အဆံုးမဲ့လမ္း (သို႔) အက်င့္တရား


သမၼာအလင္းဘေလာ့ဂ္ရဲ႕ ပရိသတ္အားလံုး မဂၤလာပါ။
ဒီေန႔ေတာ့ ပညတ္တရား/ အက်င့္တရားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သမၼာက်မ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကို အတူတကြ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။
ရွင္မႆဲ ၁၉း ၁၆- ၂၂ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္္ရဲ့အေၾကာင္းကေန က်ေနာ္တို႔ကို
ဘုရားသခင္က ဘာေတြေျပာေနတယ္ဆိုတာ ရွာၾကည့္ရေအာင္။
သခင္ေယ႐ႈဆီကို လူတစ္ေယာက္က လာေမးတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ အစျပဳလိုက္ၾကရေအာင္။
သူေမးတဲ့ေမးခြန္းက
" ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာ၊ ထာ၀ရအသက္ကို ရဖို႔ က်ေနာ္ ဘာေကာင္းမႈေတြလုပ္ရမလဲ " တဲ့။
သူေမးတဲ့ေမးခြန္းက အရွင္းကေလးပါ။ ဒါေပမယ့္ သခင္ေယ႐ႈက အဲဒီေမးခြန္းကို ဘယ္လိုျပန္ေျဖသလဲ?
" ငါ့ကို ဘာေၾကာင့္ ေကာင္းျမတ္တယ္လို႔ေခၚတာလဲ။ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္တယ္။
အသက္ရွင္ျခင္းကို ၀င္စားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပညတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ " တဲ့။ မႆဲ ၁၉း ၁၆- ၁၇
ဒီလူက သခင္ေယ႐ႈကို ေကာင္းျမတ္ေသာဆရာလို႔ေခၚတာကို သခင္ေယ႐ႈလက္မခံဘဲ
ဘာေၾကာင့္ျငင္းပယ္ၿပီး ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းသာ ေကာင္းျမတ္တယ္လို႔ေျပာတာလဲ။
တကယ္ေတာ့ လူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လူ႔ဇာတိကိုခံယူထားတဲ့သခင္ေယ႐ႈက
လူမွန္ရင္ ဘယ္သူမွမေကာင္းျမတ္ဘူး။ ငါလည္းမေကာင္းျမတ္ဘူး။
ေကာင္းတဲ့သူဆိုလို႔ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းပဲရွိတယ္လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိေစခ်င္လို႔ အခုလိုျပန္ေျဖတာပါ။ အဲဒီလိုေျဖၿပီးမွ ပညတ္ေတာ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ခိုင္းတာကလည္း ပညတ္တရားကိုလိုက္ေလွ်ာက္ဖို႔
လူမွန္ရင္ဘယ္သူမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဘုရားသခင္တစ္ပါးတည္းပဲ တတ္ႏိုင္တယ္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ လူမွန္ရင္ ေကာင္းတာလုပ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘယ္သူမွမေကာင္းဘူးလို႔ ဆိုေနတာပါ။
သခင္ေယ႐ႈက အဲဒီလိုေျဖတဲ့အခါ လူက ထပ္ၿပီးေမးခြန္းထုတ္ပါတယ္။
" ဘယ္လိုပညတ္ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ရမွာလဲ " တဲ့။ အဲဒီအခါ သခင္ေယ႐ႈက -
(၁) လူ႔အသက္ကိုမသတ္နဲ႔။
(၂) သူ႔မယားကိုမျပစ္မွားနဲ႔။
(၃) သူ႔ဥစၥာကိုမခိုးနဲ႔။
(၄) မမွန္ေသာသက္ေသကိုမခံနဲ႔
(၅) မိဘကို႐ိုေသစြာျပဳေလာ့။
(၆) ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာသူကို ကိုယ္ႏွင့္အမွ်ခ်စ္ေလာ့.....
အစရွိတဲ့ပညတ္ေတာ္(၆)ခ်က္ကို ေပးလိုက္ပါတယ္။ သခင္ေယ႐ႈက ဒီပညတ္ေတြကိုေပးတဲ့အခါ
လူက- ဒီပညတ္ရွိသမွ်တို႔ကို က်ေနာ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ
ဘယ္အက်င့္လုိေသးလဲ လို႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ ဂုဏ္ယူ၀င့္ႁကြားစြာျပန္ေျဖပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕စကားကို သခင္ေယ႐ႈက ဘယ္လိုတံု႔ျပန္သလဲဆိုေတာ့-
သင္ဟာ စံုလင္ျခင္းကိုေရာက္ခ်င္ရင္ ကိုယ္ဥစၥာေတြကိုေရာင္းၿပီး ဆင္းရဲသားေတြကိုေပးပါ။
အဲဒီလိုလုပ္ရင္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ဘ႑ာကိုရမယ္။
ၿပီးမွ ငါ့ေနာက္လိုက္ပါ လို႔အေျဖျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္။ မႆဲ ၁၉း၁၈- ၂၁
ဒီအခ်က္ေတြက က်ေနာ္တို႔ကို ဘာေတြသြန္သင္ေနတာလဲ?
က်ေနာ္တို႔ေတြသည္ အက်င့္တရားအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ထံကို တိုး၀င္မယ္ဆိုရင္
အထက္ကေဖာ္ျပထားသလိုပဲ ဘယ္ေတာ့မွမကုန္ဆံုးႏိုင္တဲ့တံတားကိုေလွ်ာက္ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ပညတ္တရားမွာ က်ေနာ္တို႔ေစာင့္ေရွာက္လို႔ ၿပီးၿပီလို႔ထင္ေပမယ့္ ထပ္ၿပီးက်န္ရွိေနပါေသးတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔က အကုန္လုပ္ၿပီးၿပီလို႔ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ေျပာလိုက္တိုင္း ဘုရားသခင္က ဒါလုပ္ဖို႔ က်န္ေသးတယ္လုိ႔ ေျပာေနပါတယ္။ ပညတ္တရားရဲ႕အက်င့္အားျဖင့္သြားမယ္ဆိုရင္
က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာေတြက ဒါၿပီးရင္ ဒါ၊ ဒါၿပီးရင္ ဒါ အစရွိသျဖင့္ အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။
ဒီလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာေတြကို တကယ္ပဲၿပီးျပည့္စံုေအာင္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့လည္း
လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာတစ္ခုက်န္ေနပါေသးတယ္။
အဲဒါကေတာ့ ေယ႐ႈေနာက္လိုက္ဖို႔ပါပဲ။ မႆဲ ၁၉း၂၁(b)
မိတ္ေဆြ ဘယ္လုိပဲေကာင္းမႈေတြလုပ္ေနပါေစ၊ သခင္ေယ႐ႈမပါရင္ အလကားပဲျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔အသက္တာမွာ ထာ၀ရအသက္ကိုရႏိုင္မယ့္ အလြယ္ကူဆံုးနဲ႔ အ႐ိုုးရွင္းဆံုးနည္းလမ္းက
သခင္ေယ႐ႈေခၚရာကိုလိုက္ဖို႔ပါပဲဆိုတာကို သမၼာက်မ္းစာထဲက တျခားအေၾကာင္းအရာတစ္ခုနဲ႔
ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ မႆဲ ၄း ၁၈- ၂၀မွာၾကည့္တဲ့အခါ ေပတ႐ုတို႔ညီအစ္ကို(၂)ေယာက္ကို
သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ေနာက္လိုက္ဖို႔ေခၚတဲ့အခါမွာ သူတို႔က ခ်က္ခ်င္းပဲလိုက္ၾကတယ္ဆိုတာေတြ႔ရပါတယ္။
အသက္လမ္းျဖစ္တဲ့ေယ႐ႈေနာက္ကို လိုက္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ျခင္းက မိတ္ေဆြရဲ႕တစ္ဘ၀လံုး
ေကာင္းမႈေတြကိုလုပ္ေနရင္း အခ်ိန္ကုန္ခံေနတာထက္ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသလုိ ပိုၿပီးလည္း အာမခံမႈရွိပါတယ္။
လူလုပ္လို႔ ၿပီးျပည့္စံုမႈရွိလာမွာမဟုတ္တဲ့ အက်င့္တရားေတြကို လုပ္ေဆာင္ေနမယ့္အစား
အက်င့္တရားအလံုးစံုကို ၿပီးျပည့္စံုေစသူ သခင္ေယ႐ႈေခၚရာကို လုိက္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ မိတ္ေဆြသည္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားႏိုင္ပါေစ။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites