Why or How ?မဂၤလာပါ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ပရိသတ္ေတြအတြက္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အသစ္ေတြ တင္မေပးျဖစ္တာ အေတာ့္ကိုၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္လို႔ အႏူးအၫြတ္ေတာင္းပန္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေလ့လာသြားၾကမယ့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကိုေတာ့ Why or How လို႔ အမည္ေပးထားပါတယ္။ ဟုတ္ၿပီက်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္သူေတြကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အဓိကအုပ္စု ()မ်ိဳး ရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အုပ္စု()မ်ိဳးကို ဘယ္လိုခြဲသလဲဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ ေတြ႔ႀကံဳၾကရတဲ့ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြအားျဖင့္ ခြဲျခမ္းၾကည့္တာပါ။ အဲဒီလို အခက္အခဲ၊ ျပႆနာေတြအေပၚမွာ အုပ္စုခြဲတာဆိုလို႔ အခက္အခဲအႀကီးအေသး၊ ျပႆနာအႀကီးအေသးအေပၚမွာ ခြဲတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေလာကမွာ လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာရင္ ျပႆနာကင္းတဲ့သူ၊ အခက္အခဲမႀကံဳဖူးတဲ့သူရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ ဆင္းရဲသားလည္း ဆင္းရဲသားေလာက္ ျပႆနာအခက္အခဲရွိသလို သန္းႂကြယ္သူေ႒းႀကီးလည္း သန္းႂကြယ္သူေ႒းႀကီးေလာက္ ျပႆနာအခက္အခဲရွိၾကတာပါပဲ။ က်ားႀကီးရင္ ေျခရာႀကီးတာ ေလာကဓမၼတာပါပဲ။
                   သမၼာက်မ္းစာကလည္း က်ေနာ္တို႔ကို ျပႆနာအခက္အခဲကင္းေ၀းၿပီး ေနႏုိင္လိမ့္မည္လို႔ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မက္လံုးေပးမထားပါဘူး။ သခင္ေယ႐ႈရဲ႕ႏႈတ္ေတာ္ကေနကို ေလာကမွာေနစဥ္မွာ ဆင္းရဲဒုကၡခံရ မယ္လို႔ အသိေပးသြားခဲ့ပါတယ္။ (မႆဲ ၁၆း ၃၃) က်ေနာ္တို႔အတြက္ ဘုရားသခင္ျပင္ဆင္တဲ့ေက်းဇူးေတာ္က အဲဒီလိုဆင္းရဲဒုကၡထဲ ကေန ေအာင္ျမင္ျခင္းအခြင့္ ပါပဲ။ ပိုၿပီး ထင္သာျမင္သာေအာင္ ေျပာရရင္ေတာ့ တိုက္ပြဲမရွိဘဲ ေအာင္ပြဲဆိုတာ ရွိမွာမဟုတ္သလို စစ္သူရဲေကာင္းဆိုတာလည္း ေပၚေပါက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္က က်ေနာ္တို႔ကို တိုက္ပြဲနဲ႔ ေပးေတြ႔ေပမယ့္ ေအာင္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးၿပီးသားပါ။ တစ္ႀကိမ္တခါမွ် ၿပိဳင္ပြဲမ၀င္ဖူးဘဲ ခ်န္ပီယံျဖစ္လာတဲ့သူ ရယ္လို႔ ေလာကမွာ မရွိပါဘူး။ ရွိခဲ့ရင္လည္း ခ်န္ပီယံ႐ူး ႐ူးတာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္တို႔ကိုလည္း ဘုရားသခင္က တစ္စံုတရာကို အေျခာက္တိုက္စြဲလန္းၿပီး ႐ူးႏွမ္းႏွမ္းခရစ္ယာန္ မျဖစ္ေစခ်င္တာ အမွန္ပါ။
                   လူ႔ေလာကမွာ အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး က်ေနာ္တို႔ေတြ နိစၥဓူ၀ ေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ ျပႆနာ၊ အခက္အခဲေတြ၊ စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းေတြကို ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်ပဲျဖစ္ရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ပတ္၀န္းက်င္၊ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေတြ႔ႀကံဳရမယ့္ လူေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ရဲ႕ ဆက္ဆံေျပာဆိုမႈေတြ၊ မေခ်မငံျခင္းေတြကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ေတြဘက္က စင္းလံုးေခ်ာျဖစ္ေအာင္ ျပ႒ာန္းထားပိုင္ခြင့္မရွိပါဘူး။
          က်ေနာ္တို႔မွာရွိတဲ့ အခြင့္အေရး/ လုပ္ပိုင္ခြင့္က - အဲဒီအရာေတြကို ဘယ္လိုတံု႔ျပန္မလဲ ဆိုတဲ့ တံု႔ျပန္မႈပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔ဘက္က ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ အဲဒီတံု႔ျပန္မႈေတြအားျဖင့္ အဓိကအုပ္စု ()စုကို ခြဲၾကည့္လို႔ရပါတယ္။ အဲဒီအုပ္စုႀကီး()စုရဲ႕ ေခါင္သူႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးေဆာင္သူႏွစ္ဦးရဲ႕ အေၾကာင္းကိုလည္း သမၼာက်မ္းစာမွာ ဖတ္႐ႈဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။
                    အရင္ဆံုးေလ့လာၾကည့္ဖို႔ကေတာ့ WHY ဆိုတဲ့အုပ္စုပါ။ ဒီအုပ္စု၀င္ေတြက ဘာေၾကာင့္လဲ ဘာျဖစ္လို႔လဲ၊ ဒီေလာက္ႀကိဳးစားခဲ့တာေတာင္ …. ဘာေၾကာင့္အခုလိုျဖစ္ရတာလဲဆိုတဲ့ ေစာဒကတက္မႈ၊ မေၾကမခ်မ္းျဖစ္မႈ၊ အထြန္႔တက္မႈေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးၿပီး အသားက်ေနတဲ့အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ေတြက ကြက္လပ္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု၊ ျပစ္ခ်က္တစ္ခုကို ေတြ႔တဲ့အခါ ဘာေၾကာင့္လဲ လို႔ ေတြးပါတယ္။ သမၼာက်မ္းစာပါ ပုဂၢိဳလ္ကို   ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူေ႒းႀကီးေယာဘ ျဖစ္ပါတယ္။
          ေယာဘရဲ႕ ေမးခြန္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
Why died I not from the womb? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? Job 3:11
ငါသည္ ေမြးစက အဘယ့္ေၾကာင့္ မေသသနည္း။ အမိ၀မ္းထဲမွ ထြက္စက အဘယ့္ေၾကာင့္အသက္ မခ်ဳပ္သနည္း။ ေယာဘ ၃း ၁၁
Why did the knees prevent me? Or why the breasts that I should suck? Job 3:12
ငါ့ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ပိုက္ေပြ႔ရသနည္း။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ႏို႔တုိက္ရသနည္း။ ေယာဘ ၃း ၁၂
Why is light given to a man whose way is hide, and whom God hath hedged in? J0b 3:23
မိမိသြားေသာလမ္း ကြယ္ေပ်ာက္ေသာသူ ဘုရားသခင္ ဆီးကာခ်ဳပ္ထားေသာသူအား အလင္းႏွင့္အသက္ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ေပးသနည္း။ ေယာဘ ၃း ၂၃
          ေယာဘရဲ႕ ပထမဆံုးေမးခြန္းကို ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ေတာ္ထြက္စကားနဲ႔ တုိက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၾကည့္ ရေအာင္ဗ်ာ။ ဘုရားသခင္ကို ေယာဘပထမဆံုးေမးခြန္းထုတ္ထားတာကို ၾကည့္တဲ့အခါ -  
ငါသည္ ေမြးစက အဘယ့္ေၾကာင့္ မေသသနည္း။ အမိ၀မ္းထဲမွ ထြက္စက အဘယ့္ေၾကာင့္           အသက္ မခ်ဳပ္သနည္း။ (ေယာဘ ၃း ၁၁) လို႔ ေမးခြန္းထုတ္ထားပါတယ္။
စာငွက္ႏွစ္ေကာင္ကို အႆရိတစ္ျပားအဖိုးႏွင့္ ၀ယ္ရသည္မဟုတ္ေလာ။ သင္တို႔အဘအခြင့္မရွိလွ်င္ ထိုစာငွက္တစ္ေကာင္မွ် ေျမသို႔မက်ရ။ မႆဲ ၁၀း၂၉
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ အသက္တာကို ဘုရားသခင္က အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ဖန္ဆင္းထားတာမဟုတ္သလို မေတာ္တဆျဖစ္ေပၚ လာတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ဖန္ဆင္းျခင္းတိုင္းဟာ ရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခု (Mission တစ္ခုအတြက္ လို႔ ေျပာရင္ ပိုေလးနက္ပါလိမ့္မယ္)အတြက္  တိက်ေသသပ္တဲ့လက္ရာနဲ႔ အံ၀င္ခြင္က် လုပ္ေဆာင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းဆိုရင္  က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေတာင္မသိတဲ့ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြအတြက္ပါ  ဘုရားသခင္ဆီမွာ ခိုင္လံုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ အျပည့္အစံုရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္ေယရမိကိုဘယ္လို ေျပာခဲ့တယ္ဆိုတာၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။
သင့္ကို အမိ၀မ္းထဲ၌ ငါမဖန္ဆင္းမီ သင့္ကိုငါသိၿပီ။ မဖြားမီကပင္ သင့္ကိုငါ သန္႔ရွင္းေစ၍         လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ အဖို႔ ပေရာဖက္အရာ၌ ခန္႔ထားၿပီဟုမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ေယရမိ ၁း
တကယ္ေတာ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာဆိုတာ တိုက္ပြဲၾကားမွာ ေအာင္ပြဲေတြ အဆင့္ဆင့္ရဖို႔အတြက္ ဖန္ဆင္းျခင္း ခံထားရတဲ့အသက္တာပါ။ တိုက္ပြဲနဲ႔ႀကံဳလာတာနဲ႔ ကေယာင္ကတမ္းျဖစ္ၿပီး ဘာျဖစ္လို႔ … ဘာေၾကာင့္ … ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနဖို႔ ဖန္ဆင္းထားတာမဟုတ္ပါဘူး။  ဒီေနရာမွာ ျပႆနာတစ္ရပ္အေပၚ တံု႔ျပန္ပံု၊ တံု႔ျပန္နည္းကို အဓိကထားၿပီး က်ေနာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေအာက္မွာျပထားတဲ့ပံုေလးကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္ဗ်ာ။

          တကယ္ေတာ့ခြက္ကတစ္ခြက္တည္းပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမင္ပုံျမင္နည္း(၂)ခုကို ယွဥ္ၿပီးျပခ်င္တာေၾကာင့္ (၂)ပံုျပ ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျမင္ေနရတဲ့ ေရတစ္ခြက္ရွိေနတဲ့ခြက္ကို ၾကည့္တဲ့အခါမွာ အဓိကအားျဖင့္ အျမင္(၂)မ်ိဳး ကြဲျပားေနပါတယ္။ ပထမအျမင္က - တ၀က္လြတ္ေနတယ္ ဆိုတဲ့အျမင္ပါ။ အဲဒီလိုျမင္တတ္သူေတြရဲ႕ ေတြးပံုက ဘာေၾကာင့္ တ၀က္ပဲရွိေနရတာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ တ၀က္လြတ္ေနရတာလဲ ဆိုတဲ့ လစ္လပ္မႈ၊ လိုအပ္ခ်က္အေပၚမွာ အေျချပဳတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ သူေ႒းႀကီးေယာဘက အဲဒီအုပ္စု၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ … ေကာင္းၿပီ။ ေနာက္ထပ္အုပ္စု တစ္ခုကို က်ေနာ္တို႔ေတြ ထပ္ၿပီးေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။
                   သမၼာက်မ္းစာ(၆၆)ေစာင္မွာ ေယာဘ၀တၳဳၿပီးတာနဲ႔ သူ႔ေနာက္မွာ ကပ္လ်က္ရွိေနတာက ဆာလံ က်မ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆာလံက်မ္းကို ေရးသားတဲ့ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရဲ႕အသက္တာကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ သူခံခဲ့ရတဲ့ ဆင္းရဲ ဒုကၡကလည္း တကယ့္ကို မနည္းမေနာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ သူႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡဆင္းရဲကလည္း ေယာဘထက္ မေလ်ာ့ႏိုင္ပါဘူး။ ေယာဘလိုသူေ႒းတစ္ေယာက္အတြက္ သူ႔ရဲ႕ခ်က္ေကာင္း တနည္းအားျဖင့္ ေပ်ာ့ကြက္ဟာ စည္းစိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္တဲ့ ဒါ၀ိဒ္ရဲ႕ ခ်က္ေကာင္း တနည္းအားျဖင့္ ေပ်ာ့ကြက္ကေတာ့ ရာဇပုလႅင္ဆိုတဲ့ ရွင္ဘုရင္အ႐ိုက္အရာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးဟာ က်ားႀကီးရင္ ေျခရာႀကီးဆို သလိုပဲ ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ အားကိုးအားထားအျပဳဆံုးေသာအႏွစ္သာရေတြအေပၚမွာ စံုစမ္းျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲကို ခံခဲ့ၾကရပါတယ္။ သူေ႒းႀကီးေယာဘ စည္းစိမ္ျပဳတ္သလို ရွင္ဘုရင္ဒါ၀ိဒ္လည္း အာဏာသိမ္းခံရၿပီး နန္းေတာ္ကေန တိမ္းေရွာင္ရတဲ့ဘ၀ကို ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ သူေ႒းႀကီးေယာဘ သားသမီးေတြဆံုးပါးသလို ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးလည္း သားဆံုးဖူးတဲ့အျပင္ သားကျပန္ၿပီး ရန္ရွာပုန္ကန္တာကိုလည္း ႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါ၀ဒ္မင္းႀကီးရဲ႕အသက္တာမွာ အခက္အခဲဆံုးအခ်ိန္လို႔ေျပာႏိုင္တဲ့ သားျဖစ္သူ အဗရွလံုရဲ႕ပုန္ကန္ျခင္းကို ခံရတဲ့အေျခအေနမွာ သူရဲ႕တံု႔ျပန္မႈကို ၾကည့္ၾကရေအာင္လားဗ်ာ။
          LORD, how are they increased that trouble me! Many are they that rise up against me.    Many there be which say of my soul, There is no help for him in God. Psalms 3:1-2
          အို ထာ၀ရဘုရား အကၽြႏု္ပ္၏ရန္သူတို႔သည္ အလြန္တိုးပြား၍ အကၽြႏု္ပ္တဘက္၌ထေသာသူတို႔သည္ မ်ားၾကပါ၏။ သူသည္ ဘုရားသခင္ကို အမီွျပဳ၍ ခ်မ္းသာမရဟု အကၽြႏု္ပ္ကိုရည္ေဆာင္၍ ေျပာေသာသူအမ်ား ရွိၾကပါ၏။ ဆာလံ ၃း ၁-၂
                   ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေျခအေနက တကယ့္ကို လူတကာေျပာစမွတ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ဆိုး၀ါးလွတဲ့အေျခအေနပါ။ ေန႔လားညလား … အခ်ိန္မေရြးအသက္ေသႏိုင္တဲ့အေျခအေနအျပင္ ကိုယ့္ကို ဒုကၡေပးမယ့္ရန္သူက တျခားသူမဟုတ္ဘဲ သားအရင္းျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးလွပါတဲ့ဆိုတဲ့သူ အခုေတာ့ ခ်မ္းသာမရပါလားလို႔ လူေတြကေတာင္ ေျပာကုန္ၾကၿပီလို႔ ဆိုထားပါတယ္။                ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးက အေျခအေနမွန္ကို သူရဲေဘာေၾကာင္စြာ မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုမညာဘဲ သတၱိရွိစြာ ရင္ဆိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီေလာက္ဆိုး၀ါးတဲ့အေျခအေနဆိုက္ေနခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ၾကည့္ရေအာင္ ။
          But thou, O LORD, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head. Psalms 3:3
သို႔ေသာ္လည္း အို ထာ၀ရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကၽြႏု္ပ္၏အကြယ္အကာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကၽြႏု္ပ္၏ ဘုန္းလည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကၽြႏု္ပ္၏ဦးေခါင္းကို ခ်ီႂကြေသာသူလည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆာလံ ၃း၃
I laid me down and slept; I awaked; for the LORD sustained me. I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about. Psalms 3: 5-6
ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့ကို မစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါသည္ အိပ္၍ေပ်ာ္ျခင္းအခြင့္ႏွင့္ ႏိုးျခင္းအခြင့္ရွိ၏။  ငါ့ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ ၀န္းရံေသာသူအေထာင္အေသာင္းကို ငါမေၾကာက္ဘဲေနမည္။ ဆာလံ ၃း ၅-၆
                    ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးဟာ ခက္ခဲဆိုးယုတ္လွတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕လက္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ အသက္ရွင္ေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ေဘးႀကံဳေနရခ်ိန္မွာ ဘုရားသခင္ ဘယ္လို(How)စီရင္မလဲ ဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္တဲ့သူ၊ ဘုရားရဲ႕လက္ေတာ္ကို ၀န္ခံေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးရဲ႕ ဆာလံသီခ်င္းေတြကို ၾကည့္ရင္ ဘုရားသခင္ဘယ္လိုႀကီးျမတ္တယ္၊ လက္ေတာ္က ဘယ္လိုပို႔ေဆာင္တယ္ ဆိုတာေတြ မေရမတြက္ႏို္င္ေအာင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ၀ိဒ္မင္းႀကီးဟာ ျမင္ေနရတဲ့ျပႆနာအေပၚမွာ အာ႐ံုျပဳၿပီး WHY ေမးခြန္းထုတ္ၿပီးအခ်ိန္ျဖဳန္းေနတဲ့ သူမဟုတ္ပါဘူး။ မျမင္ရတဲ့ ဘုရားသခင္ရဲ႕လက္ေတာ္က HOW ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာကို ေမွ်ာ္လင့္လွ်က္ ၀န္ခံေသာသူျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာက အခက္အခဲျပႆနာကို ေစာဒကတက္လိုက္၊
 ေခါင္းေျခာက္လိုက္နဲ႔ ေမးခြန္းေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္နဲ႔ ဗ်ာမ်ားေနတဲ့ေယာဘလို ယံုၾကည္သူေတြကိုလည္း ဘုရားသခင္က ပစ္ပယ္မထားဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္ ေျပလည္ခြင့္ကို ရသည့္တိုင္ မေျပလည္ေသးခင္စပ္ၾကားမွာေတာ့ WHY နဲ႔ HOW ရဲ႕ ခံစားမႈက ဘယ္လိုကြာျခားၿပီး WHY သမားခမ်ာ ျပႆနာၾကားမွာ ဘယ္လိုအသက္ငင္ေနရတယ္ ဆိုတာကို ဒီပံုေလးမွာ အေျဖရွာၾကည့္ၾကရေအာင္ဗ်ာ။ 


ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္                                                                                                           သမၼာအလင္း0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites