မွန္ကန္ေသာေရြးခ်ယ္ျခင္းအေျချပဳက်မ္း။ ။ ရွင္လုကာ ၅း၁-၁၁

တရံေရာအခါ  ဂေနၤသရက္အိုင္နားမွာ ရပ္ေတာ္မူ၍ လူမ်ားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားေထာင္ျခင္းငွါ ကိုယ္ေတာ္အနီးသို႔ တိုးဝင္ၾကစဥ္တြင္ ကမ္းနားမွာဆိုက္ေသာေလွႏွစ္စင္းကို ျမင္ေတာ္မူ၏။ ထိုေလွတို႔တြင္ရွိမုန္၏ေလွထဲသို႔ ဝင္ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေလွကိုကမ္းနားမွ အနည္းငယ္ခြာဖြင့္ေစျခင္းငွါ ရွိမုန္ကိုအခြင့္ေတာင္းေတာ္မူ၏။
ထိုေလွေပၚမွာထိုင္လ်က္ လူမ်ားတို႔ကိုဆံုးမၾသဝါဒေပးေတာ္မူ၏။ စကားေတာ္ျပတ္ေသာအခါ၊ ေရနက္ရာအရပ္သို႔ ေရြ႕ဦးေလာ့။ ပိုက္ကြန္ကိုခ်၍ ငါးကိုအုပ္စမ္းေလာ့ဟု ရွိမုန္အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ရွိမုန္ကလည္း သခင္အကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ တစ္ညလံုးႀကိဳးစားေသာ္လည္း တစ္ေကာင္မွ်မရပါ။ သို႔ရာတြင္ အမိန္႔ေတာ္ရွိလွ်င္ ပိုက္ကြန္ကိုခ်ပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။ ထိုသို႔ခ်ၾကၿပီးလွ်င္၊ အလြန္မ်ားစြာေသာ ငါးတို႔ကို အုပ္မိသျဖင့္ ပိုက္ကြန္သည္စုတ္ျပတ္စရွိ၏။ အျခားေသာေလွတစ္စင္း၌ရွိေသာအေပါင္းအေဖာ္တို႔သည္လာ၍ ကူညီေစျခင္းငွါ သူတို႔ကိုအမွတ္ေပးသျဖင့္ သူတို႔သည္လာ၍ ေလွႏွစ္စင္းနစ္လုမတတ္ငါးတို႔ႏွင့္ျပည့္ေစၾက၏။
ရွိမုန္ေပတရုသည္ျမင္လွ်င္ ေယရႈ၏ပုဆစ္ေတာ္ကိုဦးတိုက္၍ သခင္အကၽြႏ္ုပ္သည္အျပစ္မ်ားေသာသူျဖစ္ပါ၏။ အကၽြႏ္ုပ္ဆီမွ ၾကြသြားေတာ္မူပါဟုေလွ်ာက္ေလ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ထိုသို႔ေလွ်ာက္သနည္းဟူမူကား အုပ္မိေသာငါးမ်ားကိုေထာက္သျဖင့္ ရွိမုန္ႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအေဖာ္ေဇေဗဒဲ၏သားယာကုပ္ႏွင့္ေယာဟန္မွစ၍ ရွိမုန္ႏွင့္ပါသမွ်ေသာသူတို႔သည္ မိန္းေမာေတြေဝျခင္းရွိၾက၏။ ေယရႈက လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိၾကႏွင့္။ သင္သည္ယခုမွမ၍ လူကိုဖမ္းမိေသာသူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ကမ္းနားမွာေလွကိုဆိုက္ၿပီးလွ်င္ ထိုသူတို႔သည္ရွိသမွ်တို႔ကိုစြန္႔ပစ္၍ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ၾက၏။
ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း ျပႆနာေတြ၊ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ရုန္းကန္ေနရတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့အသက္တာအတြက္ ေပတရုရဲ့အသက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးအနည္းငယ္ခြန္အားယူၾကပါစို႔..။
တံငါသည္ႀကီးတစ္ေယာက္ ငါးမရတဲ့ေန႔မွာ ဘုရားသခင္ရဲ့နိမိတ္လကၡဏာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ လည္းဘုရားသခင္ကို အခြင့္ေပးမယ္ဆိုရင္ ဘုရားသခင္ျပဳမယ့္နိမိတ္လကၡဏာကို ျမင္ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ရက္ေရာေသာစိတ္
သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ဟာ ဂေနၤသရက္အိုင္လို႔ေခၚတဲ့ ဂါလိလဲအိုင္နားမွာ လူေတြကိုတရားေဟာရင္း လူေတြမ်ားလာတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေလွတစ္စင္းေပၚတက္ၿပီး ဆက္ေဟာေျပာဖို႔လိုလာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔အနီးနားမွာ ငါးမရလို႔စိတ္ပ်က္ပ်က္နဲ႔ ပိုက္ကြန္ေဆးေနတဲ့ ေပတရုဆီမွာ သူ႔ေလွကိုခဏအသံုးျပဳခြင့္ေပးဖို႔ ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ တစ္ညလံုး ငါးတစ္ေကာင္မွ်မရတဲ့ ေပတရုအေနနဲ႔ စိတ္ညစ္လြန္းလို႔စကားေတာင္ျပန္ေျပာခ်င္စိတ္ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ညလံုးလည္း အိပ္ေရးပ်က္ထားၿပီး၊ ပိုက္ကြန္ပစ္ထားတဲ့ဒဏ္ေၾကာင့္ ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ေနေလာက္ၿပီျဖစ္တယ္။ အဲလိုအခ်ိန္မွာ ေယရႈခရစ္ေတာ္က သူ႔ေလွကိုခဏအသံုးျပဳခြင့္ေတာင္းလာတယ္။ သခင္ေယရႈက သူ႔ဆီအကူအညီေတာင္းလာတဲ့အခါမွာ ေပတရုေတြေဝမေနပါဘူး။ သူ႔ရဲ့စိတ္ရင္းအတိုင္း သူဘယ္ေလာက္ပင္ပန္းေနပါေစ၊ သခင္ေယရႈေတာင္းတဲ့အရာကို ေပးဖို႔သူဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။
တစ္ခါတေလ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာလည္း ဘုရားသခင္က တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာင္းဆိုလာ တတ္ပါတယ္။ အဲလိုအေျခအေနက ကၽြန္ေတာ္တို႔လံုးဝစိတ္မဝင္စားတဲ့အခ်ိန္၊ စိတ္မပါတဲ့အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ယေန႔မိတ္ေဆြဆီကေန ေပတရုလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ တစ္ခုခုေတာင္းဆိုလာရင္ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ တံု႔ျပန္မလဲ။ ကိုယ့္စိတ္အလိုအတိုင္းပဲ ထားလိုက္မွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေပတရုလိုလံုးလံုးလ်ားလ်ား ရက္ရက္ေရာေရာ ေပးလိုက္မွာလား။ တစ္ခါတေလ ကိုယ္မလုပ္ခ်င္တဲ့အရာဟာ ဘုရားသခင္ေပးမယ့္ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာရဲ့ ဝင္ေပါက္လည္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

(၂) နာခံျခင္း
ဘာမွမသိနားမလည္တဲ့လူတစ္ေယာက္ေယာက္က ကိုယ့္ကိုဆရာလာလုပ္တာမ်ဳိးခံဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ ေပတရုဟာ ငယ္ငယ္ကတည္းက ဂါလိလဲအိုင္ထဲမွာ တံငါသည္လုပ္ငန္းနဲ႔အသက္ေမြးလာတဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ငါးထၿပီး၊ ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ငါးအရနည္းတယ္ဆိုတာကို သူေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ဂါလိလဲအိုင္ရဲ့အေနအထားအရ ေရၾကည္လြန္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တံငါသည္ေတြဟာ ငါးေတြပိုက္ကြန္ကိုမျမင္ႏိုင္တဲ့ညအခ်ိန္မွာပဲ ငါးဖမ္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။ ေပတရုဟာ သူနားလည္း ထားတဲ့အတိုင္းပဲ တစ္ညလံုးႀကိဳးစားၿပီး ငါးဖမ္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေကာင္မွ်မရခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေယရႈက ေပတရုကို ေရနက္တဲ့ေနရာကိုေရြ႕ၿပီးပိုက္ကြန္ထပ္ပစ္ပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ေပတရုအေနနဲ႔လည္း စဥ္းစားမိပါလိမ့္မယ္။ တစ္သက္လံုးတံငါသည္လုပ္လာတဲ့သူကုိ တစ္သက္လံုးလက္သမား လုပ္လာတဲ့သူတစ္ေယာက္က ဆရာလာလုပ္ေနတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ခ်က္ခ်င္းေတာ့ စိတ္ထဲကေနလက္ခံႏိုင္မွာမဟုတ္ေလာက္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေပတရုရဲ့အသက္တာမွာ နာခံျခင္းကိုေတြ႕ရပါတယ္။ နာခံတယ္လို႔ေျပာတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ဖက္ကသိပ္စိတ္မဝင္စားရင္ လည္း ေအာင့္အီးၿပီးလုပ္ရတာမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အသက္တာမွာလည္း တစ္ခါတေလ ဘုရားသခင္ခိုင္းတဲ့အခါ ေပတရုလိုလံုးဝနာခံတဲ့အသက္တာမ်ဳိးရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ့္စိတ္အလိုအတိုင္းဆိုရင္ေတာ့ ေပ်ာ္စရာေကာင္းခ်င္မွေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း နာခံျခင္းရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာ ဘုရားသခင္ ေပးမယ့္ေကာင္းခ်ီးက အၿမဲတမ္းရွိေနပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆရာေတြက နာခံျခင္း ဆိုတာ နာရင္လည္းခံလိုက္ပါတဲ့..။ ဘုရား စကားနာခံျခင္းရဲ့အက်ဳိးရလဒ္ကေတာ့ ကိုယ့္အတြက္အၿမဲတမ္း အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေနမွာပါ။ နာခံျခင္းဆိုတာလည္း ကိုယ္တိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းပါ။

(၃) ပိုင္ရွင္ေနာက္ကိုလိုက္ျခင္း
လူတိုင္းအသက္ရွင္လႈပ္ရွားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေငြရွာေနရပါတယ္။ အခ်ိန္ရွိသေရြ႕ တတ္ႏိုင္သေလာက္ရွာေဖြေနၾကတာဟာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္သူေတြအသက္တာမွာ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ရွာေဖြေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေပတရုရဲ့အသက္တာမွာလည္း သူ႔အတြက္အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္တဲ့ ငါးကိုရွာေနခဲ့တာပါ။ ငါးကိုရွာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႔အေနနဲ႔ငါးမရခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ငါးေတြကို ဖန္ဆင္းတဲ့သူ၊ ငါးေတြကိုေပးႏိုင္တဲ့သူေနာက္ကိုလိုက္တဲ့အခါမွာ သူအရင္ကရွာေနတဲ့အရာေတြဟာ အလိုလိုသူ႔ေနာက္ကေန လိုက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာေတြလည္း ဆင္ျခင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုပဲ ရွာေနတာလား။ ဒါမွမဟုတ္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကိုေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့အရွင္ကို ရွာေနတာလား။ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို ေပးပိုင္တဲ့ သခင္ေနာက္ကိုလိုက္မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းခ်ီးေတြလည္း ကိုယ့္ေနာက္မွာ အလိုလိုလိုက္ေနေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ခါတေလမွာ ေပတရုအသက္တာလို ဘုရားသခင္ျပဳတဲ့နိမိတ္လကၡဏာေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာ ျမင္ေတြ႕ဖို႔လို ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ျပဳမယ့္အရာကို အခြင့္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ နာခံျခင္းရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာရွိတဲ့ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာေတြကပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာကို ေျပာင္းလဲေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သခင္ေယရႈအေနနဲ႔ ေပတရုကိုတရားမေဟာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ေပတရုဟာငါးေတြကိုျမင္လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာ သူ႔စိတ္ထဲမွာ သူ႔အားနည္းခ်က္ေတြ၊ အျပစ္ေတြကိုအလိုလိုျမင္လာ ပါတယ္။ ဘယ္သူမွသူ႔ကိုအတင္းမတိုက္တြန္းဘဲ ဘုရားသခင္ရဲ့တို႔ထိျခင္းကို သူကိုယ္တိုင္ခံစားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔အသက္တာ တစ္ခုလံုးကို ဘုရားလက္ေတာ္ထဲအပ္ႏွံၿပီး ခရစ္ေတာ္ေနာက္ကိုလိုက္တဲ့အထိ အသက္တာေျပာင္းလဲခဲ့တာဟာ သူ႔ရဲ့မွန္ကန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အသက္တာမွာလည္း ေပတရုကဲ့သို႔ မွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါေစ..။
(မွတ္ခ်က္။ ။ ၂၁.၈.၂၀၁၁ တနဂၤေႏြေန႔တရားေဟာခ်က္မွေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္။)

ေအာင္မင္းထြန္း

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites