အျဖည့္ခံ


သမၼာအလင္းရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။ က်ေနာ္တို႔လည္း အသင္းေတာ္ ကိစၥေတြေရာ၊ အျခားမေယာင္ရာဆီလူးတဲ့ ကိစၥေတြေၾကာင့္ပါ အလုပ္ေတြရွဳပ္ေနရတာနဲ႔ တရားေဟာခ်က္ အသစ္ေတြ မတင္ေပးႏိုင္ ျဖစ္ေနရတာအတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေတာ့ အျဖည့္ခံဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ တရားေဟာခ်က္ကို ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဘေလာ့ဂ္မွာ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ရာဇ၀င္ခ်ဳပ္ဒုတိယေစာင္ ၃၀း၁၇-၂၀ ကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ခမည္းေတာ္ အာခတ္မင္း ေသလြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သားေတာ္ ေဟဇကိမင္း နန္းထိုင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖခင္ရဲ႕လက္ထက္က ထာ၀ရဘုရားအေပၚ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ေဘးဒုကၡေတြကို ဆင္ျခင္ႏွလုံးသြင္းမိၿပီး ထာ၀ရဘုရားကိုသာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ဖို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ( ၆ရာ ၃၀း၁၂ )
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ဗိမာန္ေတာ္မွာ မိီးရွိဳ႕ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္ၾကဖို႔အတြက္ ယုဒျပည္၊ ကၠဳသေရလျပည္နဲ႔ အနီးအနားတစ္၀ိုက္လုံးကို လႈံ႕ေဆာ္ဖို႔အတြက္ အမိန္႔ေတာ္ကို စာပို႔လုလင္ေတြနဲ႔ ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဘုရင္ေဟဇကိရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့ႀကံစည္မႈေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သား အားလုံးကို စိတ္သေဘာ တညီတညြတ္တည္း ျဖစ္ေစဖို႔ ဘုရားသခင္က အံ့ၾသဖြယ္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ( ၆ရာ ၃၀း၁၂ )
အဲဒီကာလ မတိုင္ခင္က ကၠဳသေရလတိုင္းျပည္ဟာ ဖရိုဖရဲနဲ႔ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲျပားေနၿပီး ဟိုဘုရင္က ၀င္သိမ္းပိုက္လိုက္၊ ဒီဘုရင္က ၀င္သိမ္းပိုက္လိုက္နဲ႔ တကယ့္ကို ၀ါးအစည္းေျပသလို ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ ( ၆ရာ ၂၈း၅-၈ )
သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ရဲ႕ လက္ေတာ္က အဲဒီလို ၀ရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းႏိုင္ငံကို အံ့ၾသဖြယ္ စည္းလုံးညီညြတ္ေစ ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသင္းေတာ္ေတြ၊ အသက္တာေတြ မၿငိမ္မသက္ရွိေနမယ္၊ ၀ရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္လည္း သဟဇာတ မွ်တစြာ ညီညြတ္လာဖို႔ ဘုရားသခင္တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ေရာက္လာၾကတဲ့ ပရိသတ္ေတြက ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳဖို႔ လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္တဲ့သူေတြ၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ နားမလည္တဲ့သူေတြ ပါလာၾကသလို ဘုရားသခင္ရဲ႕ေရွ႕မွာ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကာလ ပညတ္တရားကာလ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပဋိညာဥ္တရားေဟာင္းရဲ႕ ကာလမွာ ဘုရားသခင္ကို ယဇ္ပူေဇာ္ရာမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရာမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ေတြ ဒုနဲ႔ေဒး ရွိပါတယ္။ ဘုရားသခင္မိန္႔မွာထားတဲ့အတိုင္း တေသြမတိမ္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍ လြဲေခ်ာ္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိခဲ့တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္ အသက္ပါ ဆုံးရွဳံးတတ္တာကို ၀တ္ျပဳရာက်မ္း ၁၀း ၁-၂ မွာ ၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ အခုလည္း အဲဒီလိုအမွားမ်ိဳးကို သူတို႔ေတြ က်ဴးလြန္ေနမိၾကပါၿပီ။ သူတို႔ေတြ ဘာျဖစ္သလဲ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ( ၆ရာ ၃၀-၁၇-၁၈ )
အဲဒီလို ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အမွားလုပ္မိၾကတဲ့သူေတြ၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ပညတ္ခ်က္ေတြကို ေဖာက္ဖ်က္မိၾကတဲ့ မသန္႔ရွင္းသူေတြအတြက္ အျပစ္လႊတ္ဖို႔ ဘုရားသခင္ကို ေဟဇကိမင္းက ဆုေတာင္းပါတယ္။ ( ၆ရာ ၃၀း၁၉ )
က်မ္းစာမွာေတာ့ အခုလိုမ်ိဳး ထင္ထင္ရွားရွား ေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ " သို႔ရာတြင္ ေဟဇိကက သန္႔ရွင္းရာဌာန ထုံးစံအတိုင္း သန္႔ွရင္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဘိုးေဘးတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားကို ဆည္းကပ္ျခင္းငွာ ဘေဘာက်ေသာ သူအေပါင္းတို႔၏ အျပစ္ကို ေကာင္းျမတ္ေသာ ထာ၀ရဘုရားသည္ လႊတ္ေတာ္မူပါေစေသာ " ဟု ထိုသူတို႔ အဘို႔ ဆုေတာင္းသျဖင့္-----
ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္အဓိက ေထာက္ျပခ်င္တာ အခ်က္(၃) ခ်က္ရွိပါတယ္။
(၁) သန္႔ရွင္းရာဌာနထုံးစံအတိုင္း သန္႔ရွင္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း- ( ထုံးစံ )
(၂) ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားကို ဆည္းကပ္ျခင္းငွာ သေဘာက်ေသာသူအေပါင္း - ( ဘုရားသခင္ကိုဆည္းကပ္သူ )
(၃) ေကာင္းျမတ္ေသာထာ၀ရဘုရား - ( ဘုရားသခင္ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံး )
နံပါတ္ (၁) ျဖစ္တဲ့ " သန္ရွင္းရာဌာနထုံးစံအတိုင္း သန္႔ရွင္းျခင္းမရွိေသာ္လည္း " ဆိုတဲ့အခ်က္က က်ေနာ္တို႔ အသင္းေတာ္ေတြ၊ ဂိုဏ္းဂနေတြရဲ႕ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတြ၊ အစဥ္အလာေတြကို ေထာက္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတရံမွာ သခင္ေယရွဳကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္တဲ့ေနရာမွာ - အစီအစဥ္တက်ျဖစ္ေရးနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း အစီအစဥ္အားလုံး ၿပီးစီးဖို႔အတြက္ပဲ က်ေနာ္တိုေတြ ေတြး ေတာႀကံဆၿပီး ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲၾကပါတယ္။ သန္႔ွရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အလွည့္က် တာ၀န္ခြဲေ၀မႈပုံစံခြက္ထဲမွာ မရမကဆြဲထည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသင္းေတာ္ေတြရဲ႕ သန္႔ရွင္း ျမင့္ျမတ္မႈ ျပယုဂ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ စည္းကမ္း၊ ၀ိနည္းေတြက ဘုရားသခင္ကို ရွာခ်င္ေနၾကတဲ့ ေလ့လာသူ အသစ္ေတြ အတြက္ တကယ့္ကို ႀကီးမားတဲ့ အဟန္႔အတားေတြ ျဖစ္လာေစပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာကို ပိုၿပီးသိခ်င္ရင္  မႆဲ ၁၅း ၈-၉ မွာေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
နံပါတ္ (၂) ျဖစ္တ့ဲ " ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရားကို ဆည္းကပ္ျခင္းငွာ သေဘာက်ေသာသူအေပါင္း " ဆိုတဲ့အခ်က္က ဘုရားသခင္ကို ရွာေဖြလိုသူေတြ၊ သခင္ေယရွဳရဲ႕ ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ျမည္းစမ္း လိုသူေတြကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ ထုံးလမ္းစဥ္လာေတြဟာ သူတို႔အတြက္ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစဘို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အသင္းေတြေတာ္ေတြရဲ႕ ၾကာျမင့္လွတဲ့ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း အစီအစဥ္ေတြ၊ အသင္းေတာ္တြင္း စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြက ေလ့လာသူတစ္ေယာက္ကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ထက္ လြင့္စဥ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားဖို႔ ပိုၿပီးရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား ပါတယ္။ အခုလို ဆိုလိုတဲ့ေနရာမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေအာင္ ေရွ႕ရွဳၿပီး အသင္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရမယ္၊ ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္ကို စိတ္ေၾကနပ္မႈရွိေစမယ့္ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တိုက္တြန္းေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၁ေကာ ၃း၁၀ မွာ တမန္ေတာ္ေပါလုက " ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါခံရသည္ႏွင့္အညီ လိမၼာေသာဗိသုကာကဲ့သို႔ တိုက္ျမစ္ကိုခ်ၿပီ လို႔ဆိုထားတာကို ၾကည့္ရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသင္းေတာ္၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းနဲ႔ ဧ၀ံေဂလိ အစီအစဥ္ေတြမွာ နလပိန္းတုံးလို ေလွနံဓားထစ္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ မဟုတ္ဘဲ အလိမၼာသုံးဖို႔ ပါးနပ္ဖို႔ လိုေၾကာင္း နားလည္ရပါလိမ့္မယ္။
နံပါတ္ (၃) အခ်က္ျဖစ္တဲ့ " ေကာင္းျမတ္ေသာထာသရဘုရား " ဆိုတာကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးနဲ႔ သေဘာထားကို ေဖာ္က်ဴးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းျမတ္တယ္ ဆိုတဲ့ ဘုရားသခင္က မိတ္ေဆြတို႔၊ က်ေနာ္တို႔ဆီက ဘာကိုမွ ၿပီးျပည့္စုံဖို႔ ေမွ်ာ္မေနသလို၊ မေတာင္းလည္းမေတာင္းပါဘူး။ သူ႕ေရွ႕ကို တိုး၀င္လာတဲ့ သူတိုင္းဟာ အိုးလြတ္ေတြ ခ်ည္းပဲလို႔ သေဘာေပါက္ထား သူျဖစ္သလို အစဥ္သျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးခ်င္တဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာမ ၁၀း၄ ကိုၾကည့္ရင္ ပညတ္တရားဟာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပည့္စုံျခင္း ရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မျပည့္မစုံဆုေတာင္းသံ၊ ကီးမညီအသံမမွန္တဲ့ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ အိုးနင္းခြက္နင္း အစီအစဥ္ေတြကို ျပည့္စုံလုံေလာက္တဲ့ ယဇ္ျဖစ္ေစဖို႔ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ၿပီးသားပါ။ အားငယ္တတ္တဲ့သူေတြလည္း အားငယ္မေနၾကနဲ႔။
ဘုရားရဲ႕ ေရွ႕မွာ အမွားလုပ္မိတဲ့သူေတြလည္း မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔။ ေဟဇကိမင္းရဲ႕ ဆုေတာင္းထက္ သခင္ေယရွဳရဲ႕ ဆုေတာင္းကပိုၿပီး တန္ခိုးႀကီးမားပါတယ္။ ေရာမ ၈း၃၃
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာထဲက မွားယြင္းမႈ၊ လြဲေခ်ာ္မႈေတြကို ခရစ္ေတာ္က ဆုေတာင္းေပးေနပါတယ္။ အဓိကအေရးႀကီးဆုံးကေတာ့ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဟဇကိမင္းလက္ထက္က လူေတြကို ဘုရားသခင္ဆီ ေနာင္တနဲ႔ လွည့္ျပန္လာဖို႔က သာအေရးႀကီးပါတယ္။ ထာ၀ရကာလကို ေရာက္တဲ့အခါမွာ တစ္ခါမွ အမွားမျပဳခဲ့ဖူးတဲ့ သူကိုေရြးၿပီး " သာဓု သစၥာရွိေသာ ငယ္သားေကာင္း " လို႔ ဘုရားသခင္က ခ်ီးမြမ္းမွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ က်ေနာ္အာမခံပါတယ္။ လဲေသာ္လည္း ျပန္ထတဲ့သူ၊ မွားေသာ္လည္း ေနာင္တရသူကုိသာ ဘုရားသခင္ႏွစ္သက္ေၾကာင္းကို ဆာလံ ၃၇း ၂၃-၂၄ မွာ ေလာ့လာဖတ္ရွဳၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းရင္း ဒီတရားေဒသနာကို နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မျပည့္စုံမႈေတြကို နားလည္စာနာစြာ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသူဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ က်ေနာ္တို႔လို ေလာကီသား တစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈကို ရရွိေစဖို႔ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

ဆရာေဇယ်ာ

1 comments:

ဒီတရားေဟာခ်က္က အသက္တာပိုင္းနဲ႔ အသင္းေတာ္ပိုင္း။ ဘယ္ဟာကိုအဓိကထားေထာက္ျပေနတာလဲ။ ၾကားရခဲ၊ နာရခဲတဲ့တရားေဟာခ်က္ေကာင္းတစ္ခုပါပဲ။ သမၼာအလင္းဘေလာ့ဂ္မွာပဲဒါမ်ိဳးေတြရွိလို႔ အားကိုးၿပီးပံုမွန္လာၾကည့္ျဖစ္တာပါ။
ပံုမွန္တင္ေပးေစလိုပါတယ္။

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites