သင္ … ဘာကုိၾကားနာေနပါသလဲ

က်ေနာ္တို႔ခရစ္ယာန္အသက္တာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစ္ကိုဆိုလည္းဟုတ္၊ ဆရာဆိုလည္းဟုတ္ တဲ့သူတစ္ေယာက္ဆီက ၾကားဖူးတာေလးတစ္ခုရွိပါတယ္။
ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ဘဝဆုိတာ ယူသေလာက္ရတာမဟုတ္ဘူး၊ ယံုသေလာက္ရတာ …တဲ့။
တကယ့္ကိုမွတ္သားစရာစကားတစ္ခြန္းလို႔ က်ေနာ့္ႏွလံုးသားထဲမွာ နက္နက္ရႈိင္းရႈိင္းခံယူၿပီး ဆင္ျခင္မိပါတယ္။ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္းကို က်ေနာ္တို႔ေတြဘယ္လိုရႈျမင္ခံယူသလဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လက္ခံယံုၾကည္ထားသလဲဆိုတဲ့အေပၚမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕အသက္တာမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ၊ ခမ္းနားမႈေတြကိုရယူႏိုင္မႈခ်င္း ကြာျခားသြားၾကတာပါပဲ။ ကယ္တင္ျခင္းတရားဆိုတဲ့ ဧဝံေဂလိသတင္းစကားကို သတင္းေကာင္း - GOOD NEWS တနည္းအားျဖင့္ GOSPEL လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီသတင္းေကာင္းကို ဂရိဘာသာအားျဖင့္ SOZO လို႔ေခၚပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဥႆံုကယ္တင္ျခင္း  (ခႏၶာ၊ စိတ္၊ ဝိညာဥ္ ကယ္တင္ျခင္း)လို႔သက္ေရာက္ပါတယ္။
          ကဲ…. ဟုတ္ၿပီ။ ဒီေန႔ က်ေနာ္တို႔အသင္းေတာ္ေတြ၊ ယံုၾကည္သူေတြ အဲဒီလိုဥႆံုကယ္တင္ျခင္း သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာၾကရဲ႕လား၊ သိၾကရဲ႕လားလို႔ ဆင္ျခင္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ က်ေနာ္တို႔သိတဲ့ သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ရဲ႕အေၾကာင္းက ဘာလဲ…. က်ေနာ္တို႔အတြက္ ေလာကကိုၾကြလာတယ္။ အျပစ္သားေတြကို အသက္ကိုေပးၿပီးကယ္တင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုယံုၾကည္ရင္ ထာဝရအသက္ကိုရမယ္။ အဲဒီေလာက္ပဲလား။ အဲဒီအသိတရားက မွားလားဆိုရင္ မမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မျပည့္စံုဘူးဗ်။ အဲဒီေယရႈက မိတ္ေဆြတို႔၊ က်ေနာ္တို႔ ဆန္းေဒးစကူးမွာသိခဲ့တဲ့ ေယရႈလို႔ေျပာပါရေစ။ တကယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕အသိတရားထဲက ေယရႈ၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ႏွလံုးသာထဲကေယရႈဟာ ရင့္က်က္ႀကီးထြားသင့္ေနပါၿပီ။ က်မ္းစာတစ္ခ်က္ၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။
ထုိေၾကာင့္၊ ေသျခင္းႏွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာအက်င့္ကိုေနာင္တရျခင္း၊ ဘုရားသခင္ကိုယံုၾကည္ျခင္း၊ ဗတၱိဇံ တရားကို သြန္သင္ျခင္း၊ လက္ကိုတင္ျခင္း၊ ေသလြန္ေသာသူတို႔၏ ထေျမာက္ျခင္း၊ ထာဝရစီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း  တည္းဟူေသာ မူလအျမစ္ကို ငါတို႔သည္ျပန္၍မတည္ဘဲ၊ ခရစ္ေတာ္၏ဘာသာ၌ အစအဦးျဖစ္ေသာ အေၾကာင္း အရာတို႔ကို ထား၍၊ စံုလင္ေသာအျဖစ္သို႔ တက္ၾကကုန္အံ့။ ေဟၿဗဲ ၆း ၁-၂
 ဒီက်မ္းခ်က္မွာ ဘယ္သူေတြကိုတိုက္တြန္းေနတာလို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ။တကယ္ဆိုဒီက်မ္းခ်က္က ဒီကေန႔အထိ စံုလင္တဲ့အဆင့္ကိုမတက္လွမ္းႏိုင္ေသးတဲ့ သူငယ္ျပန္ခရစ္ယာန္ေတြကို ေျပာေနတာပါ။ ေနာက္ထပ္က်မ္းခ်က္တစ္ခ်က္ေလာက္ထပ္ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။
သင္တို႔သည္ ကာလၾကာေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္သို႔ ေရာက္သင့္ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္၌ေရွ႕ဦးစြာ သင္ရေသာတရားႏုတို႔ကိုသူတပါးထံ၌ တဖန္သင္ရေသာ အေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ေၾကခဲေသာအစာကုိမသံုးေဆာင္၊ ႏုိ႔ကိုသာသံုးေဆာင္ရေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ႏို႔ကိုသာ သံုးေဆာင္ေသာ သူမည္သည္ကား၊ သူငယ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၌ ေလ့လာျခင္းမရွိ။ ေကာင္းက်ဳိး မေကာင္းက်ဳိးကိုပိုင္းျခား၍ သိႏိုင္ေသာဥာဏ္ေပးတတ္ေသာ၊ အၾကားအျမင္ အေတြ႔အစမ္းမ်ားေသာ သူတည္းဟူေသာ၊ စံုလင္ေသာအရြယ္ရွိေသာသူတို႔မူကား၊ ေၾကခဲေသာအစာအာဟာရကိုသံုးေဆာင္ရၾက၏။  
ေဟၿဗဲ ၅း ၁၂- ၁၄
က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြထဲမွာ ဆံျဖဴ၊ သြားက်ိဳးအသက္တာေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ​ဝိညာဥ္ေရးရာမွာေတာ့ ႏို႔ဗူးစို႔ေနၾကဆဲ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အသင္းေတာ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလိုေျပာလို႔ သူမ်ားအသင္းေတာ္ကို ပုတ္ခတ္တယ္လို႔သတ္မွတ္ရင္လည္း မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေယရႈအေၾကာင္းကိုပဲ ေျပာေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေယရႈရဲ႕စံႏႈန္းကိုပဲ ထုတ္ေဖာ္ၿပီးခြန္အားယူေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေယရႈရဲ႕စံႏႈန္းနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ေနရင္ ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားျဖင့္ အသိေပးေနတယ္လို႔ပဲ သတ္မွတ္လိုက္ၾကပါခင္ဗ်ာ။ ၾကားစရာနားရွိေသာသူမည္သည္ကား ၾကားပါေစ။
          တကယ္ေတာ့ သခင္ေယရႈဆုိတာ ႏံုခ်ာစုတ္ျပတ္လွတဲ့ သူေတာ္စင္တစ္ေယာက္၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ေနာက္ကိုလိုက္ေနတဲ့သူေတြကို ေနာင္ဘဝအေရးကိုပဲ ေရွ႕တန္းတင္ေဟာေျပာသြန္သင္ၿပီး အခုဘဝကို ငတ္ျပတ္ေသရင္လည္းေသပါေလ့ေစဆိုၿပီး လက္ေတြ႔မက်တဲ့ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္တရားေတြကိုပဲ နင္းကန္ခြေဟာေနတဲ့သူမဟုတ္ပါဘူး။ သခင္ေယရႈရဲ႕အမႈေတာ္ျမတ္ကို မစခင္အခ်ိန္မွာ ပထမဆံုးလူသိရွင္ၾကားေဖာ္ထုတ္ေၾကျငာခဲ့တဲ့သူ႔ရဲ႕အေၾကာင္းကို သမၼာက်မ္းစာမွာျပည့္ျပည့္ စံုစံုေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဇရပ္ေစာင့္သည္ ပေရာဖက္ေဟရွာယ၏က်မ္းစာကိုေပးသည္ ျဖစ္၍၊ က်မ္းစာကိုဖြင့္ေတာ္မူလွ်င္ ေတြ႔ေသာအခ်က္စကားဟူမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚ၌တည္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဆင္းရဲသားတို႔အား ဝမ္းေျမာက္စရာသိတင္းကိုၾကားေျပာေစျခင္းငွါ ငါ့ကိုဘိသိက္ေပး ေတာ္မူၿပီ။ ေၾကမြေသာ သူတို႔၏အနာကိုေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူတို႔အားလႊတ္ျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔အား မ်က္စိျမင္ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းကို  ျပေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ညွင္းဆဲခံရေသာသူတို႔ကို ကယ္မေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏မဂၤလာႏွစ္ကာလကို       ၾကားေျပာေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ငါ့ကုိေစလႊတ္ေတာ္မူၿပီဟုလာတည္း။ က်မ္းစာကိုလိပ္၍ ဇရပ္ေစာင့္အားေပးၿပီးမွ ထုိင္ေတာ္မူ၏။ ဇရပ္၍ရွိေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုေစ့ေစ့ၾကည့္လ်က္ေနၾက၏။              လုကာ ၄း ၁၇- ၂ဝ
          ကဲ…. ဒီက်မ္းခ်က္ကေနၿပီးေတာ့ သခင္ေယရႈကိုယ္ေတာ္တုိင္ သူ႔အေၾကာင္းကိုသူေဟာေျပာခဲ့တဲ့ သတင္းေကာင္းမွာ ဘာအခ်က္ေတြပါတယ္ဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။ 
(၁) ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ငါ့အေပၚမွာတည္ေတာ္မူ၏။
အမႈေတာ္ျမတ္နဲ႔ ယံုၾကည္သူေတြရဲ႕ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြမွာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္က အေရးႀကီးပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ယံုၾကည္သူေတြဟာ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္မခံခ်င္ၾကသလို ျငင္းပယ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္မခံလို႔ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္တယ္ဆိုတာထက္ မျပည့္စံုဘူးဆိုတာကိုပဲ က်ေနာ္ကေတာ့ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကသာလွ်င္ သင့္အေပၚမွာ ဘယ္လိုဘိသိက္ျခင္းေတြတည္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုေကာင္းႀကီးမဂၤလာေတြ တည္ေနတယ္ ဆိုတာကို အျပည့္အစံု သိျမင္ေစႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ကိုလက္မခံရင္ ခင္ဗ်ားဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ဘာရွိမွန္း မသိ၊ ဘာေကာင္မွန္းမသိဘဲ အထီးလား၊ အမလားေတာင္ ခြဲတတ္တဲ့သူ         မဟုတ္ေသးပါဘူး။ တကယ္တမ္းဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔စံထားတဲ့ႏႈတ္ကပတ္သမၼာက်မ္းစာကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာၾကည့္ရင္လည္း အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး(၃)ပါးစလံုးက သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ကိုပဲ ေဖာ္ျပေပးေနတာနဲ႔ ထပ္တူ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕အခန္း႑ကလည္း ကမာၻဦးက်မ္းကေနစလို႔ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအဆံုး ပါဝင္ေနပါတယ္။ ကမာၻ ၁း ၂။ ဗ်ာဒိတ္ ၁း ၁ဝ။                                                                                  
ကဲ….. ဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တမန္ေတာ္ႀကီးေပါလုက ဘယ္လိုေရးသားေဖာ္ျပထားတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
သို႔ေသာ္လည္း သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေစေတာ္မူေသာ ႏွစ္သက္ဘြယ္ရာ ပူေဇာ္သကၠာတည္းဟူေသာ တပါးအမိ်ဳးတို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္းငွါ ငါသည္ဘုရားသခင္၏ ဧဝံေဂလိတရားကို ေဟာေျပာေသာအမႈကို ေဆာင္ရြက္၍၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေယရႈခရစ္၏ အမႈေဆာင္ျဖစ္မည္အေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၌အပ္ေပးေတာ္မူေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါအမွီျပဳ၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ သင္တို႔ကိုသတိေပးလ်က္ သာ၍ ရဲရင့္စြာ ေရးလိုက္ပါ၏။ ထိုေၾကာင့္၊ ဘုရားသခင္ႏွင့္စပ္ဆိုင္ ေသာအရာတို႔၌ ငါသည္ ေယရႈခရစ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝါၾကြားဝမ္းေျမာက္ျခင္းအေၾကာင္းရွိ၏။ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္  စကားအားျဖင့္၄င္း၊ အက်င့္ အားျဖင့္၄င္း၊ နားေထာင္ေစျခင္းငွါ၊ ခရစ္ေတာ္သည္ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈမ်ား၌ပါေသာတန္ခိုး၊ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏တန္ခိုးကိုျပ၍၊ ငါ့အားျဖင့္ ျပဳေတာ္မူသမွ်တို႔ကိုသာ ငါေျပာဝံ့၏။
ေရာမ ၁၅း ၁၅- ၁၉

(မွတ္ခ်က္) ၁၄.၁၁.၂၀၁၀ ေန႔ရက္မွ တရားေဟာခ်က္ကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားပါမည္။
ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites