ယုံၾကည္သူတို႔၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာcross

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္မွာ မၾကာခဏဆိုသလို ၾကားေနမိတဲ့စကားေတြေၾကာင့္ ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ဘေလာ့ခ္ေပၚတင္ျဖစ္တာပါ။
“ ေကာင္းႀကီးခံစားရမွာေပါ့ ……….. သူက ဆုေတာင္းအားႀကီးတာကိုး….”
“ က်မ္းစာဖတ္ပါ… ဆုေတာင္းပါ…. ဆယ္ဘို႔တစ္ဘို႔ မွန္မွန္ထည့္ပါ “အဲဒီလိုဆိုရင္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရမယ္။
အဲဒီလိုစကားမ်ိဳးေတြ၊ သြန္သင္မႈေတြၾကားမိတဲ့အခါတိုင္း က်ေနာ္အေတာ့္ကို စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စကားေတြ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြက ခရစ္ေတာ္ကို ေလွ်ာ့တြက္လြန္းၿပီး ကိုယ္ရည္ေသြးလြန္းေနၾကပါလားလို႔ ခံစားမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ကိုးကြယ္ ယုံၾကည္တဲ့ ဘုရားသခင္ဟာ “ ဆန္ေပးမွဆီရ “ တဲ့ႏွလုံးသားမ်ိဳးနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကို ဆက္ ဆံေနတာ လုံး၀မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔က အဲဒီလိုခံယူေဟာေျပာၾကတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕ကလက္မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ သမၼာက်မ္းစာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ယံုၾကည္ခံယူမႈတစ္ခုကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အနက္ဖြင့္ၾကတဲ့ေနရာမွာ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ သူရဲ႕တန္ဖိုးကိုပဲ ေတြ႔ေအာင္ရွာပါတယ္။   မိတ္ေဆြၾကားဖူးခဲ့တဲ့တျခားသြန္သင္ေဟာေျပာမႈေတြျဖစ္တဲ့ “ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘုရားအတြက္ဘာလုပ္ရဲရမယ္တို႔ …. အကုန္လံုးကိုစြန္႔လႊတ္ရဲရမယ္တို႔ …. ဆုေတာင္းအားႀကီးရမယ္တို႔ …. ’’ ဆိုတဲ့အရာမ်ိဳးေတြနဲ႔ေတာ့ တူႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္တာတခုကေတာ့ မိတ္ေဆြနားလည္မႈမလြဲဖို႔ပါပဲ။ အခုက်ေနာ္တို႔ ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြထဲမွာ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔ထည့္ျခင္းေတြကို ဆန္႔က်င္တာမ်ိဳး၊ မလိုအပ္ဘူးလို႔ ျငင္းပယ္တာမ်ိဳး လံုးဝမပါ ပါဘူး။
ယံုၾကည္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္တာမွာ အဲဒီအရာေတြလိုအပ္ေပမယ့္ အဲဒီအရာေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနလို႔ ဘုရားသခင္ဆီက ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကိုခံစားရတာလို႔ မထင္မိေစဖို႔ သတိေပးပါရေစ။ က်မ္းစာမဖတ္၊ ဆုမေတာင္း၊ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔မမွန္ရင္ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးမေပးေတာ့ဘူးလား။ က်မ္းစာဖတ္၊ ဆုေတာင္း၊ ဆယ္ဖို႔တစ္ဖို႔မွန္မွ ဘုရားသခင္က ေကာင္းႀကီးေပးတာလား။ ဒါျဖင့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရျခင္းက အဲဒီအရာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအေပၚမူတည္ေနတာေပါ့။ ကဲ…. က်မ္းစာက ဘယ္လိုေဖာ္ျပထားသလဲ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
ငါ့တန္ခိုး၊ ငါ့လက္သတၱိအားျဖင့္ ဤစည္းစိမ္ကိုငါရတတ္သည္ဟု စိတ္ထဲမွာေအာက္ေမ့ျခင္းအျပစ္ကို သတိႏွင့္ၾကဥ္ေရွာင္ေလာ့။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကိုသာ ေအာက္ေမ့ရမည္။ အေၾကာင္းမူကား သင္၏ဘိုးေဘးတို႔အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာပဋိညာဥ္တရားေတာ္ကို ယေန႔ကဲ့သို႔တည္ေစလိုေသာငွာ စည္းစိမ္ရတတ္ေသာအစြမ္းသတၱိကို ဘုရားသခင္ေပးေတာ္မူ၏။ (တရားေဟာရာက်မ္း ၈း ၁၇- ၁၈)
ဒီက်မ္းခ်က္ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕တန္ခိုး၊ အစြမ္းသတၱိ တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ စည္းစိမ္  ( ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ )ခံစားရတယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာေအာက္ေမ့တဲ့ အျပစ္ ကိုေရွာင္ၾကဥ္ခိုင္းထားတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္သလို စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ ( ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ )ကိုခံစားရျခင္းရဲ႕ အရင္းအျမစ္က ဘုရားသခင္သာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး သမၼာက်မ္းစာထဲက ေနာက္ထပ္အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ဓမၼရာဇဝင္ပထမေစာင္ အခန္းႀကီး (၃ဝ)ထဲကအျဖစ္အပ်က္ကိုေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါ … ဒါဝိဒ္ဟာ ေရွာလုရဲ႕ရန္ျပဳမႈကေနထြက္ေျပးရင္း အာခိတ္မင္းဆီေရာက္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အာခိတ္မင္းနဲ႔ ဖိလိတၱိမင္းေတြေပါင္းၿပီး စစ္ခ်ီဖို႔ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီစစ္ပြဲကို ဒါဝိဒ္ကလည္း အာခိတ္မင္းနဲ႔အတူလိုက္ဖို႔လုပ္တဲ့အခါ ဖိလိတၱိမင္းေတြက ကန္႔ကြက္ၾကတာေၾကာင့္ မလိုက္ျဖစ္ဘဲ ျပန္လာရပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ဒါဝိဒ္နဲ႔သူ႔လူေတြဟာ (၃) ရက္တိတိခရီးႏွင္ၿပီးလို႔ ဇိမလက္ၿမိဳ႕ကိုေရာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ အာမလက္လူေတြက အဲဒီၿမိဳ႕ကိုဝင္တိုက္ၿပီး ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ မိန္းမႀကီးငယ္မွန္သမွ်နဲ႔ တျခားလက္ရဥစၥာေတြ အကုန္လုံးကို သိမ္းယူသြားၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး၁၅ )
အဲဒီလို အေျခအေနကို ေရာက္တဲ့အခါ လူေတြက ဒါ၀ိဒ္ကိုေက်ာက္ခဲနဲ႔ေပါက္ဖို႔ ႀကံစည္ၾကပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္ကေတာ့ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ကိုးစားၿပီး အာမလက္လူေတြ ေနာက္ကိုလိုက္ရဖို႔အေရး ကို ဘုရားသခင္စီမွာ ေတာင္းေလွ်ာက္ပါတယ္။               ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၆-၈ )
ဒီေနရာမွာ သင္ခန္းယူစရာ အခ်က္ (၂) ခ်က္ ရွိပါတယ္။ (၁) အခ်က္က က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္သူေတြရဲ႕အက်င့္က ဆုံးရွဳံးမႈ၊ နာက်င္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ ကိုယ့္ေရွ႕ကအၿမဲတမ္းရပ္တည္ ေပးခဲ့တဲ့ ဘုရားသခင္ကိုေတာင္ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္၊ ျပႆနာလုပ္ခ်င္တာကို ဒီက်မ္းခ်က္က ေဖာ္ျပေပးေနတာပါပဲ။
နံပါတ္ (၂) အခ်က္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့သူဟာ ခံစားခ်က္နဲ႔ မခံခ်င္စိတ္အေပၚ အေျချပဳၿပီး ဘာကိုမွ မဆုံးျဖတ္ရဘူး။ အေျခအေနတိုင္းမွာ ဘုရားသခင္ကိုပဲ ေရွ႕တန္းတင္ၿပီးဆုံးျဖတ္ရ မယ္ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ႔ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔သူ႕ေနာက္လိုက္ေတြဟာ အာမလက္လူေတြေနာက္ကို လိုက္ရင္း ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကို ေရာက္တဲ့အခါ ေနာက္လိုက္ (၆ဝဝ) အနက္၊ လူ (၄ဝဝ) ကပဲ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔အတူ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကို ကူးၿပီး အာမလက္လူေတြေနာက္ကို ဆက္လိုက္ၾကပါတယ္။ က်န္တဲ့လူ (၂ဝဝ)ကေတာ့ ဆက္မလိုက္ႏိုင္ေတာ့တာေၾကာင့္ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းတစ္ဘက္မွ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။        (၁ ဓမၼ ၃ဝး ၉-၁ဝ)
အာမလက္လူေတြေနာက္ကို ဆက္လိုက္ၾကတဲ့ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔ လူ(၄ဝဝ) ဟာ စားေသာက္ကခုန္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံေနၾကတဲ့ အာမလက္လူေတြကို ေတြ႕တဲ့အခါမွာေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ကို တိုက္ပြဲျဖစ္ ပါေတာ့တယ္။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၁၆-၁၇ ) တိုက္ပြဲအၿပီးမွာ ဒါ၀ိဒ္တို႔ဘက္က ေအာင္ပြဲရၿပီး သူတို႔ဆီက သိမ္းယူသြားတဲ့ လူေတြ၊ ဥစၥာပစၥည္းေတြအျပင္ တျခားၿမိဳ႕ေတြကေန တိုက္ယူလာၾကတဲ့ ဥစၥာပစၥည္းေတြကိုပါ အျမတ္ရလိုက္ ၾကပါတယ္။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၁၈-၂၀ ) ေအာင္ပြရၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီးျပန္လာလိုက္ၾကတာ ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကိုကူၿပီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ ျပႆနာက စပါေတာ့တယ္။ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔အတူ စစ္တိုက္လိုက္ၾကတဲ့ လူ (၄ဝဝ) က ေဗေသာ္ေခ်ာင္းကို လိုက္မကူးဘဲ က်န္ရစ္တဲ့ လူ(၂ဝဝ) ကို သူတို႔ရဲ႕ သား၊မယားေတြကလြဲၿပီး ဘာကိုမွမေပးၾကပါဘူး။ စစ္ပြဲကို အတူမတိုက္ဘဲ အႏိုင္ရတဲ့အခါက်မွ သိမ္းယူလာတဲ့ ဥစၥာပစၥည္း ေတြကို အေခ်ာင္လိုခ်င္လို႔မရဘူးလို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ လူေတြရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္က “ လုပ္ရင္ရမယ္၊ မလုပ္ရင္မရဘူး “ ဆိုတဲ့ ပုံေသနည္းအေပၚမွာ အေျခတည္ၿပီး အေျဖထုတ္တာပါ။ စစ္ကို အတူတိုက္ရင္ ႏိုင္တဲ့ဥစၥာပစၥည္း ကုိရမယ္။ မတိုက္ရင္မရဘူး။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လုပ္မွရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီျပႆနာကို ဒါ၀ိဒ္က ေျဖရွင္းတဲ့အခါက်ေတာ့ စစ္ကိုအတူတိုက္ခဲ့ေသာ သူျဖစ္ေစ၊ မတိုက္ေသာသူျဖစ္ေစ အညီအမွ်ေ၀ေပးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ အဲဒါဘုရားသခင္ရဲ႕ ေက်းဇူးေတာ္ကို ေဖာ္ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ ဘာလုပ္ခဲ့တယ္၊ ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာအေပၚ ဂရုမစိုက္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္သူ႕ဘက္မွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုပဲ ၾကည့္တာပါ။ က်ေနာ္တို႔ဟာ သခင္ေယရွဳတည္းဟူေသာ မာရ္နတ္အေပၚ၊ ေလာကအေပၚ စစ္ႏိုင္တဲ့အရွင္ဘက္မွာ ရွိေနမယ္ဆိုရင္ အဲဒီေအာင္ပြဲဟာ က်ေနာ္တို႔နဲ႔ ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္အားျဖင့္ မိမိဆုံးရွဳံးသြားတဲ့အရာေတြအျပင္ အာမလက္လူေတြ တျခားၿမိဳ႕ေတြကေန သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ အရာေတြကိုပါ အျမတ္ရလိုက္ ၾကသလို သခင္ေယရွဳအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ဆုံးရွဳံးသြားတဲ့ အရိုက္အရာေတြအျပင္ ေက်းဇူးနဲ႔ကရုဏာကိုပါ အျမတ္ထပ္ရလိုက္ျခင္းဟာ တကယ့္ေကာင္းႀကီး မဂၤလာပါ။ ( ၁ ဓမၼ ၃ဝး ၂၁-၂၄ )
ဒီအျဖစ္အပ်က္ကေန ပုံေသနည္း (၂) ခုထုတ္ၾကည့္တဲ့အခါ၊ လူေတြအသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပုံေသနည္းနဲ႔ ဘုရားသခင္ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ပုံေသနည္းတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ရပါတယ္။
လူပုံေသနည္း       -           ငါလုပ္                ဘုရားကလက္ခံ                ငါေကာင္းႀကီးရ/ဆုရ
ဘုရားပုံေသနည္း  -           ေယရွဳလုပ္           လူလက္ခံ                        ေယရွဳဘုန္းေတာ္ထင္ရွား
ကဲ….ဒီတရားေဒသနာကို က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္နဲ႔ အဆုံးသတ္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ရွိလွ်င္၊ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ ေက်းဇူးသည္ ေက်းဇူးမဟုတ္။ ကိုယ္က်င့္ေသာ အက်င့္အား ျဖင့္ရွိလွ်င္၊ ေက်းဇူးအားျဖင့္မရွိ။ ရွိလွ်င္ ကိုယ္က်င့္ေသာအက်င့္သည္ အက်င့္မဟုတ္။  ( ေရာမ ၁၁း ၆ )  

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites