့လက္သတၱိအားျဖင့္ ဤစည္းစိမ္ကိုငါရတတ္သည္ဟု စိတ္ထဲမွာေအာက္ေမ့ျခင္းအျပစ္ကို သတိႏွင့္ၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကိုသာ ေအာက္ေမ့ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား သင္၏ဘိုးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာပဋိညာဥ္တရားေတာ္ကို ယေန႔ကဲ့သို႔တည္ေစလိုေသာငွာ စည္းစိမ္ရတတ္ေသာအစြမ္းသတၱိကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၏။ (တရားေဟာရာက်မ္း ၈း ၁၇- ၁၈)
ဒီက်မ္းခ်က္ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕တန္ခိုး၊ အစြမ္းသတၱိ တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ စည္းစိမ္  ( ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ )ခံစားရတယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာေအာက္ေမ့တဲ့ အျပစ္ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ခိုင္းထားတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္သလို စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ( ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ )ကိုခံစားရျခင္းရဲ႕ အရင္းအျမစ္က ဘုရားသခင္သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး သမၼာက်မ္းစာထဲက ေနာက္ထပ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ဓမၼရာဇဝင္ပထမေစာင္ အခန္းႀကီး (၃ဝ)ထဲကအျဖစ္အပ်က္ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ … ဒါဝိဒ္ဟာ ေရွာလုရဲ႕ရန္ျပဳမႈကေနထြက္ေျပးရင္း အာခိတ္မင္းဆီေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အာခိတ္မင္းနဲ႔ ဖိလိတၱိမင္းေတြေပါင္းၿပီး စစ္ခ်ီဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီစစ္ပြဲကို ဒါဝိဒ္ကလည္း အာခိတ္မင္းနဲ႔အတူလိုက္ဖို႔လုပ္တဲ့အခါ ဖိလိတၱိမင္းေတြက ကန္႔ကြက္ၾကတာေၾကာင့္ မလိုက္ျဖစ္ဘဲ ျပန္လာရပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ဒါဝိဒ္နဲ႔သူ႔လူေတြဟာ (၃) ရက္တိတိခရီးႏွင္ၿပီးလို႔ ဇိမလက္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အာမလက္လူေတြက အဲဒီၿမိဳ႕ကိုဝင္တိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မိန္းမႀကီးငယ္မွန္သမွ်နဲ႔ တျခားလက္ရဥစၥာေတြ အကုန္လုံးကို သိမ္းယူသြားၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး၁၅ )
အဲဒီလို အေျခအေနကို ေရာက္တဲ့အခါ လူေတြက ဒါ၀ိဒ္ကိုေက်ာက္ခဲနဲ႔ေပါက္ဖို႔ ႀကံစည္ၾကပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ကိုးစားၿပီး အာမလက္လူေတြ ေနာက္ကိုလိုက္ရဖို႔အေရး ကို ဘုရားသခင္စီမွာ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါတယ္။               ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၆-၈ )
ဒီေနရာမွာ သင္ခန္းယူစရာ အခ်က္ (၂) ခ်က္ ရွိပါတယ္။ (၁) အခ်က္က က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္သူေတြရဲ႕အက်င့္က ဆုံးရွဳံးမႈ၊ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ကိုယ့္ေရွ႕ကအၿမဲတမ္းရပ္တည္ ေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္၊ ျပႆနာလုပ္ခ်င္တာကို ဒီက်မ္းခ်က္က ေဖာ္ျပေပးေနတာပါပဲ။
နံပါတ္ (၂) အခ်က္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့သူဟာ ခံစားခ်က္နဲ႔ မခံခ်င္စိတ္အေပၚ အေျချပဳၿပီး ဘာကိုမွ မဆုံးျဖတ္ရဘူး။ အေျခအေနတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီးဆုံးျဖတ္ရ မယ္ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ႔ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔သူ႕ေနာက္လိုက္ေတြဟာ အာမလက္လူေတြေနာက္ကို လိုက္ရင္း ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကို ေရာက္တဲ့အခါ ေနာက္လိုက္ (၆ဝဝ) အနက္၊ လူ (၄ဝဝ) ကပဲ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔အတူ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကို ကူးၿပီး အာမလက္လူေတြေနာက္ကို ဆက္လိုက္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့လူ (၂ဝဝ)ကေတာ့ ဆက္မလိုက္ႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းတစ္ဘက္မွ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။        (၁ ဓမၼ ၃ဝး ၉-၁ဝ)
အာမလက္လူေတြေနာက္ကို ဆက္လိုက္ၾကတဲ့ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔ လူ(၄ဝဝ) ဟာ စားေသာက္ကခုန္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနၾကတဲ့ အာမလက္လူေတြကို ေတြ႕တဲ့အခါမွာေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ကို တိုက္ပြဲျဖစ္ ပါေတာ့တယ္။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၁၆-၁၇ ) တိုက္ပြဲအၿပီးမွာ ဒါ၀ိဒ္တို႔ဘက္က ေအာင္ပြဲရၿပီး သူတို႔ဆီက သိမ္းယူသြားတဲ့ လူေတြ၊ ဥစၥာပစၥည္းေတြအျပင္ တျခားၿမိဳ႕ေတြကေန တိုက္ယူလာၾကတဲ့ ဥစၥာပစၥည္းေတြကိုပါ အျမတ္ရလိုက္ ၾကပါတယ္။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၁၈-၂၀ ) ေအာင္ပြရၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီးျပန္လာလိုက္ၾကတာ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကိုကူၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ ျပႆနာက စပါေတာ့တယ္။ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔အတူ စစ္တိုက္လိုက္ၾကတဲ့ လူ (၄ဝဝ) က ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကို လိုက္မကူးဘဲ က်န္ရစ္တဲ့ လူ(၂ဝဝ) ကို သူတို႔ရဲ႕ သား၊မယားေတြကလြဲၿပီး ဘာကိုမွမေပးၾကပါဘူး။ စစ္ပြဲကို အတူမတိုက္ဘဲ အႏိုင္ရတဲ့အခါက်မွ သိမ္းယူလာတဲ့ ဥစၥာပစၥည္း ေတြကို အေခ်ာင္လိုခ်င္လို႔မရဘူးလို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္က “ လုပ္ရင္ရမယ္၊ မလုပ္ရင္မရဘူး “ ဆိုတဲ့ ပုံေသနည္းအေပၚမွာ အေျခတည္ၿပီး အေျဖထုတ္တာပါ။ စစ္ကို အတူတိုက္ရင္ ႏိုင္တဲ့ဥစၥာပစၥည္း ကုိရမယ္။ မတိုက္ရင္မရဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္မွရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီျပႆနာကို ဒါ၀ိဒ္က ေျဖရွင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ စစ္ကိုအတူတိုက္ခဲ့ေသာ သူျဖစ္ေစ၊ မတိုက္ေသာသူျဖစ္ေစ အညီအမွ်ေ၀ေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ အဲဒါဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေဖာ္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာအေပၚ ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္သူ႕ဘက္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုပဲ ၾကည့္တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ သခင္ေယရွဳတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္အေပၚ၊ ေလာကအေပၚ စစ္ႏိုင္တဲ့အရွင္ဘက္မွာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီေအာင္ပြဲဟာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္အားျဖင့္ မိမိဆုံးရွဳံးသြားတဲ့အရာေတြအျပင္ အာမလက္လူေတြ တျခားၿမိဳ႕ေတြကေန သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အရာေတြကိုပါ အျမတ္ရလိုက္ ၾကသလို သခင္ေယရွဳအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ဆုံးရွဳံးသြားတဲ့ အရိုက္အရာေတြအျပင္ ေက်းဇူးနဲ႔ကရုဏာကိုပါ အျမတ္ထပ္ရလိုက္ျခင္းဟာ တကယ့္ေကာင္းႀကီး မဂၤလာပါ။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၂၁-၂၄ )
ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေန ပုံေသနည္း (၂) ခုထုတ္ၾကည့္တဲ့အခါ၊ လူေတြအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပုံေသနည္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပုံေသနည္းတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါတယ္။
လူပုံေသနည္း       -           ငါလုပ္                ဘုရားကလက္ခံ                ငါေကာင္းႀကီးရ/ဆုရ
ဘုရားပုံေသနည္း  -           ေယရွဳလုပ္           လူလက္ခံ                        ေယရွဳဘုန္းေတာ္ထင္ရွား
ကဲ….ဒီတရားေဒသနာကို က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္နဲ႔ အဆုံးသတ္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးသည္ ေက်းဇူးမဟုတ္။ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အား ျဖင့္ရွိလွ်င္၊ ေက်းဇူးအားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္သည္ အက်င့္မဟုတ္။  ( ေရာမ ၁၁း ၆ )  

က်မ္းစာေလ့လာျခင္း


" ဘုရားသခင္ဟူသည့္ခံယူခ်က္အေပၚ အျမင္မ်ား "၁။ ထာဝရဘုရားမရွိဟူသည့္ အယူဝါဒ                                                    Antheism            
ဆာလံ ၁၄း ၁။ ၅၃း ၁။

၂။ ထာဝရဘုရားတည္ရွိေသာ္လည္း ႏႈတ္ကပတ္တရားမရွိဟူသည့္အယူဝါဒ       Deism

၃။ ဘုရား၊ တရားမယံုၾကည္ေသာဝါဒ                                                      Agnosticism

၄။ အရာရာတိုင္း၌ဘုရားရွိသည္ဟူေသာအယူဝါဒ                                       Pantheism

၅။ ဘုရားသခင္သည္ တစ္ဆူထက္ပိုသည္ဟူေသာအယူဝါဒ                           Polytheism     


" ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ( The Works of God ) "


၁။ ဖန္ဆင္းျခင္း                   ( Creation )

သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း                 ဆာလံ ၁ဝ၄း ၃ဝ

သားေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း                                      ေယာ ၁း ၃။ ေကာေလာသဲ ၁း ၁၆

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ဖန္ဆင္းျခင္း                             ဆာလံ ၁၄၈း ၅


၂။ ေစာင့္မေတာ္မူျခင္း           ( Preservation )


၃။ အုပ္စိုးျခင္း                     ( Providence )


က်မ္းစာေလ့လာျခင္း

က်မ္းစာေလ့လာသူေတြ၊ က်မ္းစာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ သမၼာက်မ္းစာ၌ပါရွိသည့္စကားလံုးမ်ားအနက္မွ လက္လွမ္းမီရာစကားလံုးအခ်ိဳ႕ကို အထူးတင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေနာင္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕သမၼာအလင္း ဘေလာ့ဂ္မွာ က်မ္းစာရဲ႕နက္နဲမႈေတြကိုပါ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္တဲ့ က်မ္းစာကိုအထူးနားလည္ခ်င္၊ ေလ့လာခ်င္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္ အားကိုးအားထားျပဳစရာ ဘေလာ့ဂ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားၿပီး တင္ဆက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သတင္းေကာင္းေပးအပ္ပါတယ္။ ဒီဘေလာ့ဂ္ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမင္မိတယ္ဆိုရင္ ဘေလာ့ဂ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဆက္သြယ္ ႏိုင္မယ့္လိပ္စာေတြကို ဆက္သြယ္အႀကံေပးၾကပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။
ဒီဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြ၊ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြအားျဖင့္ ခြန္အားတစ္စံုတရာခံစားရတယ္ဆိုရင္လည္း နီးစပ္ရာမိတ္ေဆြေတြကို တဆင့္ေၾကာ္ျငာေပးဖို႔နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ဆီကိုလည္း Comment ေလးေတြေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုပါရေစခင္ဗ်ား ………..
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း" ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္မ်ား

ဓမၼေဟာင္းမွ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္မ်ား "

၁။ အဲလ္ အဲေလာဟိမ္ ( El, Elohim )
တန္ခိုး/ စြမ္းအားႀကီးေသာဘုရား ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဓမၼေဟာင္းတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ( ၂၅, ဝဝ) ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

၂။ အေဒါႏိုင္း ( Adonai )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ LORD ဟုအဓိပၸါယ္ရကာ စၾကဝဠာတစ္ခုလံုးကို ပိုင္သအုပ္စိုးေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည္။
ဆာလံ ၈၆း ၈၊ တရားေဟာရာက်မ္း ၁ဝး ၁၇၊ မာလခိ ၁း ၆၊ ေယာဘ ၂၈း ၃၈

၃။ ေယေဟာဝါ ( Jehovah or Yahweh )
ဘုရားသခင္၏ အလိုအေလွ်ာက္တည္ရွိျခင္းႏွင့္ သူဖန္ဆင္းထားသည့္အရာအားလံုးအေပၚ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္က်ဴးေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ဓမၼေဟာင္းတြင္ အႀကိမ္ေပါင္း ( ၇ဝ, ဝဝ ) ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ေယေဟာဝါေယရိ လိုအပ္ေသာအရာေပးေသာဘုရား ကမာၻ ၂၂း ၁၄
ေယေဟာဝါရာဖ အနာေရာဂါကိုၿငိမ္းေစေသာဘုရား ထြက္ ၁၅း ၂၆
ေယေဟာဝါေမကာဒဲရွ သန္႔ရွင္းေစေသာဘုရား ဝတ္ျပဳ ၂ဝး ၈
ေယေဟာဝါနိႆိ ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔၏ေအာင္လံ ထြက္ ၁၇း ၁၅- ၁၆
ေယေဟာဝါရွလုမ္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကိုေပးေသာဘုရား တရား ၆း ၂၄
ေယေဟာဝါလာအ ထာဝရဘုရားသည္ငါ၏သိုးထိန္း ဆာ ၂၃း ၁
ေယေဟာဝါေဇဒကန ဘုရားသခင္သည္ငါတို႔၏ေျဖာင့္မတ္ျခင္း ေယ ၂၃း ၆
ေယေဟာဝါရွမၼ ဘုရားသခင္အတူပါရွိသည္ ေယဇ ၄၈း ၃၅


၄။ အဲလ္ ရွက္ဒိုင္း ( El, Shaddai )
ၿပီးျပည့္စံုေစေသာသူ ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး အလံုးစံုေသာအရာတို႔ကို ျပည့္စံုစြာျဖည့္ဆည္းေပးေသာဘုရား၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ သူ၌ၿပီးျပည့္စံုသည္ ဟူ၍ သံုးႏႈန္းသည္။
ကမာၻ ၁၇း ၁- ၈၊ ၂၈း ၃- ၄။ ရုသ ၁း ၂ဝ။ ၂၁။ ေယာဘ ၅း ၁၇။

၅။ အီေလာလမ္ ( Elolam )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ထာဝရတည္ၿမဲေသာဘုရားသခင္ The Everlasting God ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ ဟီဘရူးဘာသာတြင္ OLAM သည္ အစဥ္အၿမဲဟူသည့္အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။
ကမာၻ ၂၁း ၃၃


" ဓမၼသစ္မွ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္မ်ား "


၁။ ဘုရားသခင္ ( Theos )
Elohim ႏွင့္ထပ္တူျဖစ္ကာ ဓမၼသစ္တြင္ အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည့္ နာမေတာ္ျဖစ္သည္။
ခမည္းေတာ္ ( ေယာ ၁း ၁၅ )
သားေတာ္ ( ေယာ ၁း၁၊ ၂ဝး ၂၈။ ေရာမ ၉း ၅ )
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ( တ ၅း ၃- ၄ ) တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳေဖာ္က်ဴးသည္။

၂။ ဖခင္ ( Patar )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ FATHER ဟုအဓိပၸါယ္ရကာ
အဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ သားေတာ္၏ဆက္ႏြယ္မႈ ( ေယာ ၁ဝး ၂၅- ၃ဝ )
အဖခမည္းေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္သူမ်ား၏ဆက္ႏြယ္မႈ ( မႆဲ ၅း ၁၆၊ ၆း ၉ ) တို႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

၃။ ၾသဇာႀကီးမားသူ ( Panto Krater )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ALMIGHTY ဟုအဓိပၸါယ္ရၿပီး ဖန္ဆင္းထားသမွ်အရာအားလံုးႏွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဆက္သြယ္မႈတြင္ေခၚေဝၚသံုးစြဲသည့္နာမေတာ္ျဖစ္သည္။

၄။ သခင္ ( Kurios )
အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ LORD ဟုအဓိပၸါယ္ရသည့္အျပင္ ပိုင္ရွင္ - OWNER ဟူသည့္အဓိပၸါယ္ႏွင့္လည္း သံုးစြဲသည္။
ခမည္းေတာ္ လု ၁ဝး ၂၁
သားေတာ္ မ ၇း ၂၁- ၂၂
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ ၂ေကာ ၃း ၁၇

ေဖေဖသူတို႔လို ၀တ္ပါလား

beggerျမန္မာျပည္မွာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုကို လွည့္လည္ၿပီး ေတာင္းရမ္းစားေသာက္တဲ့
သူေတာင္းစား သားအဖႏွစ္ ေယာက္ရွိသတဲ့။ သားျဖစ္သူက ကေလးပီပီ
စူးစမ္းခ်င္စိတ္ေတြမ်ားၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူ သူေတာင္းစားႀကီးကို သူ သိခ်င္တာေတြ
အေမးအျမန္းထူေလ့ရွိသတဲ့။


တခါသားမွာေတာ့ သားအဖႏွစ္ေယာက္ သစ္ပင္ရိပ္ေအာက္မွာ နားေနၾကရင္း သားျဖစ္သူက
သူ႕အေဖကို ေမး ခြန္းေတြ တရစပ္ ေမးေလသတဲ့။


“ေဖေဖ၊ သားတို႔ေတြ႔ေတြ႔ေနတဲ့ ဟို ... တိုက္ပံုအက်ႌအျဖဴ၊ ပုဆိုးအစိမ္း၀တ္ထားတဲ့
သူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ ဟင္”
“အဲဒါ ၾကံ႕ဖြံ႔အဖြဲ႔၀င္ေတြကြဲ႕”
“ဟို ... အက်ႌအ၀ါ၊ ထမီအ၀ါ၀တ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကေကာ ဘယ္သူေတြလဲ ေဖေဖ”
“အဲဒါက အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔၀င္ေတြလို႔ ေခၚတယ္သားရဲ႕”
“ဟို ... အက်ႌနက္ျပာ၊ ေဘာင္းဘီနက္ျပာနဲ႔ လူေတြကေကာ”
“သူတို႔က အရန္မီးသတ္အဖြဲ႔၀င္ေတြကြဲ႔”
“ဟို ... အက်ႌအျဖဴ၊ ေဘာင္းဘီနက္ျပာ၊ ဦးထုပ္အျဖဴနဲ႔ လူေတြကေကာ ဘယ္သူေတြလဲ ေဖေဖ”
“လမ္းျပပုလိပ္ေတြေပါ့ သားရဲ႕”
“အက်ႌအစိမ္း၊ ေဘာင္းဘီအစိမ္း၊ ဦးထုပ္အစိမ္းနဲ႔ လူေတြကေတာ့ စစ္သားေတြေနာ္ ေဖေဖ၊
ဟုတ္လား”
“ဟုတ္တယ္ကြဲ႔”
“အက်ႌအညိဳေရာင္၊ ေဘာင္းဘီအညိဳေရာင္၊ ဦးထုပ္အညိဳေရာင္နဲ႔ လူေတြက ရဲေတြလား ေဖေဖ”
“ဟုတ္တယ္ေလ သားရဲ႕၊ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီေလာက္ေတာင္ အေမးအျမန္း ထူေနရတာလဲ”


အဲဒီအခါမွာ သားျဖစ္သူ ေျပာလိုက္တဲ့စကားေၾကာင့္ အေဖျဖစ္တဲ့ သူေတာင္းစားႀကီးဟာ
အံ့ၾသမွင္သက္မိသြား သတဲ့။ သားျဖစ္သူ ေျပာလိုက္တဲ့ စကားကေတာ့ …


“ေဖေဖ့ကို ၾကည့္ရတာ ပင္ပန္းလို႔ပါ ေဖေဖ၊ ေဖေဖလည္း သူတို႔လို၀တ္စံုေတြ၀တ္ၿပီး
ေတာင္းပါလား၊ အဲဒါဆို ပိုက္ဆံပိုရမွာ၊ သူတို႔ေတြ ပိုက္ဆံေတာင္းရင္ လူေတြက
အမ်ားႀကီးထည့္တာ သားေတြ႔တယ္ ေဖေဖရဲ႕” တဲ့။
ဂ်င္ဂလိ

အလိုေတာ္ႏွင့္အညီနာခံျခင္း

obey

ဒီေန႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အသက္တာမွာ ဖန္တစ္ရာထပ္ေအာင္ ၾကားဖူးေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့ " နာခံျခင္း " အေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ယုံၾကည္သူခရစ္ယာန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊အသင္းေတာ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း နာခံျခင္းအျပည့္ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြအျပင္၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ သြန္သင္မႈအေပၚ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လိုက္နာရမယ္ ၊ အဲဒါ...နာခံျခင္းအသက္တာကို သြန္သင္ခံရျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ႀကံဳဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕နာခံျခင္းက ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အမွတ္ရႏိုင္မလဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္ကို နာခံရမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔လို လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ နာခံျခင္း ဘာသာရပ္မွာ အမွတ္(၁ဝဝ)ရၿပီး ျပည့္စုံႏိုင္ဖုိ႔ေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္သလိုဘယ္ေတာ့မွလည္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေျပာၾကတာကို က်ေနာ္ၾကားဖူးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အသက္တာကို ဘုရားသခင္က စာေမးပြဲစစ္တဲ့အခါ ေအာင္ျမင္ေတာ့မွ အသက္တာမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံစားရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ကဲ.... အဲဒီလိုဆိုရင္ ဘုရားသခင္စစ္တဲ့ နာခံျခင္းစာေမးပြဲကို က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ပါ့မလား။ အသက္တာမွာ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈ၊ ရင့္က်က္မႈနဲ႔ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြ ခံစားႏိုင္ ဖို႔အတြက္ နာခံျခင္းစာေမးပြဲကို ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ၾက ရေအာင္.........။ အရင္ဆုံး ဓမၼရာဇ၀င္ပထမေစာင္ ၂၂း၁-၂ ကိုၾကည့္တဲ့အခါ ေရွာလုရဲ႕ ရန္ကေနေရွာင္တိမ္းေနရတဲ့ ဒါ၀ိဒ္ ရဲ႕ ပုန္းခိုရာျဖစ္တဲ့ အဒုလံဥမင္၊ အဲဒီဥမင္မွာ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔အတူ စုေ၀းလာၾကတဲ့ လူ(၄ဝဝ) ရဲ႕အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပ ထားတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာမွာေတာ့ အဲဒီ (၄ဝဝ) ဟာ ဘယ္လိုလူေတြလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ တဲ့အခါမွာ အမႈေရာက္ေသာသူ၊ ေၾကြးတင္ေသာသူ၊ စိတ္ညစ္ေသာသူေတြလို႔ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ အေအာင္ျမင္ဆုံးေသာ ေခတ္ကာလတစ္ခုကို ဒါ၀ိဒ္ဟာအဲဒီလူေတြကို အသုံးျပဳၿပီး တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ တကယ့္ကိုအံ့ၾသစရာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔သာ ဒါ၀ိဒ္ရဲ႕ေနရာမွာဆိုရင္ တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရႏိုင္မယ့္သူေတြ၊ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိတဲ့ စစ္သူရဲေတြကို စည္းရုံးသိမ္းသြင္းႏိုင္ဖို႔ပဲ ႀကံစည္ မိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဆီမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြဟာ ဘယ္လိုလူေတြလဲ သိသိႀကီးနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ဘုရား သခင္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္းအားျဖင့္ ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့သူေတြ၊ ေတာ္တတ္ထက္ျမက္တဲ့ သူေတြကို ေမွ်ာ္မေနဘဲ ရွိေနတဲ့သူနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔ လူ(၄၀၀) တို႔ခိုလႈံရာ အဒုလံဥမင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသင္းေတာ္ကုိ ပုံေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး၊ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးကေတာ့ သခင္ေယရွဳခရစ္ ေတာ္ကို ပုံေဆာင္သလို အမႈေရာက္ေသာသူ၊ အေၾကြးတင္ေသာသူ၊ စိတ္ညစ္ေသာသူ (၄၀၀) ဟာ က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္သူေတြကို ပုံေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ က်ေနာ္တို႔အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မိမိ လူေတြမွာ ရွိေနတာထက္ပိုၿပီး ေတာင္းဆိုမိတတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲႀကိဳးစားၾကပါေစ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ နာခံျခင္း ဟာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ဘယ္ေတာ့မွျပည့္မီႏိုင္မွာမဟုတ္တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလို ေတာ္နဲ႔အညီ၊ ဘုရားသခင္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ယုံၾကည္ နာခံႏိုင္ေသာသူသည္ သခင္ေယရွဳတစ္ပါးတည္းသာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ (ေရာမ ၅း၁၉) " အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူသည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ား တို႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္နည္းတူ တေယာက္ေသာသူသည္ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေျဖာင့္ မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ "
လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အားနည္းခ်က္၊ လြန္က်ဴးမႈေတြ မ်ားလွတဲ့ ဒါ၀ိဒ္ရဲ႕ ဘုရားသခင္အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္း၊ နာခံျခင္းအားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ အေတာက္ေျပာင္ဆုံးေသာ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ရိုးမွန္ရင္ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္သလို အား နည္းခ်က္၊ လြန္က်ဴးမႈ လုံး၀ကင္းတဲ့ သခင္ေယရွဳရဲ႕ ဖခမည္းေတာ္အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္း၊ နာခံျခင္းဟာ အေကာင္းမြန္ အေအာင္ျမင္ဆုံး ေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္မွာ မလြဲပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ကာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ အသက္တာ၊ က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕အသင္းေတာ္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္က လိမၼာပါးနပ္လွတဲ့သူေတြ၊ နာခံနားေထာင္တတ္တဲ့သူေတြကို သခင္ေယရွဳက ေတာင့္တ ေမွ်ာ္လင့္ေနမယ္လို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလား။ အဒုလံဥမင္ထဲမွာ ခိုလႈံၾကေနၾကတဲ့ လူ(၄၀၀)နဲ႔တူတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာက ဘုရားသခင္အေပၚ နာခံျခင္းအျပည့္ရွိတဲ့ သခင္ေယရွဳရဲ႕ေနာက္ကို လိုက္ဖို႔႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္လုိ႔မ်ား နာခံျခင္းအသက္တာဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ညွိဳးေထာင္၊ ေခါင္း ညိတ္ရတာမ်ိဳးလို႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကေျပာခဲ့ရင္ အသင္းေတာ္သမိုင္းကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါလို႔ပဲ တိုက္တြန္းခ်င္သလို (ေရာမ ၅း၁၉) ကို ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ဖို႔ပဲ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
အေယာက္စီတိုင္းအေပၚမွာဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

ႏွလုံးသားဆုေတာင္း

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သမၼာအလင္းခရစ္ယာန္မီဒီယာကေန "ႏွလုံးသားဆုေတာင္း" ဆိုတဲ့ ဓမၼေတးတစ္ပုဒ္ကို Mtv ရိုက္ျဖစ္ပါတယ္ .... သီဆိုသူက " ျမတ္သူ " ျဖစ္ၿပီး၊ ေတးေရးကေတာ့ " ေဇယ်ာ " ပဲျဖစ္ပါတယ္.. Edit မၿပီးေသးပါဖူးအၾကမ္းပဲရွိပါေသးတယ္... ဘုရားရွင္ကို ခ်ီးမြမ္းတဲ့ သီခ်င္းမို႔လို႔ အားေပးၾကပါဦး....Comment လည္းေပးၾကပါဦး....
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites