ျဖဴစင္ေသာႏွလုံးသား


စိတ္ႏွလုံးျဖဴစင္ေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာ ရွိၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ထိုသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ျမင္ရၾကလတၱံ။ ( ရွင္မႆဲ ၅း ၈ )
ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာခံစားရဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုက က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္အသက္တာမွာ ဘုရားသခင့္မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ခံစားရသူမ်ား ျဖစ္ဖို႔ပါပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ထိုးေဖာက္မႈရွိေသာအသက္တာ ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလိုထိုးေဖာက္မႈရွိတဲ့ အသက္တာ၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ခံစားရတဲ့ အသက္တာအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာတစ္ခုက ျဖဴစင္တဲ့ ႏွလုံးသား ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရိုးစင္း တဲ့ႏွလုံးသားလည္း ျဖစ္တယ္။ စင္ၾကယ္တဲ့ႏွလုံးသားလည္း ျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အတြင္းစိတ္ႏွလုံးက ၾကည္ လင္ဖို႔၊ ျဖဴစင္ဖို႔၊ သန္႔ရွင္းဖို႔၊ ရိုးသားဖို႔နဲ႔ ရွင္းလင္းဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ သန္႔ရွင္းတဲ့ဘုရား ျဖစ္တယ္။ ( ဟာေလလုယာ )……။ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ႏွလုံးေတြ စင္ၾကယ္ဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။ စိတ္ ႏွလုံးကိစၥဆိုတာ ေန႔တိုင္းတိုက္ပြဲ ၀င္ေနရတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ စင္ၾကယ္တယ္လို႔ ထင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ဟာ မာန္မာနေတြႀကီးေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ စင္ၾကယ္တယ္လို႔ ထင္ေလေလ၊ မာနႀကီးေလေလ ျဖစ္ တယ္။ ၀ါၾကြားမႈေတြ၊ ဟန္ေဆာင္မႈေတြက ဘယ္သူ႕ကိုမွ လိမ္လည္လွည့္ျဖားေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္စိတ္ႏွ လုံးက မိမိကိုယ္ကို လွည့္ျဖားေနျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ေယရမိအနာဂတၱိက်မ္း ၁၇း၉ မွာ “ စိတ္ႏွလုံးသည္ ခပ္သိမ္း ေသာအရာထက္ စဥ္းလဲတတ္၏ ။ အလြန္ယိုယြင္းေသာသေဘာရွိ၏ ။ စိတ္ႏွလုံးသေဘာကို အဘယ္သူသိႏိုင္ သနည္း “  သူတစ္ပါးစိတ္ကို မေျပာနဲ႔၊ ကိုယ့္စိတ္ကိုေတာင္ သိဖို႔မလြယ္ဘူး။ သူတစ္ပါးစိတ္ကို သိတယ္လို႔ေျပာ တဲ့သူေတြဟာ ေလွ်ာက္ေျပာ ေနျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္စိတ္ကို သိဖို႔ဟာလုံး၀ မလြယ္တဲ့အရာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ စိတ္က မိမိကို လိမ္ညာေနတာ ျဖစ္တယ္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕က ေျပာတတ္တယ္ “ ငါသူ႕မ်က္ႏွာကို ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ သူ႕စိတ္ကို သိတယ္ “ ။ အလကား ေလွ်ာက္ေျပာေနတာ။ ဆရာႀကီး Watchman Nee က “ ႏွိမ့္ခ်ဖို႔ဆိုတာ အ ရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ျပႆနာက မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်မွန္း သိေနသေရြ႕ မႏွိမ့္ခ်ေသးပါ “။ သင္အမွန္တကယ္ႏွိမ့္ ခ်တဲ့အခါ မိမိကိုယ္မိမိ သိမွာမဟုတ္ဘူး။ ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃-၁၄ မွာ “ အို….ဘုရားသခင္ အကၽြႏ္ုပ္ကိုစစ္ေၾကာ ၍ အကၽြႏ္ုပ္၏စိတ္ႏွလုံးကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ၊ စုံစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကိုလည္း သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ဆိုးေသာလမ္း သို႔ ကၽြႏ္ုပ္လိုက္သည္၊ မလိုက္သည္ကို ၾကည့္ရွဳ၍ ထာ၀ရလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ “။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆာလံ ဆရာႀကီးက ဒီသေဘာကို သိလို႔ ဘုရားသခင္ဆီ အၿမဲတမ္း အစစ္ေဆးခံေနျခင္းျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ရံက်ေနာ္ တို႔က တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေစတနာနဲ႔ အႀကံေပးသလို ရွိေပမယ့္လည္း အဲဒီေစတနာရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေလး ရွိတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကားေျပာတဲ့အခါ ဘာ့ေၾကာင့္ေျပာသလဲဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာရွိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္မွန္ ေသာ ဆက္ကပ္ျခင္းဆိုတာ အလုပ္တစ္ခုကို စတင္လုပ္ေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ ဆုေတာင္းေနျခင္းပဲမဟုတ္ပါဘူး မွန္တကယ္ ဆက္ကပ္တဲ့အသက္တာဆိုတာ “ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အႀကံအစည္ကို စစ္ေဆးပါ။ ဆိုးေသာ လမ္းသို႔ လိုက္သည္၊ မလိုက္သည္၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ အႀကံအစည္ မွန္သည္ မွားသည္ကို ကိုယ္ေတာ္ သိေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ ထာ၀ရလမ္းသို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ “ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ႏွလုံးအႀကံအစည္ဟာ ျဖဴစင္သန္႔ရွင္းလာတဲ့ အခါ မျမင္ႏိုင္တဲ့ဘုရားသခင္ရဲ႕ ၿငိမ္သက္ျခင္းကသာ၍ ေနရာယူလာမွာျဖစ္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ ဆုေတာင္းျခင္း၊  ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္ျခင္းလုပ္တဲ့အခါ လူတစ္ေယာက္ အေပၚမွာ စိတ္ဆိုးေနရင္ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ ခံစားမယ့္ အစား ခံျပင္းတဲ့စိတ္၊ မခြင့္လႊတ္ႏိုင္တဲ့စိတ္၀င္လာၿပီး မွားယြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္လာလို႔ ဘုရားသခင္ကို   နံ၀ိညာဥ္၊ သစၥာတရားနဲ႔ မကိုးကြယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ရန္သူ စာတန္က စိတ္ႏွလုံးထဲမွာ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနၿပီး မုန္းတီးျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ စိတ္အားငယ္ျခင္းေတြ ထည့္ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ ေရွ႕မွာ စင္ၾကယ္တဲ့ ႏွလုံးသားရွိဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့ဘူး။ အခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ စကားမ်ားၾက တာလည္း ဘာမဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္းကိစၥေလး ေၾကာင့္သာ ျဖစ္တတ္တယ္။ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္မာန္ မာနၿပိဳင္ၾကၿပီး အေလွ်ာ့မေပးခ်င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရန္ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဆုေတာင္းရင္  စိတ္ႏွလုံးမပါႏိုင္ေတာ့ဘူး။ သီခ်င္းဆိုရင္လည္း အေႏွာင့္အယွက္ေတြ အေတြးထဲ ၀င္လာတာေၾကာင့္ ဘုရား မ်က္ေမွာက္ေတာ္ မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တစ္ခါတေလ ဆုေတာင္းသလိုလိုနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သြား တတ္တယ္။ ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာလည္း ခပ္တည္တည္နဲ႔ တင့္တင့္တယ္တယ္ ၀တ္ဆင္ေပမယ့္လည္း စိတ္ ႏွလုံးက ညစ္ညဴးေနတတ္တယ္။ ဘုရားသခင္ကို စိတ္ႏွလုံးအၾကြင္းမဲ့ ကိုးကြယ္တဲ့အခါ တစ္စုံတစ္ခု ျဖစ္ေတာ့ မယ္ဆိုတာကို နတ္ဆိုးေတြက သိလို႔ ေႏွာင့္ယွက္တာျဖစ္တယ္။ နတ္ဆိုးေတြက “ မင္းကိုငါ တိုက္ခိုက္ၿပီ “ လို႔ ဘယ္ေသာအခါမွ ေျပာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တိတ္တိတ္ေလးအရသာရွိရွိ က်ေနာ္တို႔ စိတ္ကူးထဲ ၀င္လာတတ္  တယ္။ ဒါေတြကို ေတြးတဲ့အခါ အျခားအရာေတြထက္ အရသာပိုရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္မွာ ယုံၾကည္သူေတြ ၀ိညာဥ္ေရးရာမွ ျပန္လည္ႏိုးၾကားၿပီး အသစ္တဖန္ လန္းဆန္းဖို႔ ဘုရားရွင္ ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။  ( ဟာေလလု ယာ ) က်ေနာ္တို႔ အသက္တာမွာ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းကိုးကြယ္တဲ့အခါ အေႏွာင့္အယွက္ေတြ ၀င္လာရင္ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မခံစားႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က ကာလအစဥ္စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္ဆုေတာင္း ဖို႔ တိုက္တြန္းထားတာျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတေလမွ မဟုတ္ဘဲ အၿမဲတမ္းစိတ္ႏွလုံးပါရမယ္။ ကိုယ္ဆုေတာင္းတာ တျခား၊ စိတ္ကူးယဥ္တာ တျခား၊ ကိုယ္ဆိုေနတာတျခား၊ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကတျခား ျဖစ္တယ္တယ္။ ကိုယ္ဆို ေနတဲ့သီခ်င္းကို အမွန္တကယ္ ခံစားတတ္လာၿပီး စိတ္ႏွလုံးပါလာရင္ ကိုယ့္မ်က္ႏွာမွာ ေပၚလာမယ္။ ၀မ္းေျမာ က္သည္ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာမွာ ခပ္မိႈင္မိႈင္ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ စိတ္ႏွလုံးမပါလို႔ပဲ။ ႏွစ္သစ္မွာ ညီအကိုေမာင္ႏွမအားလုံး ဘုရားသခင္ရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေတာ္ထဲမွာ အရွိန္႔ ေျပးႏိုင္ဖို႔ စိတ္ႏွလုံးျဖဴစင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္….အာမင္။ ကိုယ္ တြင္း ၀ိညာဥ္သန္႔ရွင္းလာတဲ့အထိ ဆုေတာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း ဆုေတာင္းတဲ့အခါ တစ္ခါတေလ စိတ္ကူးယဥ္မိတတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဆုေတာင္းတယ္လို႔ ထင္ေပမယ့္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာသြားမွ ငါ စိတ္ကူးယဥ္ေနပါလားဆိုၿပီး ကိုယ့္ေခါင္းကိုျပန္ေခါက္ၿပီး သတိေပးခဲ့ရတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္လည္ဆက္ကပ္ ရတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ျပန္လာၾကရေအာင္။ ျပန္ဆုေတာင္းၾကရေအာင္။ စိတ္ႏွလုံးပါလ်က္ စိတ္ႏွလုံးသြန္းေလာင္း လ်က္ အမွန္တကယ္ ဘုရားသခင္ကို ဖူးေမွ်ာ္တတ္လာေအာင္၊ ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ခံစားတတ္လာေအာင္ ကိုးကြယ္တတ္လာေအာင္၊ ဘုရားသခင္ရဲ႕ႀကီးျမတ္ျခင္းကို ခံစားတတ္လာေအာင္၊ ဘုရားရဲ႕သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ဘုရားရဲ႕ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အမွန္တကယ္ ခံစားတတ္လာေအာင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကရေအာင္။ ကိုယ့္ စိတ္ႏွလုံးရဲ႕ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲျခင္း၊ လိမ္လည္လွည့္ျဖားျခင္းမွ ထြက္လာၿပီး ဘုရားမ်က္ေမွာက္ေတာ္ကို ကိုး ကြယ္တတ္လာတဲ့အထိ ဆုေတာင္းဆက္ကပ္ၾကရေအာင္။
ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။
သိကၡာေတာ္ရဆရာေဒါက္တာဒမ္ဆြမ္းမုန္

မူရင္း။  ။ Encounter အတြဲ (၄) အမွတ္ (၃၆)
မွတ္ခ်က္။        ။ စာလုံးမ်ားအား အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ထားပါသည္။

1 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites