ငါ၏ဘုရားသခင္ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ဘုန္းအာႏုေဘာ္၌ စံပယ္ေတာ္မူေသာ စည္းစိမ္ရွိ သည္အတိုင္း၊ သင္တို႔အလိုရွိသမွ်တို႔ကို ေယရႈရစ္အားျဖင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ ငါတို႔အဘတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း။
အာမင္။
(ဖိ ၄း၁၉-၂၀)
ရွင္ေပါလုက ငါ၏ဘုရားသခင္ လို႔ ေျပာထားတယ္။ သူဒီစကားေျပာတဲ့အခ်ိန္က ေထာင္အက်ဥ္းခ် အဖမ္းခံေနခ်ိန္မွာပါ။ ဘာျဖစ္လို႔ ဒီစကားကို ေျပာႏိုင္တာလဲ။
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက ေရွးဘိုးေဘးတို႔ကို ကယ္တင္ေသာဘုရားက သူ႔ကိုလည္း ကယ္တင္ေသာဘုရား၊ သမၼာက်မ္းစာထဲက ျဖစ္ရပ္ေတြထဲမွာပဲရွိတဲ့ဘုရား
မဟုတ္ဘူး။ သူ႔အသက္တာထဲမွာ အတူပါရွိေသာဘုရား၊သူ႔ရဲ့ကိုယ္ပိုင္ဘုရားအျဖစ္ သိရွိထားလို႔ ဒီလိုေျပာႏိုင္တာပါ။
တစ္ခါတုန္းက ရွင္ေပါလုနဲ႔ သိလတို႔ အဖမ္းခံရေသးတယ္။ ေထာင္ထဲမွာ စိတ္ပ်က္မေနဘဲ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း ဆုေတာင္းလိုက္တာ ေထာင္တံခါးေတြ ပြင့္၊ အခ်ည္အေႏွာင္ေတြကလြတ္ခဲ့တာကို သူေမ့အုန္းမွာ မဟုတ္ဘူးေလ။
ရွင္ေပါလု ေထာင္က်ေနတာ သူဆုမေတာင္းလို႔လား။ ဘုရားသခင္အတူမပါရွိလို႔လား။ အသက္တာမွာ ဘုရားနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့သူ၊ သမၼာတရားမွာ ရပ္တည္ အသက္ရွင္သူပါ။ ဒါေပမယ့္ သူအခု ေထာင္က်ေနရၿပီေလ။
အသက္တာမွာ တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ရွင္ေပါလုလိုမ်ိဳး ဒုကၡ အခက္အခဲ ျပသနာေတြ ၾကံဳရတတ္ပါတယ္။ အသက္တာမမွန္လို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလိုမ်ိဳးျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘုရားသခင္ဘာျဖစ္လို႔ ဒီလို ၾကံဳခိုင္းတာလဲ လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္တတ္ၾကတယ္ေလ။ ရွင္ေပါလုကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။
ဖိ ၄း၁၉-၂၀ လို႔ ေျပာႏိုင္ခဲ့တယ္။ သင္ေကာ ရွင္ေပါလုလို ေျပာႏိုင္မလား။
အေရးၾကီးတာက အသက္တာမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေနပါေစ ဘုရားသခင္အေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈနဲ႔ ဆုေတာင္း ခ်ီးမြမ္းေနႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။
ခါနန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆိုရင္ သခင္ေယရႈဆီလာေတာ့ မင္းအတြက္ ငါလာတာမဟုတ္ဘူးလို႔ သခင္ေယရႈက သူ႔ကို ျငင္းခဲ့ေသးတယ္။ ေခြးနဲ႔ႏႈိင္းလို႔ အေျပာလည္း ခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမကေတာ့ စိတ္မပ်က္ဘူး။ သခင္ေယရႈအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈအျပည့္နဲ႔ ဆက္လက္အားကိုး ေတာင္းဆိုေနတာပဲ။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ သခင္ေယရႈက မသဲ ၁၅း၂၈လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီလိုမဟုတ္ဘူး။ ဘုရားသခင္ ငါ့ကို ေမ့ေနၿပီ။ ငါ့ကို ဂရုမစိုက္ေတာ့ဘူးလို႔ ခံယူၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းေလ်ာ့ကာ ဘုရားကို အားကိုးခ်င္စိတ္ကုန္သြားတတ္ျပန္တယ္။
ဗာတိမဲ ဆိုတဲ့ မ်က္မျမင္ သခင္ေယရႈဆီခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ တားဆီးျခင္းခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္မေလ်ာ့ဘဲ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုေတာ့ သခင္ေယရႈနဲ႔ေတြ႔ခြင့္ ရၿပီး မ်က္စိျပန္ျမင္ခြင့္ရခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘုရားသခင္နဲ႔ဆက္သြယ္ဖုိ႔ အတားအဆီးေတြ ၾကံဳရရင္ လက္ေလ်ာ့တတ္ၾကျပန္တယ္။
ဘုရားသခင္နဲ႔ မွန္ကန္စြာ အသက္ရွင္ပါလ်က္နဲ႔ ေဘးဒုကၡ ၾကံဳတဲ့အခါ . ..
ဘုရားသခင္ဆီဆုေတာင္းေနေပမယ့္ ဘုရားသခင္ဆီက အေျဖမရ လ်စ္လ်ဴရႈထားသလို ခံစားလာရတဲ့အခါ.......
ဘုရားသခင္ဆီ တိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ အတားအဆီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔လာရတဲ့အခါ ......
ဘုရားသခင္အေပၚထားတဲ့ သင့္ သေဘာထား၊ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ဆႏၵ က ဘယ္လိုလဲဆိုတာ အေရးၾကီးပါတယ္။
ရွင္ေပါလုလို ငါ၏ဘုရားသခင္လို႔ သင့္ဘ၀မွာ ေျပာႏိုင္ဖို႔ အထက္ပါ လူသံုးေယာက္ဆီက သင္ခန္းစာ ယူရင္း ဘုရားသခင္ကို ဆက္လက္ၿပီး အားကိုးယံုၾကည္ အသက္ရွင္သြားၾကပါစို႔လား။


--
မူရင္း.........
http://thangno.com
http://newdream.info/

1 comments:

ယုံၾကည္းျခင္းကအေရးၾကီးတာေပါ့ေနာ္ ။

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites