ဆားတိုင္ျဖစ္သြားတဲ့ ေလာတရဲ႕ဇနီး


ေနာက္လွည့္ၾကည့္မိလို႔ ဆားတိုင္ျဖစ္သြားရရွာတဲ့ ေလာတရဲ႕ဇနီးသည္ အေၾကာင္းကို   
က်ေနာ္တို႔အားလံုး နားရည္၀ၿပီးသားပါ။ ဒီဗီြဒီယုိဖုိင္ေလးက အဲဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ 
ပတ္သက္ေနတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။
ကမာၻဦးက်မ္း ၁၉

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites