အထူးေတာင္းပန္ျခင္း

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သမၼာအလင္း ဘေလာ့ခ္ ၁ လနီးပါး ၾကည့္ရွဳမရခဲ့ျခင္းအတြက္ အထူးေတာင္းပန္အပ္ပါတယ္။
ျပန္လည္ အားေပးႏိုင္ပါၿပီ။

ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္
သမၼာအလင္း

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites