အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ယံုၾကည္ျခင္းသမၼာအလင္းရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအားလံုးပဲ မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ ဒီေန႔မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ပရိသတ္ေတြ ဆင္ျခင္ခြန္အား ယူစရာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တစ္ပုဒ္ကို တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။ ပထမဆံုး ေဟၿဗဲ ၁၁း ၁ ကိုၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
ယံုၾကည္ျခင္းသည္ ေျမာ္လင့္ေသာအရာတို႔ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္းျဖစ္၏။ မျမင္ေသးေသာအရာတို႔ကို သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္း အေၾကာင္းျဖစ္၏။
ဒီက်မ္းခ်က္ကိုၾကည့္တဲ့အခါ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတဲ့အရာက မိမိေမွ်ာ္လင့္တဲ့အရာကို အခုလက္ငင္းကို မိမိေရွ႕ေမွာက္မွာ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိေနသလိုမ်ိဳး ခံယူျခင္းျဖစ္သလို မျမင္ရေသးတဲ့အရာကို စားလည္းဒီစိတ္၊ သြားလည္းဒီစိတ္နဲ႔ အသိတရားထဲမွာ မွတ္မွတ္သားသားနဲ႔ စြဲလန္းေနျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီ။ အဲဒီေတာ့ကာ ဒီကေန႔ က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ ေပတံနဲ႔တိုင္းတာၾကည့္ရေအာင္။ က်ေနာ္တို႔ေတြ ဆုေတာင္းတဲ့အခါ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ပံုေသနည္း (Formula) တစ္ခု ထုတ္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လို ပံုေသနည္းမ်ိဳးျဖစ္မယ္လို႔ မိတ္ေဆြထင္ပါသလဲ။ အဲဒီပံုေသနည္းနဲ႔ ဘုရားသခင္အလိုေတာ္နဲ႔ညီတဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ ပံုေသနည္း(Formula) ဘာေတြကြာျခားမယ္ဆိုတာ အေျဖရွာၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္း
ဆုေတာင္း                          အေျဖရ                              ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာ

အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ယံုၾကည္ျခင္း
          ယံုၾကည္ျခင္း                           အေျဖရ                            ဆုေတာင္း

လူ႔သဘာ၀ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းက ကိုယ္ဆုေတာင္းတဲ့အခါ အေျဖရလာမွ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာတာပါ။      ဘုရားသဘာ၀ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကေတာ့ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိလိုအပ္တဲ့အရာကို အေျဖရၿပီးသားဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အားမေလွ်ာ့ဘဲ ဆုေတာင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
          ဒီအေၾကာင္းအရာကို ဓမၼရာဇ၀င္တတိယေစာင္ ၁၈း ၄၁- ၄၆ မွာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက်မ္းခ်က္ကို ၾကည့္တဲ့ အခါပုေရာဖက္ ဧလိယက အာဟပ္မင္းကို မ်ားစြာေသာမိုး ရြာမည့္အသံရွိပါတယ္ လို႔ ေျပာၿပီး အစာကိုသံုးေဆာင္ဖို႔ အျမန္တက္သြားခိုင္းပါတယ္။ ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားၾကည့္ေနာ္။ ေခတ္မီနည္းစနစ္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာတြက္ခ်က္တဲ့ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြမွာေတာင္မွ ဒီေလာက္ တိက်ျပတ္သားတဲ့ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ႐ြာရန္ရာႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ရွိပါတယ္ လို႔ပဲ က်ေနာ္တို႔ ႀကံဳဖူးပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ အေႏွာင့္လြတ္၊ အသြားလြတ္ အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အာဟပ္မင္းႀကီးခင္ဗ်ာ … က်ေနာ္မ်ိဳးေတာ့ မိုး႐ြာႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အသံကို ၾကားမိသလိုလိုပဲ …. ဆိုတဲ့ မတင္မက် စကားမ်ိဳးကို ပုေရာဖက္ဧလိယရဲ႕ ႏႈတ္က လံုး၀မေျပာခဲ့ပါဘူး။ မ်ားစြာေသာမိုး ႐ြာမည့္အသံရွိသည္လို႔ ပစၥဳပၸန္ကို တည့္တည့္ရည္ရြယ္ၿပီး ပိုင္စိုးပိုင္နင္း ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။
သင္ခန္းစာ(၁) ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ ေတာင္စဥ္ေရမရ စကားေတြေျပာေနျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ထိထိမိမိနဲ႔ လက္႐ွိအေျခအေနကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳၿပီး ေျပာဆုိခံယူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔နားလည္ရမယ့္အခ်က္တစ္ခ်က္က ယံုၾကည္ျခင္းကို ထုတ္ေဖာ္၀န္ခံတဲ့ေနရာမွာ မိမိအနားမွာရွိေနတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အရွိန္အ၀ါေၾကာင့္ တြန္႔ဆုတ္သြားျခင္းမ်ိဳးမရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ပုေရာဖက္ဧလိယအခုလိုစကားမ်ိဳးကို ေျပာလိုက္တာပါခ်ည္ပါခ်ဲ႕တစ္ေယာက္ကို ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။
ေစတလံုးပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္ကိုေျပာတာေနာ္။ အာဟပ္မင္းကို ဒီစကားေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဧလိယဟာ မ်ားစြာေသာမိုးရဲ႕အသံကို သူ႔နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားေနရလို႔ ၾကားရတဲ့အတိုင္း ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္ခန္းစာ(၂) ကိုယ့္ေဘးမွာရွိေနတဲ့ ဆင္ ေလာက္ႀကီးတဲ့သူေတြေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို ၀န္ခံရာမွာ ျခင္  ေလာက္ျဖစ္မသြားပါေစနဲ႔။ 

အဲဒီလို အာဟပ္မင္းကိုေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ဧလိယဟာကရေမလေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ေျမမွာ ျပားျပား၀ပ္ၿပီး မ်က္ႏွာကို ဒူးၾကားမွာ ထားၿပီး ဆုေတာင္းပါေတာ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ေတြ သတိျပဳရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဧလိယဟာ အခုလိုဆုေတာင္းခင္ကတည္းက သူ႔ရဲ႕ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ မိုး႐ြာမည့္အေျဖကို ရၿပီးသားျဖစ္သလို မိုး႐ြာမည့္အသံကိုလည္း နားနဲ႔ဆတ္ဆတ္ၾကားၿပီးသား ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္ႏွင့္ညီေသာ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ မေတာင္းေလွ်ာက္မီကတည္းက ရၿပီးၿပီ ဆိုတဲ့ စိတ္ခ်မႈမ်ိဳးနဲ႔ ျပည့္စံုေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းကို ႏႈတ္ကေနဖြင့္ေျပာလိုက္ျခင္းဟာ လူေတြေရွ႕မွာ ၀န္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္ျခင္းပါလ်က္ ဆုေတာင္းျခင္းဟာ ဘုရားသခင္ကို ၀န္ခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ ယံုၾကည္သူေတြက ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ ေယ႐ႈနာမ၌သိမ္းပိုက္တယ္ဆိုၿပီး ေတြ႔ေလရာကို လက္ၫႈိးထိုးၿပီး အ႐ူးခ်ီးပန္း ေလွ်ာက္ေျပာေနၾက တာကို က်ေနာ္ေတြ႔ဖူးျမင္ဖူးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ဒူးအမာ႐ြတ္တက္ေအာင္ ဆုေတာင္းၿပီး ေတာင္းတာက ကိုယ့္အပိုင္း ေပးတာမေပးတာ ဘုရားအပိုင္းလို႔ ခံယူထားတဲ့သူေတြလည္း ေတြ႔ဖူးပါတယ္။ အဲဒီလိုလူေတြဟာ တကယ္ေတာ့ မ်က္ႏွာစာတစ္ဘက္ပဲပါတဲ ဒဂၤါးျပားေတြလိုပါပဲ။ ဟုတ္မလိုလိုနဲ႔ အလုပ္မျဖစ္တဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။
သင္ခန္းစာ(၃) ယံုၾကည္ျခင္းရွိေသာသူသည္ မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းကို ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕၌ ၀န္ခံသမႈျပဳသည္။ 

ပေရာဖက္ဧလိယဟာ အဲဒီလိုဆုေတာင္းေနရင္းက သူ႔ရဲ႕ကၽြန္ကို ပင္လယ္ဘက္ကို ၾကည့္ခိုင္းတဲ့အခါမွာ ဘာမွမရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျဖေၾကာင့္ ခုႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ျပန္ၾကည့္ခိုင္းပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းရွိတယ္ဆိုတာ အႏႈတ္လကၡဏာ၊ အဖ်က္သေဘာ ေတြနဲ႔ ကင္းေ၀းစြာ အသက္ရွင္ရတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီလို အႏႈတ္လကၡဏာေတြ၊ အဖ်က္သေဘာစကားေတြ ၾကားမွာ မိမိယံုၾကည္ထားတဲ့အတိုင္း မဆုတ္မနစ္ ၿမဲၿမံျခင္းစြာ အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဧလိယဟာ ဘာမွမေတြ႔ဘူး ဆိုတဲ့ သူ႔ကၽြန္ရဲ႕(၆)ႀကိမ္တိုင္တိုင္ စကားေၾကာင့္ စိတ္မေလွ်ာ့၊ အားမပ်က္ပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ သိမွတ္စြဲလမ္းျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ က်မ္းစာကေျပာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေတြေရာ ဘယ္ႏွႀကိမ္တိုင္ေအာင္ ကိုယ့္ရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းကို အထိပါးခံႏိုင္မွာလဲ။ အႏႈတ္လကၡဏာစကားေတြၾကားမွာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ခိုင္ခံ့ႏိုင္မွာလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ရာအေပၚမွာ မေလွ်ာ့ေသာဇြဲလံု႔လနဲ႔ အသက္ရွင္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ ေနရာတိုင္းမွာ ဥံဳဖြ ဆိုၿပီး ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။
သင္ခန္းစာ(၄) ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ အားသာရာဘက္ကို ေရလိုက္ငါးလိုက္လုပ္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဇြဲနဘဲနဲ႔ အတြန္းအတိုက္ ခံၿပီး ကိုယ္ယံုၾကည္ရာအေပၚမွာ အေျဖမရမခ်င္း ၿမဲၿမံစြာရပ္တည္တဲ့ သတၱိျဖစ္ပါတယ္။ 

ဧလိယရဲ႕ကၽြန္ဟာ ပင္လယ္ကို ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ၾကည့္တဲ့အခါမွေတာ့ လူလက္နဲ႔တူတဲ့ မိုးတိမ္ငယ္တစ္ခုဟာ ပင္လယ္ထဲက တက္လာတာကို ေတြ႔တယ္လို႔ သတင္းပို႔လာပါေတာ့တယ္။ မိုးတိမ္တိုက္ႀကီး၊ တိမ္စိုင္ႀကီးမဟုတ္ဘူးေနာ္။ လူလက္နဲ႔တူတဲ့ မိုတိမ္ငယ္တဲ့ …. ။ အဲဒီစကားကိုၾကားတဲ့အခါ ပေရာဖက္ဧလိယဟာ အာဟပ္မင္းဆီသြားၿပီး မိုးရြာတဲ့အခါ ခရီးလမ္းမွာ ခက္ခဲမွာမို႔ အျမန္ဆံုးျပန္ပါေတာ့လို႔ ေလွ်ာက္ပါတယ္။ မိုးတိမ္ငယ္လို႔ သိထားတဲ့ ဧလိယဟာ အာဟပ္မင္းကို မိုးဖြဲဖြဲရြာမယ္၊ မိုးရြာေတာ့မယ္လို႔ တထစ္ေလွ်ာ့ၿပီး စကားကို ေဖာ့မေျပာပါဘူး။ ခရီးလမ္းမွာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ကို မိုးရြာမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
သင္ခန္းစာ(၅) ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ အခုတစ္မ်ိဳး၊ ေတာ္ၾကာတစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ မိမိယံုၾကည္ရာကို အစကေန အဆံုး စြဲကိုင္အသက္ရွင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ခရီးအသြားအလာပ်က္ေလာက္ေအာင္ ႐ြာမည့္မိုးက လူလက္နဲ႔တူတဲ့ မိုးတိမ္ငယ္ဆီကေန ျဖစ္လာမယ္လို႔ ဧလိယက ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာမွာေရာ ခင္ဗ်ားရဲ႕မိုးတိမ္ငယ္က ဘာလဲ။ စီးပြားေရးလား၊ က်န္းမာေရးလား၊ အရင္းအႏွီးလား၊ ပညာေရးလား။ အဲဒီမိုးတိမ္ငယ္ေလးကေနပဲ ဘုရားသခင္ရဲ႕ နိမိတ္လကၡဏာမိုးက ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ရြာသြန္းပါလိမ့္မယ္။
သင္ခန္းစာ(၆) ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ အေျခအေနနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ၿပီး အေလွ်ာ့အတင္းမရွိပါဘူး။ အေသးငယ္ဆံုးေသာ အေျခအေနကေန အႀကီးမားဆံုးေသာအေျဖကို ထုတ္ယူဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

အာဟပ္မင္းလည္း ရထားကိုစီးၿပီးထြက္သြားတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ မိုးသက္မုန္တိုင္းက်ၿပီး မိုးကသည္းသည္းမည္းမည္းကို ရြာပါေတာ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ မိုးက အခုမွရြာတာဆိုေပမယ့္ ပေရာဖက္ဧလိယရဲ႕ ယံုၾကည္ျခင္းက အေစာႀကီးကတည္းက သူ႔နားထဲမွာ အခုလို မိုးႀကီးေလႀကီးသံကို ၾကားၿပီးသားျဖစ္သလို သူ႔ႏွလံုးသားကလည္း ခံယူၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။
          က်ေနာ္တို႔ေတြရဲ႕အသက္တာမွာလည္း ဘယ္အရာေတြအတြက္ အေျဖရခ်င္ေနၾကပါသလဲ။ ယံုၾကည္ျခင္းအားျဖင့္ အခုအေျဖရၿပီဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္မ်ိဳးနဲ႔ ဘုရားေရွ႕၊ လူ႔ေရွ႕မွာ ၀န္ခံလိုက္စမ္းပါ။ မိတ္ေဆြဘ၀မွာ လိုခ်င္ေတာင့္တသမွ်အရာတိုင္း အေကာင္အထည္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္လို႔ အားေပးရင္း ဒီႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

         

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites