အလိုေတာ္ႏွင့္အညီနာခံျခင္း

obey

ဒီေန႔ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အသက္တာမွာ ဖန္တစ္ရာထပ္ေအာင္ ၾကားဖူးေနၿပီးသားျဖစ္တဲ့ " နာခံျခင္း " အေၾကာင္းကိုေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ယုံၾကည္သူခရစ္ယာန္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ ဘုရားသခင္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊အသင္းေတာ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း နာခံျခင္းအျပည့္ရွိဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြအျပင္၊ ဆရာသမားေတြရဲ႕ သြန္သင္မႈအေပၚ ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လိုက္နာရမယ္ ၊ အဲဒါ...နာခံျခင္းအသက္တာကို သြန္သင္ခံရျခင္းျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ ေဟာေျပာသြန္သင္မႈေတြကို က်ေနာ္တို႔ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြ ႀကံဳဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕နာခံျခင္းက ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အမွတ္ရႏိုင္မလဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလိုေတာ္ကို နာခံရမယ္ဆိုတာ က်ေနာ္ လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔လို လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ နာခံျခင္း ဘာသာရပ္မွာ အမွတ္(၁ဝဝ)ရၿပီး ျပည့္စုံႏိုင္ဖုိ႔ေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္သလိုဘယ္ေတာ့မွလည္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ေျပာၾကတာကို က်ေနာ္ၾကားဖူးပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ အသက္တာကို ဘုရားသခင္က စာေမးပြဲစစ္တဲ့အခါ ေအာင္ျမင္ေတာ့မွ အသက္တာမွာ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံစားရတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးပါ။ ကဲ.... အဲဒီလိုဆိုရင္ ဘုရားသခင္စစ္တဲ့ နာခံျခင္းစာေမးပြဲကို က်ေနာ္တို႔ ေအာင္ပါ့မလား။ အသက္တာမွာ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈ၊ ရင့္က်က္မႈနဲ႔ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြ ခံစားႏိုင္ ဖို႔အတြက္ နာခံျခင္းစာေမးပြဲကို ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ႏိုင္မလဲဆိုတာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ ေလ့လာၾကည့္ၾက ရေအာင္.........။ အရင္ဆုံး ဓမၼရာဇ၀င္ပထမေစာင္ ၂၂း၁-၂ ကိုၾကည့္တဲ့အခါ ေရွာလုရဲ႕ ရန္ကေနေရွာင္တိမ္းေနရတဲ့ ဒါ၀ိဒ္ ရဲ႕ ပုန္းခိုရာျဖစ္တဲ့ အဒုလံဥမင္၊ အဲဒီဥမင္မွာ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔အတူ စုေ၀းလာၾကတဲ့ လူ(၄ဝဝ) ရဲ႕အေၾကာင္းကိုေဖာ္ျပ ထားတာေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်မ္းစာမွာေတာ့ အဲဒီ (၄ဝဝ) ဟာ ဘယ္လိုလူေတြလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ တဲ့အခါမွာ အမႈေရာက္ေသာသူ၊ ေၾကြးတင္ေသာသူ၊ စိတ္ညစ္ေသာသူေတြလို႔ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ အေအာင္ျမင္ဆုံးေသာ ေခတ္ကာလတစ္ခုကို ဒါ၀ိဒ္ဟာအဲဒီလူေတြကို အသုံးျပဳၿပီး တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ တကယ့္ကိုအံ့ၾသစရာပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔သာ ဒါ၀ိဒ္ရဲ႕ေနရာမွာဆိုရင္ တေသြး၊ တသံ၊ တမိန္႔နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ရႏိုင္မယ့္သူေတြ၊ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္ရွိတဲ့ စစ္သူရဲေတြကို စည္းရုံးသိမ္းသြင္းႏိုင္ဖို႔ပဲ ႀကံစည္ မိမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါ၀ိဒ္ကေတာ့ ကိုယ့္ဆီမွာ ရွိေနတဲ့သူေတြဟာ ဘယ္လိုလူေတြလဲ သိသိႀကီးနဲ႔ သူ႕ရဲ႕ဘုရား သခင္ကို ယုံၾကည္ကိုးစားျခင္း၊ ၀န္ခံျခင္းအားျဖင့္ ပိုၿပီးေကာင္းတဲ့သူေတြ၊ ေတာ္တတ္ထက္ျမက္တဲ့ သူေတြကို ေမွ်ာ္မေနဘဲ ရွိေနတဲ့သူနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါ၀ိဒ္နဲ႔ လူ(၄၀၀) တို႔ခိုလႈံရာ အဒုလံဥမင္ဟာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသင္းေတာ္ကုိ ပုံေဆာင္တာျဖစ္ၿပီး၊ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးကေတာ့ သခင္ေယရွဳခရစ္ ေတာ္ကို ပုံေဆာင္သလို အမႈေရာက္ေသာသူ၊ အေၾကြးတင္ေသာသူ၊ စိတ္ညစ္ေသာသူ (၄၀၀) ဟာ က်ေနာ္တို႔ ယုံၾကည္သူေတြကို ပုံေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။ တခါတရံမွာ က်ေနာ္တို႔အသင္းေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မိမိ လူေတြမွာ ရွိေနတာထက္ပိုၿပီး ေတာင္းဆိုမိတတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲႀကိဳးစားၾကပါေစ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ နာခံျခင္း ဟာ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္ကို ဘယ္ေတာ့မွျပည့္မီႏိုင္မွာမဟုတ္တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕အလို ေတာ္နဲ႔အညီ၊ ဘုရားသခင္ကို ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ယုံၾကည္ နာခံႏိုင္ေသာသူသည္ သခင္ေယရွဳတစ္ပါးတည္းသာ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ (ေရာမ ၅း၁၉) " အေၾကာင္းမူကား၊ တေယာက္ေသာသူသည္ နားမေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ား တို႔သည္ အျပစ္ေရာက္သည္နည္းတူ တေယာက္ေသာသူသည္ နားေထာင္ေသာအားျဖင့္၊ လူမ်ားတို႔သည္ ေျဖာင့္ မတ္ရာသို႔ ေရာက္ရၾက၏။ "
လူသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အားနည္းခ်က္၊ လြန္က်ဴးမႈေတြ မ်ားလွတဲ့ ဒါ၀ိဒ္ရဲ႕ ဘုရားသခင္အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္း၊ နာခံျခင္းအားျဖင့္ သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ အေတာက္ေျပာင္ဆုံးေသာ အစၥေရးႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ရိုးမွန္ရင္ ဘုရားစင္စစ္ ျဖစ္သလို အား နည္းခ်က္၊ လြန္က်ဴးမႈ လုံး၀ကင္းတဲ့ သခင္ေယရွဳရဲ႕ ဖခမည္းေတာ္အေပၚ ယုံၾကည္ျခင္း၊ နာခံျခင္းဟာ အေကာင္းမြန္ အေအာင္ျမင္ဆုံး ေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အသင္းေတာ္ကို တည္ေထာင္ႏိုင္မွာ မလြဲပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ကာ က်ေနာ္တို႕ရဲ႕ အသက္တာ၊ က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕အသင္းေတာ္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္က လိမၼာပါးနပ္လွတဲ့သူေတြ၊ နာခံနားေထာင္တတ္တဲ့သူေတြကို သခင္ေယရွဳက ေတာင့္တ ေမွ်ာ္လင့္ေနမယ္လို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလား။ အဒုလံဥမင္ထဲမွာ ခိုလႈံၾကေနၾကတဲ့ လူ(၄၀၀)နဲ႔တူတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ဘက္က လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာ အရာက ဘုရားသခင္အေပၚ နာခံျခင္းအျပည့္ရွိတဲ့ သခင္ေယရွဳရဲ႕ေနာက္ကို လိုက္ဖို႔႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အကယ္လုိ႔မ်ား နာခံျခင္းအသက္တာဆိုတာ ကိုယ့္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ လက္ညွိဳးေထာင္၊ ေခါင္း ညိတ္ရတာမ်ိဳးလို႔ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကေျပာခဲ့ရင္ အသင္းေတာ္သမိုင္းကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါလို႔ပဲ တိုက္တြန္းခ်င္သလို (ေရာမ ၅း၁၉) ကို ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ဖို႔ပဲ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
အေယာက္စီတိုင္းအေပၚမွာဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites