အသင့္ျဖစ္ၿပီလား


ေလာကမွာ ကိုယ့္ဆီကုိ က်ိန္းေသေရာက္လာမယ့္အရာ (၃)ခုရွိပါတယ္။
အဲဒီအရာေတြကေတာ့ ..... ေသျခင္းတရားရယ္၊ အခြန္အခရယ္၊ အေျပာင္းအလဲရယ္ပါပဲ။
တကယ္ေတာ့ ယံုၾကည္သူခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ရဲ့အသက္တာဟာ
ဘုရားသခင္ရဲ့လက္ေတာ္ထဲမွာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းခံေနရတဲ့အသက္တာျဖစ္ပါတယ္။
လူ႕ေလာကမွာေနထိုင္ရင္း က်ေနာ္တို႔အားလံုးဟာ ဘုရားသခင္ေစခိုင္းတဲ့ Mission ကိုထမ္းေဆာင္ေနရသူ၊
ဘုရားသခင္ရဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို လူသားေတြဆီ ဆင့္ပြားေ၀မွ်ေနသူေတြျဖစ္ပါတယ္။
ေလာကဆိုတာ က်ေနာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ေခတၱတည္းခိုရာ ယာယီတဲတစ္ခုျဖစ္တယ္လုိ႔
က်မ္းစာကလည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ထာ၀ရမွီတင္းေနထိုင္ရာအိမ္ေတာ္ကို
ျပန္ဖို႔အခ်ိန္မေရာက္ေသးခင္အခ်ိန္ေလးမွာ က်ေနာ္တို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ Mission ကိုုအာရံုမစိုုက္ဘဲ
ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္းျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေနၾကမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ တကယ့္ကိုရုပ္ဆိုးလွပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အိမ္ျပန္ခ်ိန္က တျဖည္းျဖည္းနဲ႔နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕မီးခြက္ေတြမွာ
ဆီျဖည့္ၿပီးရဲ႕လားဆိုတာ ျပန္ဆန္းစစ္ဖို႔အေရးႀကီးေနပါတယ္။
ကဲ..... မိတ္ေဆြ ........ က်ေနာ္တို႔အားလံုးကိုယ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အရာေတြအားလံုးဟာ
ဘုရားသခင္ေစခိုင္းေတာ္မူထားတဲ့ Mission နဲ႔စပ္ဆိုင္မေနဘူးဆုိရင္ အခုပဲျပင္ဆင္လိုက္ရေအာင္ဗ်ာ။


0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites